Skip navigation
Internationaal

Bijdrage CJB bij festival van Griekse communistische jongeren

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van woensdag 28 september 2022

bron: KNE

In het kader van het 48ste festival van de Communistische Jeugd van Griekenland (KNE), werd een gedachtewisseling georganiseerd voor de vertegenwoordigers van de meer dan 35 aanwezige communistische en anti-imperialistische jongerenorganisaties (lees hier over het festival). Het thema was: ‘De strijd van onze Organisaties onder omstandigheden van imperialistische oorlogen en intensivering van het offensief van het kapitaal tegen de volkeren.’ Hieronder publiceren we de bijdrage van de CJB.

Kameraden,

Om te beginnen wil ik de KNE bedanken voor het uitnodigen van de CJB voor dit festival. Een festival als Odigitis voor de 48e keer organiseren is geen geringe prestatie, en deze inspanningen zullen zeker bijdragen aan de strijd van de Griekse arbeidersklasse tegen het kapitaal. Doordat het Festival van KNE-Odigitis kameraden uit de hele wereld samenbrengt, stelt het ons ook in staat van elkaar te leren door onze ervaringen te delen.

Deze ervaringen worden gevormd door de toenemende inter-imperialistische tegenstellingen. Dit uit zich in de imperialistische oorlog in Oekraïne, tussen de VS, NAVO, EU en hun bondgenoten enerzijds en het kapitalistische Rusland en zijn bondgenoten anderzijds. De arbeidersklasse is het slachtoffer van de tegengestelde monopoliegroepen die strijden om afzetmarkten, invloedssferen, grondstoffen en transportroutes. De escalatie van deze imperialistische oorlog, maar ook de toenemende spanningen in de Stille Oceaan en andere delen van de wereld, onderstrepen de noodzaak van de strijd voor vrede en socialisme.

Onze ervaringen worden ook gevormd door de intensivering van het offensief van het kapitaal tegen de arbeidersklasse. Het beleid van de Nederlandse regering en de EU is erop gericht de winsten van het kapitaal veilig te stellen door de rechten van het volk te ontmantelen, waarbij vaak milieuproblemen, die het kapitalisme zelf veroorzaakt, als voorwendsel worden gebruikt. De stijgende kosten van levensonderhoud zijn overal merkbaar. Onderwijs wordt steeds duurder, terwijl studenten steeds meer onder druk worden gezet om te presteren. Ondertussen boeken bedrijven recordwinst na recordwinst, overladen ze hun topmanagement met bonussen en geven ze hun aandeelhouders ongekend hoge aandelendividenden.

Een manier waarop de Nederlandse heersende klasse en burgerlijke media momenteel proberen het proletariaat te verdelen en te verwarren is door onophoudelijk te verwijzen naar een vermeende loon-prijsspiraal. Het is heel moeilijk om een nieuwsartikel te vinden waarin gesproken wordt over vakbonden die hogere lonen eisen, zonder ook, alsof het bij wet verplicht is, de loon-prijsspiraal te noemen. Ze proberen ons ervan te overtuigen dat het eisen van meer loon ons juist geld kost!

Wij weigeren ons voor de gek te laten houden door dergelijke leugens. Deze week presenteerde de Nederlandse regering haar begrotingsplannen voor het komende jaar. De werkende klasse moet het doen met kruimels, voor velen niet eens genoeg om de verwarming aan te houden deze winter. Dat komt duidelijk niet door geldgebrek, gezien de recordwinsten. Maar het kapitaal wordt ongemoeid gelaten. De Nederlandse regering heeft eens te meer bewezen dat het haar doel is om de economie draaiende te houden, oftewel ervoor te zorgen dat kapitaal zich kan blijven accumuleren (ophopen).

De laatste tijd zijn er belangrijke mobilisaties geweest van de arbeidersklasse en de arbeidersjeugd. Zo waren er stakingen in het openbaar vervoer en in andere sectoren, studentenprotesten tegen het systeem dat studenten dwingt enorme leningen aan te gaan om hun studie- en woonkosten te dekken, protesten tegen de wooncrisis en nog veel meer.
Over het geheel genomen blijft de Nederlandse arbeidersklasse echter in een relatief zwakke en ongeorganiseerde staat. Het ledental van de vakbonden daalt al jaren gestaag, en de reformistische vakbondsleiding onderhandelt liever met de bazen dan dat ze de werkvloer organiseert en dreigt met stakingen of deze daadwerkelijk uitvoert.

De CJB en de NCPN hebben de afgelopen jaren een stabiele groei laten zien. Dit jaar nog heeft onze jongerenbeweging twee nieuwe afdelingen opgericht, en er zijn er nog meer op komst. Verder heeft de partij eerder dit jaar een succesvol Congres georganiseerd, waarbij belangrijke besluiten zijn genomen om de partij ideologisch, politiek en organisatorisch te versterken.
De groei van de communistische beweging, zowel kwantitatief als kwalitatief, blijkt ook uit ons vermogen om meer en grotere evenementen te organiseren, zoals ons recente zomerkamp, waar we werden vergezeld door kameraden van de KNE en SDAJ. Maar we zien deze groei ook in onze groeiende betrokkenheid bij de studentenbeweging en de vakbonden. Hierdoor kunnen we effectiever proberen deze bewegingen weg te sturen van de valse belofte van klassenverzoening, en naar een klassengeoriënteerde lijn van strijd.

Kameraden! We hebben allemaal veel werk te doen. Of het nu gaat om de stijgende kosten van levensonderhoud, de energiecrisis, de wooncrisis, de imperialistische oorlogen en interventies, ecologische problemen, discriminatie, of een van de andere talloze problemen waar de arbeidersklasse vandaag de dag mee kampt, het is meer dan duidelijk dat het kapitalisme ons geen oplossingen biedt. Hoe zou het dat ook kunnen, als het kapitalisme feitelijk aan de grondslag ligt van al deze problemen. Verbeteringen kunnen alleen worden bereikt door de strijd om dit systeem omver te werpen, de strijd voor een wereld zonder uitbuiting, armoede en oorlogen; voor socialisme-communisme.

Lang leve het proletarisch internationalisme!

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!