Skip navigation
Internationaal

NCPN aanwezig bij Avante festival in Portugal

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van woensdag 28 september 2022

Placeholder
NCPN

In het weekend van 2 tot en met 4 september hield de Communistische Partij Portugal (PCP) haar jaarlijkse festival: Avante. Dit festival, genoemd naar de krant van de partij, trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers en bijna honderd delegaties van verschillende partijen en organisaties van over de hele wereld. Ook de NCPN was vertegenwoordigd door twee kameraden. Na twee jaar pandemie was het een belangrijk moment voor partijen en organisaties van de werkende klasse om weer in contact met elkaar te komen.

Op het festivalterrein kwamen kameraden uit alle uithoeken van Portugal samen. Iedere regio bemande zijn eigen gebied op het festivalterrein en verzorgde eten en drinken uit die regio. Daarnaast hadden ook groepen als de jeugd en de vrouwenbeweging hun eigen gebied op het terrein. Hiermee werd de basis geleverd voor een druk programma van drie dagen vol muziek, culturele bijdragen, politieke debatten, tentoonstellingen en filmvertoningen.

Het succes van het festival, dat al sinds de overwinning op de fascistische dictatuur in 1976 wordt gehouden, blijft een doorn in het oog van de kapitalistische klasse van Portugal. Daardoor was het festival het doel van lastercampagnes en werd druk uitgeoefend op artiesten om niet op te treden. Excuus hiervoor was de positie van de PCP over de oorlog in Oekraïne. Zij roepen namelijk op tot vredesonderhandelingen in plaats van het opsteken van de oorlogsvuren. Tijdens de gesprekken met kameraden uit andere landen werd duidelijk dat op vele plekken de oorlog als excuus gebruikt wordt om communisten het zwijgen op te leggen.

Bij de stand van de jeugd (JCP) werd de betoging ter ere van de grote studentenstaking in 1962 tentoon gesteld. In 1962 werden studentenverenigingen waar vooral communistische studenten zich verenigden namelijk verboden door de dictatuur. Dit leidde tot grote studentenstakingen en dagen van conflict met de oproerpolitie. Het werd een belangrijke mijlpaal in het verzet tegen het regime. 60 jaar later organiseerde de JCP in samenwerking met studentenvakbonden een groot protest ter herinnering aan deze verzetsdaad. Voorop stonden de democratische rechten van studenten en de hoge levenskosten.

Daarnaast was op het terrein een van de originele persen aanwezig waarmee in de illegaliteit Avante, de krant van de PCP, werd gedrukt. Hier werd op ouderwetse wijze een krant gedrukt en werd uitgelegd hoe het druk- en verspreidingsproces in de illegaliteit ging. Het was indrukwekkend om te zien hoe zelfs onder de moeilijkste omstandigheden communisten de strijd onder de arbeidersklasse door blijven zetten.

Naast het vieren van de strijd van de Portugese arbeidersklasse kenmerkt Avante zich ook door de geest van de internationale solidariteit. Organisaties van over de hele wereld komen hier samen om de verbinding tussen hun strijden te zoeken. In die geest van internationale solidariteit werd stil gestaan bij de voortdurende en onmenselijke blokkade van Cuba, bij de aanhoudende imperialistische oorlogen in het Midden-Oosten en bij de kapitalistische regimes en imperialistische invloeden in Zuid-Amerika en Afrika.

Het werd de aanwezige kameraden al gauw duidelijk: in onze strijd staan we niet alleen. Overal op de wereld verzet de arbeidersklasse zich tegen bezuinigingen, woekerprijzen, loonuitbuiting, oorlogshitserij, bezetting en economische blokkades. Niet in het minst in Portugal zelf, waar het festival Avante ieder jaar weer een machtig symbool is van de kracht van de Portugese arbeidersklasse tegenover de kapitalistische belangen.


Berend is lid van het Internationaal Bureau.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!