Skip navigation
Verklaring NCPN Friese Meren

Regering stuurt aan op meer marktwerking

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 23 december 2021

Placeholder
NCPN

Onlangs werd bekend dat de demissionaire regering een aantal wijzigingen van de Wet Markt en Overheid door wil voeren. Een voorstel is naar de Tweede Kamer gestuurd.Het is de regering kennelijk een doorn in het oog dat met name gemeenten voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties door sportclubs en culturele instellingen geen marktconforme tarieven hanteren. De regering noemt dat valse concurrentie....In veel gemeenten zijn de afgelopen jaren door bezuinigingsrondes al forse tariefstijgingen doorgevoerd. Met name ook in de gemeente De Fryske Marren. Buiten dat er ook van sportclubs en culturele instellingen, in verband met de opgelegde ‘eigen kracht’ en ‘zelfredzaamheid’, extra maatschappelijke activiteiten worden verwacht, zijn er gemeentelijke subsidies afgeschaft of sterk verlaagd en voor binnen- en buitensport zelfs een verdubbeling van de tarieven. Dit ondanks de felle reacties uit vooral de sport dat zij de contributie daardoor moeten verhogen met ledenverlies tot gevolg.

De NCPN-fractie in de gemeenteraad heeft zich hierover met schriftelijke vragen tot B en W gewend. Zij vraagt B en W wat de mate van kostendekkendheid van de tarieven is, om als de wetswijzigingen door zouden gaan, inzichtelijk te krijgen welke nadelige gevolgen dit voor de gebruikers zou hebben. De NCPN ziet het voornemen van de demissionaire regering ook als aanzet om voor gemeenten de keus voor afstoting - privatisering - van gemeentelijke sportaccommodaties gemakkelijker te maken.

De NCPN is van mening dat de tarieven voor sport en cultuur niet verder verhoogd mogen worden; reeds doorgevoerde tariefstijgingen moeten opnieuw bespreekbaar worden. Dit regeringsvoornemen zal de sport en cultuur in grote problemen brengen! Ondanks het feit dat er in ons land steeds grotere vraagtekens bij meer marktwerking en privatisering worden geplaatst, zet de regering in het belang van de winstmakers door. Protesten hiertegen mogen niet beperkt worden tot ingezonden stukjes en vragen aan de overheid. De NCPN roept allen op het verzet hiertegen voor te bereiden met als doel dat het voorstel tot wetswijzigingen wordt ingetrokken! Sport en cultuur zijn in het algemeen belang!

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!