Skip navigation
20 jaar CJB

CJB viert haar twintigjarig bestaan

De vruchten van twee decennia strijd

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 19 september 2023

bron: NCPN/CJB

Zo’n twintig jaar geleden was het voor velen waarschijnlijk ondenkbaar dat een bijeenkomst zoveel jonge communisten bij elkaar zou kunnen brengen. Na de bedwelmende, op winst beluste roes van de jaren negentig was het in sommige kringen al aanvaard dat het einde van de geschiedenis was aangebroken. De aanwezigen van de twintigjarige viering van de Communistische Jongeren Beweging (CJB) weten wel beter. Sinds die roerige jaren negentig zijn de tegenstellingen van het kapitalisme nooit weggegaan. Integendeel, ze worden met de dag groter. Onder deze omstandigheden is het socialisme-communisme de enige oplossing voor een leefbare toekomst. Daarom kwamen meer dan honderd kameraden op een zonnige nazomerdag bijeen om de strijd voor de toekomst met optimistische ijver voort te zetten.

Namens het Algemeen Bestuur (AB) leidde Levin de dag in met een warme terugblik. Hij ging in op de historische ontwikkeling van de CJB en de lessen die we daaruit kunnen trekken. Namens het Partijbestuur van de NCPN keek Alejandro terug op de stroeve beginjaren en het politieke klimaat waarin de CJB haar oorsprong vond. Hij stond stil bij de arbeid, zelfkritiek en het ideologisch doorzettingsvermogen waarmee de NCPN de revolutionaire idealen van het communisme in Nederland wist te behouden en doorgaf aan de CJB. Hoe de partij de CJB prioriteit gaf, maar ook hoe de jongeren die uit de CJB komen een belangrijke bijdrage leveren aan de partijopbouw.

Internationale steunbetuiging

Na muzikale intermezzo’s waarin bekende strijdliederen werden gezongen, volgde een bijdrage van de Commissie Internationaal, die beklemtoonde dat het internationale karakter van de communistische beweging belangrijker is dan ooit. Het proletarisch internationalisme is al sinds de tijd van Karl Marx en Friedrich Engels een uitgangspunt van het communisme. De samenwerking met zusterorganisaties heeft een cruciale rol gespeeld in de opbouw van de CJB. Uitwisseling met kameraden buiten onze landsgrenzen biedt kansen om ideologisch inhoudelijke discussies te voeren, te leren van elkaars strategieën en informatie uit te wisselen over de uitdagingen van arbeiders in alle landen. Bovendien voert de CJB met zusterorganisaties gezamenlijk strijd voor vrede en verzet tegen het imperialisme, het hoogste stadium van het kapitalisme. Met solidariteitsacties en internationale bijeenkomsten sterken wij elkander.

In het verlengde hiervan volgden een aantal videoboodschappen van buitenlandse zusterorganisaties over onze gezamenlijke strijd tegen het imperialisme en de noodzakelijkheid voor vrede in deze roerige tijden vol wapengekletter. Organisaties die voorbijkwamen om persoonlijk de CJB te feliciteren met haar jubileum waren de Wereldfederatie van Democratische Jeugd (WFDY), Communistische Jeugd van Turkije (TKG), Jongerenfront van de Partij van de Arbeid van Oostenrijk, Russische Communistische Jeugdbond (bolsjewieken) (RKSM(b)), Socialistische Duitse Arbeidersjeugd (SDAJ), Front van Communistische Jeugd van Italië (FGC), Zweedse Communistische Jeugdbond (SKU), Collectieven van Communistische Jeugd van Spanje (CJC). De CJB ontving ook schriftelijke begroetingen van zusterorganisaties uit Griekenland, Kroatië en andere landen. Wij danken onze zusterorganisaties voor hun lovende en inspirerende woorden.

Interview met oudgediende CJB’ers

Drie oudgediende (ex-) CJB-leden werden uitgebreid geïnterviewd, terwijl op de achtergrond foto’s te zien waren van talloze acties en andere momenten uit de geschiedenis van de CJB. Alle drie hadden ze uiteenlopende beweegredenen om zich bij de CJB aan te sluiten. De gemene deler was een diep gevoel van sociale rechtvaardigheid in een wereld waarin het kapitalisme alsmaar meer onrecht voortbrengt. In het verlengde daarvan zochten zij een concreet alternatief voor het destructieve economische systeem dat geen enkele belofte over economische voorspoed waar kon maken.

Oud-lid Roberto (nu lid van het Partijbestuur van de NCPN) werd in 2004 lid van de CJB en hij schetste een tijd waarin een communistische jongerenorganisatie zoekende was naar een concrete organisatiestructuur. In zijn tijd werden de eerste stappen gezet met het jongerenmagazine Voorwaarts. Hij stond stil bij de verbetering van de kwaliteit en de professionalisering van onze interne organisatie, maar ook ons propaganda en ons optreden naar buiten toe. Hij ging in op hoe het beeld over de CJB is veranderd over de jaren: waar we aanvankelijk werden weggelachen, worden we nu serieus genomen. Een belangrijke factor daarbij is dat we als communisten in de beweging optreden omdat we de eisen of een beweging steunen, en niet met ons doel om onszelf te promoten.

Bram, die in 2007 lid werd en jarenlang als secretaris verantwoordelijk was voor de afdeling Overijssel, vertelde over een ander belangrijk onderdeel van de CJB dat destijds nog in de kinderschoenen stond: scholing. Tot op de dag van vandaag blijft scholing een onmisbare pilaar van onze organisatie. Om de ingrijpende veranderingen in de wereld te begrijpen dienen leden aandachtig de literatuur van de communistische beweging en ook de actuele ontwikkelingen te bestuderen. Vroeger was dit echter nog niet zo vanzelfsprekend. Bij welke publicaties begin je bijvoorbeeld? Hoe zorg je ervoor dat jongeren gemotiveerd raken om te gaan lezen? Hij stond stil bij het belang van kritiek en zelfkritiek binnen de afdeling. Dat dient altijd collectief te zijn en met oog voor het feit dat mensen fouten kunnen maken. Kritiek is uitsluitend constructief bedoeld, om vooruit te komen. Maar hij wees vooral ook op het belang van kameraadschap die ons verbindt in onze gezamenlijke strijd voor het socialisme.

Caetano (momenteel lid van het AB van de CJB en het PB van de NCPN) werd lid van de CJB in 2009, te midden van de kapitalistische economische crisis die met massaontslagen en uitgekochte banken om zich heensloeg. Een belangrijke uitdaging voor zijn Brabantse afdeling, waar hij jarenlang secretaris was, was destijds alleen al het effectief samenbrengen van mensen uit de hele provincie die soms uren moesten reizen. Caetano ging in op de interactie tussen afdelingen en de landelijke leiding, en hoe dat over de tijd is verbeterd. Hij vergeleek de 1-meivieringen met een handvol kameraden van vijftien jaar geleden, met de Internationale Dag van de Arbeid van 2023 met ruim 130 kameraden!

De oudgediende leden benadrukten het belang van revolutionair geduld. Een communistische organisatie opbouwen gebeurt niet in de een dag. De kracht van een organisatie wordt pas zichtbaar als het even wat minder gaat. Daar moet je sterker uitkomen met een duidelijke lijn en hechte banden met de arbeidersjeugd. Ze benadrukten dat we naast bescheidenheid ook trots moeten uitdragen voor het communist zijn. Laat de praktijk voor zichzelf spreken en blijf de wereld onderzoeken. Leer van je fouten maar laat je geen schuld opdringen. Communist ben je niet, een communist word je.

Na een korte afsluiting hebben de aanwezigen lekker gegeten en vervolgens was er feest tot in de avond. De viering toonde dat de CJB enorme sprongen heeft gemaakt de afgelopen twintig jaar. Het is onze jeugd die later een sleutelrol vervult in de voorhoede van alle werkende mensen op aarde. Daarom is het zaak dat er wordt stilgestaan bij mijlpalen om elkaar, maar ook onze onderdrukkers, eraan te herinneren dat we met de dag aan invloed winnen onder de arbeidersklasse. De groei van de partij is een belangrijk resultaat van de persoonlijke toewijding van onze jongere en oudere leden en het verfijnen van onze concrete politieke strategie. Met de reeds bestaande kennis, kunde en visie heeft de CJB meer dan alleen het gereedschap om de uitwassen van het kapitalisme aan banden te leggen. Communistische jongeren bieden, samen met de NCPN, het enige concrete alternatief voor een wereld waarin bestaanszekerheid, voldoening en rechtvaardigheid geen loze frasen blijven, maar onderdeel worden van onze werkelijkheid.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!