Skip navigation
vrouw

De Cubaanse vrouw is een revolutie binnen de revolutie.

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 23 maart 2023

Vilma Espín Guillois als partisaan gedurende de Cubaanse revolutie. In 1960 was ze betrokken bij de oprichting van de Federatie van Cubaanse Vrouwen (FMC) en werd zij de eerste voorzitter.
Bron: Granma

De aanwezigheid van vrouwen is doorslaggevend geweest in de strijd van Cuba voor haar onafhankelijkheid en in de opbouw van het socialisme na de triomf van de Cubaanse revolutie in 1959. Namen als Mariana Grajales, Ana Betancourt, de Girald Sisters, Haydee en Melba, Vilma Espín of Celia Sánchez, markeren belangrijke momenten in onze geschiedenis.

De Federatie van Cubaanse Vrouwen (FMC) heeft een fundamentele rol gespeeld in de emancipatie van vrouwen in Cuba. Deze werd opgericht op 23 augustus 1960 in de theaterzaal van de Central de Trabajadores de Cuba (CTC), na het samenvoegen van de verschillende vrouwenorganisaties die al in het land bestonden. Tijdens de oprichtingsceremonie zei de historische leider van de revolutie, Fidel Castro Ruz, het volgende:

“Zij stichten deze Federatie van Cubaanse Vrouwen, verenigd in dat woord: Cubaans, en verenigd in die vlag die ze in hun handen dragen. En ze zijn samengekomen om te werken, te werken en te vechten; ze hebben zich verenigd voor alle taken die de revolutie met zich meebrengt; ze hebben zich verenigd voor de strijd en ze hebben zich verenigd voor het werk. Ze zijn samengekomen om het land in alle omstandigheden te helpen. Als ze morgen in de strijd nodig zijn, dan zullen ze morgen hun best doen; als het vandaag op het werk is, dan zullen ze vandaag hun best doen."

De FMC werkt met vrouwen, kinderen en gezinnen in tal van programma's en projecten, voor de verdediging van alle mensenrechten en tegen alle vormen van discriminatie van vrouwen. Het heeft een nationaal opleidingscentrum, een centrum voor vrouwenstudies, een uitgeverij die regelmatig gespecialiseerd materiaal publiceert, en een webpagina om het werk van de organisatie en de toestand en situatie van vrouwen in Cuba grotere bekendheid te geven. In deze instellingen worden ook opleidingen en trainingen gegeven op het gebied van onder meer informatica, coiffure, knippen en naaien en make-up, waardoor niet-professionele vrouwen en huisvrouwen de kans krijgen om deel te nemen aan het sociale leven.

Vilma Espín Guillois als partisaan gedurende de Cubaanse revolutie. In 1960 was ze betrokken bij de oprichting van de Federatie van Cubaanse Vrouwen (FMC) en werd zij de eerste voorzitter.
Vilma Espín Guillois als partisaan gedurende de Cubaanse revolutie. In 1960 was ze betrokken bij de oprichting van de Federatie van Cubaanse Vrouwen (FMC) en werd zij de eerste voorzitter.

Volgens het National Bureau voor Statistieken en Informatie (ONEI) vormden mannen in 1950 de meerderheid van de totale bevolking van Cuba, ze overtroffen vrouwen met een aantal van 257.472. Dit verschil verdween in de loop van de tijd geleidelijk, totdat er in 2012 minder mannen dan vrouwen waren, namelijk 995 per 1000. Dit aandeel is iets gedaald, maar de mannelijke minderheid bleef ook in de telling van eind 2017 bestaan ​​en naar schatting zullen er tegen 2030 983 mannen zijn op elke duizend vrouwen.

Er zijn verschillende oorzaken, en een daarvan heeft te maken met een wereldwijde trend: vrouwen leven langer dan mannen. In Cuba overtreft de levensverwachting bij de geboorte van de vrouwelijke bevolking (80,45 jaar) de verwachtingen van de mannelijke bevolking (76,50) met meer dan drie jaar. Hoewel er meer jongens dan meisjes worden geboren, ligt het percentage sterfgevallen bij mannen hoger dan bij vrouwen.

Cubaanse vrouwen zijn aanwezig in elke sector van de economie en zijn een essentiële kracht om de voorspoedige ontwikkeling van het land te garanderen. Cubaanse vrouwen hebben een hoog opleidingsniveau en beroepskwalificaties.

De deelname van Cubaanse vrouwen aan de ontwikkeling en de geboekte vooruitgang op het gebied van wetgeving, onderwijs, gezondheid, werkgelegenheid en sociale zekerheid, cultuur, wetenschap en ontwikkeling op het gebied van sport, is zonder twijfel een onbetwistbare uitdrukking van de impact van het Cubaanse sociale project op het leven van vrouwen. De politieke wil van de staat en de formulering van beleid en programma's gericht op het bevorderen van de autonomie en de economische, sociale en politieke omstandigheden van vrouwen hebben objectieve basissen gecreëerd voor hen om meer en meer onder gelijke voorwaarden en mogelijkheden als mannen deel te nemen aan de samenleving, teneinde het bereiken van duurzame ontwikkeling op alle terreinen van het leven.

Cubaanse vrouwen hebben vele veldslagen gewonnen op het gebied van sociale, politieke en ook economische participatie. Ze zijn, om maar een paar voorbeelden te noemen, 51,5% van de leiders in de staat en de regering, 53,2% van de parlementariërs en 53,3% van de gouverneurs en luitenant-gouverneurs. Bovendien vertegenwoordigen ze meer dan 60% van degenen die zich inschrijven en afstuderen in het hoger onderwijs in Cuba, ze vormen de meerderheid van de werkende technici (66,2%), ze vormen 60% van het totaal aan werknemers in de economie met hoger onderwijs en meer dan de helft van degenen die werkzaam zijn in de sectoren financiën, onderwijs, volksgezondheid en welzijnswerk.

Achter deze cijfers gaat een duidelijk beleid schuil gericht op het bevorderen van meer vrouwelijk leiderschap op alle gebieden van het maatschappelijk leven in Cuba. Dit met als doel traditionele genderstereotypen die kenmerkend zijn voor de patriarchale cultuur en de obstakels die hun gelijke deelname aan betaald werk in de weg staan, het hoofd te bieden en hun economische autonomie te bereiken.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!