Skip navigation

Manifest 7

28 september 2022 | Jaargang 40

De eerste pagina van manifest 7 - 2022
van de redactie

Het is de werkende klasse die de maatschappij draaiende houdt. Dat heeft het personeel van de NS en het streekvervoer recent weer eens laten zien met de stakingen die het vervoer platlegden. Als het aan de bazen en de burgerlijke politiek ligt, zal de arbeidersklasse het met steeds minder moeten doen, ondanks dat zij juist steeds meer welvaart voortbrengt. Een nieuwe aanval op het levenspeil van de bevolking vindt plaats, niet alleen met de gierende inflatie die de inkomens doet verdampen, maar ook met de nieuwe afbraakmaatregelen die het kabinet voorbereidt voor wat er nog over is van de publieke voorzieningen. De burgerlijke politiek en media zijn al volop bezig de mensen voor te bereiden op deze nieuwe aanval, met het doel dat het zoveel mogelijk geaccepteerd wordt.

Voor de mensen die het niet meer pikken staan fascistoïde krachten zoals de FvD klaar om de werkende klasse te desoriënteren met schijntegenstellingen en reactionaire opvattingen. Vanuit die hoek zien we hoe gepoogd wordt de term ‘marxisme’ te plakken op het kapitalistische afbraakbeleid, dat zogenaamd door ‘cultuurmarxisten’ zou worden uitgestippeld…

Hoe dan ook zullen we komende periode meer conflicten kunnen verwachten omtrent de lonen en CAO’s, want de arbeidersbeweging zal zich verzetten tegen deze nieuwe aanval op het levenspeil van de gewone mensen. Wij zullen klaarstaan, met de krachten die we tot onze beschikking hebben, om aan die rechtvaardige strijd bij te dragen. In deze krant plaatsen we o.a. een achtergrondartikel dat ingaat op de werkelijke oorzaken van de inflatie en hoe die steevast verdraaid worden door de ideologen van het kapitaal (pagina 10-11).

Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de zeer zorgwekkende internationale ontwikkelingen, met de verklaring van het Partijbestuur en het Algemeen Bestuur van de CJB omtrent de verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne, verklaringen over de ontwikkelingen in Iran van onszelf en van onze Iraanse zusterpartij, evenals verslagen van de deelname van de NCPN en CJB aan internationale activiteiten. Onze deelname aan zulke activiteiten is van groot belang, want het biedt ons de mogelijkheid met communistische partijen en jongerenorganisaties uit andere landen te spreken en informatie, standpunten en analyses uit te wisselen over de ontwikkelingen in onze landen en in de wereld.

In deze krant ook een terugblik op het zomerkamp van de CJB. Het is de eerste keer dat de CJB dit op deze schaal organiseerde en het was een groot succes.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit op 27 oktober.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Het is de werkende klasse die de maatschappij draaiende houdt. Dat heeft het personeel van de NS en het streekvervoer recent weer eens laten zien met de stakingen die het vervoer platlegden. Als het aan de bazen en de burgerlijke politiek ligt, zal de arbeidersklasse het met steeds minder moeten doen, ondanks dat zij juist steeds meer welvaart voortbrengt. Een nieuwe aanval op het levenspeil van de bevolking vindt plaats, niet alleen met de gierende inflatie die de inkomens doet verdampen, maar ook met de nieuwe afbraakmaatregelen die het kabinet voorbereidt voor wat er nog over is van de publieke voorzieningen. De burgerlijke politiek en media zijn al volop bezig de mensen voor te bereiden op deze nieuwe aanval, met het doel dat het zoveel mogelijk geaccepteerd wordt.

Voor de mensen die het niet meer pikken staan fascistoïde krachten zoals de FvD klaar om de werkende klasse te desoriënteren met schijntegenstellingen en reactionaire opvattingen. Vanuit die hoek zien we hoe gepoogd wordt de term ‘marxisme’ te plakken op het kapitalistische afbraakbeleid, dat zogenaamd door ‘cultuurmarxisten’ zou worden uitgestippeld…

Hoe dan ook zullen we komende periode meer conflicten kunnen verwachten omtrent de lonen en CAO’s, want de arbeidersbeweging zal zich verzetten tegen deze nieuwe aanval op het levenspeil van de gewone mensen. Wij zullen klaarstaan, met de krachten die we tot onze beschikking hebben, om aan die rechtvaardige strijd bij te dragen. In deze krant plaatsen we o.a. een achtergrondartikel dat ingaat op de werkelijke oorzaken van de inflatie en hoe die steevast verdraaid worden door de ideologen van het kapitaal (pagina 10-11).

Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de zeer zorgwekkende internationale ontwikkelingen, met de verklaring van het Partijbestuur en het Algemeen Bestuur van de CJB omtrent de verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne, verklaringen over de ontwikkelingen in Iran van onszelf en van onze Iraanse zusterpartij, evenals verslagen van de deelname van de NCPN en CJB aan internationale activiteiten. Onze deelname aan zulke activiteiten is van groot belang, want het biedt ons de mogelijkheid met communistische partijen en jongerenorganisaties uit andere landen te spreken en informatie, standpunten en analyses uit te wisselen over de ontwikkelingen in onze landen en in de wereld.

In deze krant ook een terugblik op het zomerkamp van de CJB. Het is de eerste keer dat de CJB dit op deze schaal organiseerde en het was een groot succes.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit op 27 oktober.

Citaat van de Maand

"

“De persoon van de tegenwoordige Paus heeft deze, zoals gezegd, te verwachten ontwikkeling slechts verhaast en geïntensiveerd. Voordat deze in 1922 als opvolger van Benedictus XV onder de naam Pius XI tot paus gekroond werd, vinden wij hem sinds het einde van de oorlog in Polen, de sinds in de 18e eeuw verloren kerkprovincie, die het gold voor Rome terug te winnen. Hij volvoerde deze gewichtige opdracht met succes, maar slechts te dieper werd daardoor zijn afkeer van het bolsjewisme, dat dit succes in 1920 een ogenblik in gevaar gebracht heeft. Toen bij de snelle opmars van de rode ruiterscharen naar Warschau in augustus van dat jaar het hele diplomatieke corps de hoofdstad reeds verlaten had, bleef monseigneur Ratti om er met Pidoelski, de Franse generaal Weylandt en de latere president der Verenigde Staten Hoover op zeer aardse wijze de tegenstand te organiseren, waarvan men later, toen het Rode Leger vlak voor Warschau verslagen was, de naam van het ‘wonder van de Weichsel’ zou geven. In februari aartsbisschop geworden van Milaan, toentertijd het centrum der fascistische beweging in opkomst, leerde hij de leider ervan kennen als de belichaming van het anti-bolsjewisme die, hoezeer ook atheïst, niettemin bereid was de Kerk als bondgenoot in zijn strijd tegen ‘Lenin’ te erkennen en te waarderen. Bij de onthulling van het monument voor de ‘Onbekende Soldaat’ in de Malinese kathedraal vroeg Mussolini de kardinaal of hij zijn zwarthemden mee mocht brengen en monseigneur Ratti willigde dit verzoek niet alleen in, maar zorgde zelfs voor een ereplaats(...)”

Marxisten over godsdienst 1930-1944 (J. Romein, 1937)