Skip navigation

Manifest 9

25 november 2021 | Jaargang 39

De eerste pagina van manifest 9 - 2021
van de redactie

Aan het gesteggel over de vorming van een nieuwe regering voor dit land lijkt maar geen einde te komen. Het onderlinge gekissebis tussen de verschillende politieke hoofdrolspelers voert de boventoon. In de Tweede Kamer heersen gekrakeel en onderlinge verdachtmakingen tussen de negentien ‘volksvertegenwoordigers’. Het gehalte vermaak en toneel neemt met de dag meer toe. Geheel in stijl hiermee maken we zelfs mee dat er op de cover van de december-editie van het blad LINDA Hugo de Jonge en Kajsa Ollongren staan tussen andere BN-ers. Hoezo politiek? Gewoon volksvermaak! Daarmee wordt de bevolking koest gehouden. Nu ‘Oranje’ door mag naar oliestaat Qatar, waar slavernij nog mag, kan het feest helemaal niet meer stuk. De heersende kapitalisti­sche klasse heeft rust en stabili­teit nodig en dat lukt in ons land wonderwel.

Het koningshuis stuurt Amalia, geholpen door Claudia de Brij, naar voren om het koningshuis weer wat op te krikken in de waarderingscijfers. Haar 18de verjaardag wordt handig ingezet voor wat extra propaganda voor de monarchie. Ook Willem van Oranje wordt als de redder des vaderlands naar voren geschoven. Volgens R. van Stipriaan was hij “iemand met ambities, doorzettingsvermogen, moed en voor die tijd verstandige politieke en religieuze denkbeelden. Kortom, een groot man”. Pappie en mammie halen intussen in Noorwegen de banden nog eens aan met dat olie- en gasland. Intussen gaan de mondiale kapitalistische ontwikkelingen hun gangetje. Na Unilever verdwijnt ook Shell naar het brexit-eiland Engeland vanwege de betere voorwaarden die daar heersen voor de aandeelhouders. Een probeerseltje om ook in ons land de dividendbelasting te verminderen of af te schaffen, lukte toch niet. De huidige VNO-NCW voorzitter, Ingrid Thijssen, waarschuwt dat de regering wat moet doen om het ‘gure klimaat voor multinationals’ te verbeteren. Een gotspe. Het grootkapitaal is altijd op zoek naar het hoogste rendement van de investeerders. Dit soort verhalen zijn alleen maar bedoeld om het ondernemersklimaat in Nederland zo positief mogelijk te houden ten koste van de werkenden en uitkeringsgerechtigden.

Inmiddels dreigt de energierekening volgend jaar uit de pan te rijzen, stagneren de uitbetalingen in het toeslagenschandaal en is er sprake van toenemende armoede. Van alle armen in ons land heeft een op de drie een baan! Intussen zijn de allerrijkste lieden in ons land samen rijker dan ooit. Nederland telt dit jaar 45 miljardairs - het hoogste aantal ooit. Het afgelopen jaar zagen 320 van de 500 superrijken hun vermogen groeien. De advocatenkosten stegen navenant! Want zonder media, advertenties en advocaten kunnen de rijken niet overleven. En al die kosten moet de arbeidersklasse opbrengen. Het wordt echt tijd voor een andere samenleving, waarin uitgangspunt en drijfveer voor beleid de behoeften van de bevolking wordt.

De pandemie breidt zich snel verder uit en er worden geen doortastende en adequate maatregelen tegen in stelling gebracht. De verwarring onder ‘deskundigen’ neemt alleen maar verder toe. Er wordt steeds openlijker onderling ruzie gemaakt. Wat wordt het, 1G, 2G of 3G of toch maar een complete lockdown? De verwarring aan de top vertaalt zich in verwarring en opstand aan de basis. Dan is het niet verbazingwekkend dat er een slagveld ontstaat, zoals in Rotterdam, waar zelfs met scherp wordt geschoten door de politie.

De heersende klasse bepaalt, vooral via de media, hoe en wat er moet worden gedacht. Zolang dit hersenspoelen doorgaat en slaagt zal er niet veel veranderen in dit land. Aarzelend verzet kan zo nooit uitgroeien tot breed gedragen volksverzet, ondanks de groeiende weerzin tegen dit systeem. Ook de vakbeweging komt niet toe aan een grondig verzet tegen de aanvallen op de sociale verworvenheden en de afbraak van de verzorgingsstaat. Met de toenemende energieprijzen ziet dat er levensgevaarlijk uit. Op dit moment toont het woningvraagstuk, waar de ‘markt’ zichtbaarder aanwezig is dan gedurende de afgelopen decennia, het ware gezicht van het kapitalisme.

In het Westen, met een stevige kapitalistische klasse, worden uitbuiting en verslechtering van de levensstandaard waar mogelijk alleen stap voor stap ingevoerd. Openlijk geweld wordt zoveel mogelijk vermeden. Het moet allemaal zoveel mogelijk 'democratisch' verlopen. Maar dat lukt steeds minder gezien bijvoorbeeld het recente politie-optreden in Rotterdam. Maar elders in sommige Europese landen, zoals bijvoorbeeld Griekenland, worden asielzoekers als slachtvee behandeld. Intussen worden de aanvallen op Rusland en Wit-Rusland smeriger en heviger. Zelfs de Russische aardgastoevoer wordt – met de winter in het vooruitzicht! - bewust door het Westen afgeknepen.

Inmiddels laat Biden zien dat hij de politiek van 'America first' in verpakte vorm voortzet en richt hij zijn pijlen steeds openlijker op Rusland en China. Afghanistan is terug naar de Middeleeuwen en elders in de wereld probeert het Amerikaanse kapitaal zich militair te versterken. Cuba en Venezuela worden onder druk gehouden. We komen er in de huidige krant en binnenkort nader op terug.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Het is daarom bijvoorbeeld heel belangrijk hoe de strijd in ons land op tal van plaatsen verloopt.

Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Rabble, Een meeslepende roman over de Parijse Commune', Greg Godels, vertaling Frans Willems, 'Washingtons financiele oorlog', Monthly Review, vertaling Louis Wilms, ‘Politiegeweld is onvermijdelijk onderdeel van kapitalistische heerschappij. Ons verzet ook!’, Thijs Boshard.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Aan het gesteggel over de vorming van een nieuwe regering voor dit land lijkt maar geen einde te komen. Het onderlinge gekissebis tussen de verschillende politieke hoofdrolspelers voert de boventoon. In de Tweede Kamer heersen gekrakeel en onderlinge verdachtmakingen tussen de negentien ‘volksvertegenwoordigers’. Het gehalte vermaak en toneel neemt met de dag meer toe. Geheel in stijl hiermee maken we zelfs mee dat er op de cover van de december-editie van het blad LINDA Hugo de Jonge en Kajsa Ollongren staan tussen andere BN-ers. Hoezo politiek? Gewoon volksvermaak! Daarmee wordt de bevolking koest gehouden. Nu ‘Oranje’ door mag naar oliestaat Qatar, waar slavernij nog mag, kan het feest helemaal niet meer stuk. De heersende kapitalisti­sche klasse heeft rust en stabili­teit nodig en dat lukt in ons land wonderwel.

Het koningshuis stuurt Amalia, geholpen door Claudia de Brij, naar voren om het koningshuis weer wat op te krikken in de waarderingscijfers. Haar 18de verjaardag wordt handig ingezet voor wat extra propaganda voor de monarchie. Ook Willem van Oranje wordt als de redder des vaderlands naar voren geschoven. Volgens R. van Stipriaan was hij “iemand met ambities, doorzettingsvermogen, moed en voor die tijd verstandige politieke en religieuze denkbeelden. Kortom, een groot man”. Pappie en mammie halen intussen in Noorwegen de banden nog eens aan met dat olie- en gasland. Intussen gaan de mondiale kapitalistische ontwikkelingen hun gangetje. Na Unilever verdwijnt ook Shell naar het brexit-eiland Engeland vanwege de betere voorwaarden die daar heersen voor de aandeelhouders. Een probeerseltje om ook in ons land de dividendbelasting te verminderen of af te schaffen, lukte toch niet. De huidige VNO-NCW voorzitter, Ingrid Thijssen, waarschuwt dat de regering wat moet doen om het ‘gure klimaat voor multinationals’ te verbeteren. Een gotspe. Het grootkapitaal is altijd op zoek naar het hoogste rendement van de investeerders. Dit soort verhalen zijn alleen maar bedoeld om het ondernemersklimaat in Nederland zo positief mogelijk te houden ten koste van de werkenden en uitkeringsgerechtigden.

Inmiddels dreigt de energierekening volgend jaar uit de pan te rijzen, stagneren de uitbetalingen in het toeslagenschandaal en is er sprake van toenemende armoede. Van alle armen in ons land heeft een op de drie een baan! Intussen zijn de allerrijkste lieden in ons land samen rijker dan ooit. Nederland telt dit jaar 45 miljardairs - het hoogste aantal ooit. Het afgelopen jaar zagen 320 van de 500 superrijken hun vermogen groeien. De advocatenkosten stegen navenant! Want zonder media, advertenties en advocaten kunnen de rijken niet overleven. En al die kosten moet de arbeidersklasse opbrengen. Het wordt echt tijd voor een andere samenleving, waarin uitgangspunt en drijfveer voor beleid de behoeften van de bevolking wordt.

De pandemie breidt zich snel verder uit en er worden geen doortastende en adequate maatregelen tegen in stelling gebracht. De verwarring onder ‘deskundigen’ neemt alleen maar verder toe. Er wordt steeds openlijker onderling ruzie gemaakt. Wat wordt het, 1G, 2G of 3G of toch maar een complete lockdown? De verwarring aan de top vertaalt zich in verwarring en opstand aan de basis. Dan is het niet verbazingwekkend dat er een slagveld ontstaat, zoals in Rotterdam, waar zelfs met scherp wordt geschoten door de politie.

De heersende klasse bepaalt, vooral via de media, hoe en wat er moet worden gedacht. Zolang dit hersenspoelen doorgaat en slaagt zal er niet veel veranderen in dit land. Aarzelend verzet kan zo nooit uitgroeien tot breed gedragen volksverzet, ondanks de groeiende weerzin tegen dit systeem. Ook de vakbeweging komt niet toe aan een grondig verzet tegen de aanvallen op de sociale verworvenheden en de afbraak van de verzorgingsstaat. Met de toenemende energieprijzen ziet dat er levensgevaarlijk uit. Op dit moment toont het woningvraagstuk, waar de ‘markt’ zichtbaarder aanwezig is dan gedurende de afgelopen decennia, het ware gezicht van het kapitalisme.

In het Westen, met een stevige kapitalistische klasse, worden uitbuiting en verslechtering van de levensstandaard waar mogelijk alleen stap voor stap ingevoerd. Openlijk geweld wordt zoveel mogelijk vermeden. Het moet allemaal zoveel mogelijk 'democratisch' verlopen. Maar dat lukt steeds minder gezien bijvoorbeeld het recente politie-optreden in Rotterdam. Maar elders in sommige Europese landen, zoals bijvoorbeeld Griekenland, worden asielzoekers als slachtvee behandeld. Intussen worden de aanvallen op Rusland en Wit-Rusland smeriger en heviger. Zelfs de Russische aardgastoevoer wordt – met de winter in het vooruitzicht! - bewust door het Westen afgeknepen.

Inmiddels laat Biden zien dat hij de politiek van 'America first' in verpakte vorm voortzet en richt hij zijn pijlen steeds openlijker op Rusland en China. Afghanistan is terug naar de Middeleeuwen en elders in de wereld probeert het Amerikaanse kapitaal zich militair te versterken. Cuba en Venezuela worden onder druk gehouden. We komen er in de huidige krant en binnenkort nader op terug.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Het is daarom bijvoorbeeld heel belangrijk hoe de strijd in ons land op tal van plaatsen verloopt.

Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Rabble, Een meeslepende roman over de Parijse Commune', Greg Godels, vertaling Frans Willems, 'Washingtons financiele oorlog', Monthly Review, vertaling Louis Wilms, ‘Politiegeweld is onvermijdelijk onderdeel van kapitalistische heerschappij. Ons verzet ook!’, Thijs Boshard.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Citaat van de Maand

"

De staat doet zich aan ons voor als de eerste ideologische macht over de mensen. De maatschappij schept een orgaan ter behartiging van haar gemeenschappelijke belangen tegenover aanvallen van binnen en van buiten. Dit orgaan is de staatsmacht. Zodra het is ontstaan, wordt dit orgaan tegenover de maatschappij zelfstandig, en wel des te meer, naarmate het orgaan van een bepaalde klasse wordt, het de heerschappij van deze klasse direct doet gelden. De strijd van de onderdrukte tegen de heersende klasse wordt noodzakelijkerwijs een politieke strijd, een strijd allereerst tegen de politieke heerschappij van deze klasse; het bewustzijn van het verband van deze politieke strijd met zijn economische ondergrond wordt zwakker en kan geheel verloren gaan. Ook al is dit niet volkomen het geval bij degenen die er aan deelnemen, het gebeurt bijna steeds bij de geschiedschrijvers. Van de oude bronnen over de strijd binnen de Romeinse republiek zegt ons slechts Appianus duidelijk en helder waar het per slot van rekening om ging, namelijk om het grondbezit. Maar wanneer de staat eenmaal een zelfstandige macht tegenover de maatschappij is geworden, brengt hij al spoedig een andere ideologie voort. Juist bij beroepspolitici, bij die theoretici van het staatsrecht en de juristen van het privaatrecht gaat namelijk het verband met de economische feiten verloren.

Friedrich Engels, 1888
Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke Duitse filosofie