Skip navigation

Manifest 7

19 september 2023 | Jaargang 41

van de redactie

Na de zomerstop zijn we terug met een volle krant, want er is een hoop aan de hand in Nederland en in de wereld. Sinds de vorige krant uitkwam is het kabinet afgetreden. Het voorwendsel was de onenigheid over de gezinshereniging. In werkelijkheid had de val van het kabinet meer te maken met ontwikkelingen die het nodig maken de kaarten opnieuw te schudden in het politieke bestel. Die ontwikkelingen betreffen voornamelijk de donkere wolken die boven de economie hangen (Nederland zit in een recessie, net als de EU als geheel), de noodzaak om het overwegend keynesiaanse beleid van de afgelopen tijd plaats te laten maken voor strenger begrotingsbeleid (er komt dus een nieuwe bezuinigingsronde aan) en het onvermogen van Rutte IV om nog langer de bevolking te winnen voor de agenda van de heersende klasse. Een uitgebreidere analyse over de val van de regering en wat we mogen verwachten van de verkiezingen is te vinden in de verklaring die het Partijbestuur van de NCPN uitbracht in de zomer en die op de website staat.

In deze krant plaatsen we een solidariteitsverklaring van de partij en de Communistische Jongerenbeweging (CJB) voor de bevolking van Marokko die getroffen werd door een verwoestende aardbeving. Deze zomer hebben we veel verwoestende natuurrampen gezien. In haar vaste rubriek gaat Joke van den Boogert deze krant ook in op de bosbranden en overstromingen die Zuid-Europa teisterden. Het onvermogen van de burgerlijke regeringen om de bevolking te beschermen komt keer op keer aan het licht. De mogelijkheden die de wetenschap en technologie vandaag de dag bieden om de mensen en de natuur te beschermen, worden niet benut.

We besteden in deze krant ook aandacht aan de internationale economische en politieke ontwikkelingen, de betekenis van de uitbreiding van de BRICS en de beperking van de internationale invloed van de dollar. Dat zijn complexe kwesties, maar die gaan ons allemaal aan. We laten dat dus niet over aan de goedbetaalde ideologen van de heersende klasse, maar proberen die ontwikkelingen vanuit het perspectief van de werkende klasse te duiden en uit te leggen.

De strijd gaat door. De viering voor het 20-jarig bestaan van de CJB biedt hoop: een nieuwe generatie communisten wordt geschoold en gestaald in het verzet tegen onrecht en uitbuiting en in de strijd voor een betere, socialistische maatschappij.

Uiteraard staan we deze krant ook stil bij het feit dat vijftig jaar geleden de reactionaire coup plaatsvond in Chili tegen de democratisch verkozen regering van Unidad Popular en president Allende. Het is belangrijk dat we lessen trekken uit de geschiedenis voor de strijd van vandaag en de toekomst.

Tot slot moeten we stilstaan bij een andere belangrijke ontwikkeling gedurende de zomer. Namelijk dat de Venezolaanse regering de aanval op de Communistische Partij van Venezuela (PCV) verder heeft opgevoerd, waarbij de regering een neppartij heeft opgezet en de PCV in wezen illegaal heeft verklaard. Deze aanval vindt plaats in de context van het beleid dat de sociaaldemocratische PSUV-regering de afgelopen tijd doorvoert, met allerlei maatregelen die de rechten en inkomens van de werkende bevolking afbreken. Zo is het minimumloon praktisch afgeschaft en heeft het plaatsgemaakt voor een ‘minimum basisinkomen’ dat ontoereikend is voor zelfs de meest basale behoeften. De regering heeft cao’s buiten spel gezet, lonen in de publieke sector gekort en indexatie losgelaten. Het belastingstelsel is hervormd, waarbij de belastingen op de grote bedrijven en de kapitalisten zijn verlaagd. Ondertussen is de Venezolaanse regering druk aan het onderhandelen met de VS. De PCV komt consequent op voor de belangen van de arbeidersklasse. Zij verzet zich tegen het afbraakbeleid dat de sociaaldemocratische PSUV voert en het systeem waarbinnen de heersende klasse zich verrijkt ten koste van de arbeidersklasse en andere onderdrukte lagen van de bevolking. Op de website publiceerden we een gezamenlijke brief van communistische partijen wereldwijd aan president Maduro en een solidariteitsverklaring van de NCPN aan de PCV.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld.

Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB. De volgende krant komt uit op dinsdag 17 oktober.

Lees op de website

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Na de zomerstop zijn we terug met een volle krant, want er is een hoop aan de hand in Nederland en in de wereld. Sinds de vorige krant uitkwam is het kabinet afgetreden. Het voorwendsel was de onenigheid over de gezinshereniging. In werkelijkheid had de val van het kabinet meer te maken met ontwikkelingen die het nodig maken de kaarten opnieuw te schudden in het politieke bestel. Die ontwikkelingen betreffen voornamelijk de donkere wolken die boven de economie hangen (Nederland zit in een recessie, net als de EU als geheel), de noodzaak om het overwegend keynesiaanse beleid van de afgelopen tijd plaats te laten maken voor strenger begrotingsbeleid (er komt dus een nieuwe bezuinigingsronde aan) en het onvermogen van Rutte IV om nog langer de bevolking te winnen voor de agenda van de heersende klasse. Een uitgebreidere analyse over de val van de regering en wat we mogen verwachten van de verkiezingen is te vinden in de verklaring die het Partijbestuur van de NCPN uitbracht in de zomer en die op de website staat.

In deze krant plaatsen we een solidariteitsverklaring van de partij en de Communistische Jongerenbeweging (CJB) voor de bevolking van Marokko die getroffen werd door een verwoestende aardbeving. Deze zomer hebben we veel verwoestende natuurrampen gezien. In haar vaste rubriek gaat Joke van den Boogert deze krant ook in op de bosbranden en overstromingen die Zuid-Europa teisterden. Het onvermogen van de burgerlijke regeringen om de bevolking te beschermen komt keer op keer aan het licht. De mogelijkheden die de wetenschap en technologie vandaag de dag bieden om de mensen en de natuur te beschermen, worden niet benut.

We besteden in deze krant ook aandacht aan de internationale economische en politieke ontwikkelingen, de betekenis van de uitbreiding van de BRICS en de beperking van de internationale invloed van de dollar. Dat zijn complexe kwesties, maar die gaan ons allemaal aan. We laten dat dus niet over aan de goedbetaalde ideologen van de heersende klasse, maar proberen die ontwikkelingen vanuit het perspectief van de werkende klasse te duiden en uit te leggen.

De strijd gaat door. De viering voor het 20-jarig bestaan van de CJB biedt hoop: een nieuwe generatie communisten wordt geschoold en gestaald in het verzet tegen onrecht en uitbuiting en in de strijd voor een betere, socialistische maatschappij.

Uiteraard staan we deze krant ook stil bij het feit dat vijftig jaar geleden de reactionaire coup plaatsvond in Chili tegen de democratisch verkozen regering van Unidad Popular en president Allende. Het is belangrijk dat we lessen trekken uit de geschiedenis voor de strijd van vandaag en de toekomst.

Tot slot moeten we stilstaan bij een andere belangrijke ontwikkeling gedurende de zomer. Namelijk dat de Venezolaanse regering de aanval op de Communistische Partij van Venezuela (PCV) verder heeft opgevoerd, waarbij de regering een neppartij heeft opgezet en de PCV in wezen illegaal heeft verklaard. Deze aanval vindt plaats in de context van het beleid dat de sociaaldemocratische PSUV-regering de afgelopen tijd doorvoert, met allerlei maatregelen die de rechten en inkomens van de werkende bevolking afbreken. Zo is het minimumloon praktisch afgeschaft en heeft het plaatsgemaakt voor een ‘minimum basisinkomen’ dat ontoereikend is voor zelfs de meest basale behoeften. De regering heeft cao’s buiten spel gezet, lonen in de publieke sector gekort en indexatie losgelaten. Het belastingstelsel is hervormd, waarbij de belastingen op de grote bedrijven en de kapitalisten zijn verlaagd. Ondertussen is de Venezolaanse regering druk aan het onderhandelen met de VS. De PCV komt consequent op voor de belangen van de arbeidersklasse. Zij verzet zich tegen het afbraakbeleid dat de sociaaldemocratische PSUV voert en het systeem waarbinnen de heersende klasse zich verrijkt ten koste van de arbeidersklasse en andere onderdrukte lagen van de bevolking. Op de website publiceerden we een gezamenlijke brief van communistische partijen wereldwijd aan president Maduro en een solidariteitsverklaring van de NCPN aan de PCV.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld.

Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB. De volgende krant komt uit op dinsdag 17 oktober.

Lees op de website

Citaat van de Maand

"

“(…)Maar wanneer dientengevolge de klassenindeling in zekere mate historisch gerechtvaardigd is, zo is dit toch slechts zo voor een bepaalde tijdsruimte, voor bepaalde maatschappelijke voorwaarden. Zij was gegrond op het ontoereikende der productie: zij zal worden weggeveegd door de volledige ontplooiing van de moderne productiekrachten. En inderdaad veronderstelt de afschaffing van de maatschappelijke klassen een historisch ontwikkelingspeil, waarop het bestaan niet slechts van deze of gene bepaalde heersende klasse, maar van een heersende klasse in het algemeen, dus van het klassenonderscheid zelf een anachronisme is geworden, verouderd is. Zij veronderstelt dus een ontwikkelingspeil der productie waarop de toeëigening der productiemiddelen en producten, en daarmede de politieke heerschappij, het monopolie der beschaving en der geestelijke leiding door een bijzondere klasse der maatschappij niet slechts overbodig maar ook economisch, politiek en intellectueel een belemmering voor de ontwikkeling is geworden.(…)”

De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap
Friedrich Engels, 1882