Skip navigation
Cuba

Cuba naar nieuw normaal in november

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 25 november 2021

Placeholder
NCPN

In november keert Cuba terug naar een nieuw normaal, door de overwinning in de strijd tegen COVID-19 en ondanks de vele vijandige aanvallen. De maand november van dit jaar brengt voor de Cubanen om verschillende redenen vreugde en voldoening. De opoffering van Cubaanse artsen en wetenschappers heeft zeer positieve resultaten mogelijk gemaakt bij het bestrijden van de COVID-19-pandemie. Door deze opoffering, in combinatie met de inspanningen en het doorzettingsvermogen van de Cubaanse regering en het Cubaanse volk, heeft Cuba weerstand kunnen bieden en kunnen zegevieren, ondanks de moeilijke economische situatie. Een situatie die is verergerd door de gevolgen van de pandemie en de versterking van de oneerlijke en onmenselijke economische, financiële en commerciële blokkade, die door de Verenigde Staten al meer dan 60 jaar aan Cuba wordt opgelegd.

Als resultaat van het sociale rechtvaardigheidswerk van de revolutie heeft Cuba een universeel en gratis gezondheidssysteem, maar kon ondanks dat ook niet ontsnappen aan deze pandemie. Dankzij zijn wetenschappelijke potentie heeft dit kleine land zich echter in korte tijd kunnen positioneren in de voorhoede van de wereld, op het gebied van onderzoek en productie van vaccins tegen COVID-19, en heeft een immunisering gerealiseerd van meer dan 70 procent van de Cubaanse bevolking.

Op de Cubaanse scholen klinkt weer het gelach van de leerlingen, die allemaal zijn ingeënt met Cubaanse immunogenen. Er wordt weer lesgegeven op locatie en het hele onderwijzend personeel heeft een intensieve voorbereiding gekregen om de bio-veiligheidsmaatregelen in onderwijsinstellingen te garanderen.

Zoals president Miguel Díaz-Canel verklaarde tijdens de sluiting van de Nationale Vergadering van de Volksrepubliek op 28 oktober jongstleden: “functioneert de [Cubaanse] economie sinds 2019 onder uitzonderlijke omstandigheden. De gecombineerde effecten van de aanscherping van de blokkade en de escalatie van de pandemie zorgden ervoor dat het land in deze periode meer dan 3 miljard dollar aan inkomsten misliep. Bovendien werden er aanzienlijke niet-gebudgetteerde uitgaven gedaan om het hoofd te bieden aan COVID-19, om werkers en de bevolking in het algemeen te beschermen. Dit alles is ten koste gegaan van onze middelen voor onmisbare uitgaven, nodig voor het op peil houden van de staatsvoorziening, in het bijzonder van voedsel en medicijnen, evenals de middelen die nodig zijn voor het behouden van de stabiliteit van het Nationale Elektriciteit Systeem. Deze moeilijke situatie wekt onvrede en onbehagen bij de bevolking.”

“Juist in de maanden dat de pandemie in ons land een hoogtepunt bereikte, kwamen stroomstoringen frequent voor en daalde het aanbod van goederen en diensten aanzienlijk, om de bovengenoemde redenen, waardoor een ‘gunstig’ klimaat voor ergernis en ontevredenheid ontstond. De historische vijand van de Cubaanse natie onderkende de ernst van het moment en lanceerde met nog meer wreedheid aanvallen op onze economie. In directe tegenspraak met de recente verklaringen van president Biden voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarin hij multilateralisme en samenwerking in de strijd tegen de pandemie op mondiaal niveau steunde, werd de blokkade tegen Cuba aangescherpt, werden nieuwe sancties opgelegd en werd een nieuw destabilisatieplan in gang gezet, hun eigen handleiding voor een ‘zachte staatsgreep’ tot op de letter volgend.”.

“Dit is de reden waarom Washington zo geïrriteerd is door Cuba's succes bij het bestrijden van de pandemie, met name de uitstekende resultaten van ons vaccinatieprogramma, ontwikkeld met vindingrijkheid, inspanning en onze eigen middelen. Dit verklaart de vastberadenheid om ons volksgezondheidssysteem in diskrediet te brengen en deze buitengewone prestatie van Cuba te ontkennen, wat het bedrieglijke beeld laat zien dat zij van onze werkelijkheid willen creëren.”

“Elk vaccin dat gecreëerd en toegediend wordt, elke geïmmuniseerde landgenoot, elke vermeden infectie en elk gered leven zijn overwinningen voor onze nationale zaak, en nederlagen voor de imperialistische agressie tegen ons land. Het lijkt misschien ongelooflijk om het op deze manier te beschrijven, maar er is geen andere manier om dit te duiden, dit schaamteloze misbruik van een pandemie, met koude politieke berekening, tegen een heel volk.”

“De blokkade is niet alleen bedoeld om ons [Cuba] te straffen voor ons verzet. Het is een alledaags onderdeel van de inspanning om te voorkomen dat socialisme wordt geassocieerd met groei, vooruitgang of welvaart.”

“Nee! Het socialisme is niet verantwoordelijk voor onze problemen! Alleen het socialisme kan juist het feit verklaren dat we deze wrede, genocidale belegering hebben overleefd, zonder afstand te doen van onze ontwikkeling”.

Ondanks deze moeilijkheden heeft Cuba de intentie om verdere vooruitgang te boeken als het gaat om het welzijn van zijn bevolking. Voor het internationaal toerisme worden alle bio-veiligheidsmaatregelen ingezet om de verspreiding van de COVID-19-pandemie te voorkomen. De werkers in de toeristische sector worden gevaccineerd en tegen 15 november, wanneer de openstelling van Cuba gepland is, zullen zij een boosterdosis krijgen. Het ministerie van Toerisme heeft aangekondigd dat het openstaat voor nieuwe onderhandelingen, nieuwe luchtoperaties en zelfs voor cruises vanaf elke plaats. Cuba overweegt ook de mogelijkheid dat internationale reizigers kunnen worden ingeënt met Cubaanse vaccins, als ze dat willen. Cuba zal een veilige bestemming blijven, de vriendelijkheid van zijn inwoners en de rust van zijn straten kunnen dit bevestigen.

November staat ook in het teken van de 502e verjaardag van de prachtige stad San Cristobal de La Habana, de hoofdstad van alle Cubanen, waarvan het historische centrum is opgenomen in de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Er zijn verschillende redenen om feest te vieren voor de Cubanen, een moedig, weerstand biedend en strijdbaar volk. Niemand heeft het recht deze vieringen te schaden of de vrede en hartelijkheid die in de Cubaanse straten heerst te vernietigen. Cubanen zullen een volk blijven van ‘Patria o muerte!’ [‘Het vaderland of de dood!’] en zullen doorgaan met het bouwen van het grote werk dat de Revolutie is.


Bron: Cubaanse Ambassade in Nederland, vertaling J. Bernaven.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!