Skip navigation

Manifest 3

23 maart 2023 | Jaargang 41

van de redactie

De recente botsing tussen een drone van de VS en een Russische straaljager toont het gevaar van de situatie in Oost-Europa. De concurrentie en tegenstellingen tussen imperialistische blokken zijn zeer hevig. Er is een reëel gevaar van escalatie waarbij meer landen bij de imperialistische oorlog betrokken kunnen raken.

In deze krant plaatsen we een stuk dat verband houdt met een ander internationaal conflict. Namelijk een toespraak die werd gehouden bij een solidariteitsdemonstratie voor Palestina. De decennialange misdadige bezetting en onderdrukking van Palestina door de Israëlische staat gaat onverminderd door. De lente is nog nauwelijks begonnen en er zijn al vele tientallen onschuldige Palestijnse mensen, waaronder kinderen, vermoord door het Israëlische leger. Terwijl de Palestijnse mensen dagelijks worden gediscrimineerd en uit hun huizen worden verjaagd om plaats te maken voor kolonisten uit Israël, werd journalist Natasja Gibbs recent op het matje geroepen omdat zij Israël een apartheidsregime noemde. Dat viel blijkbaar verkeerd bij de publieke omroep, gezien de warme banden van de Nederlandse regering met de Israëlische staat. Dat laat zien hoe belangrijk het is om zulke kwesties aan te kaarten, de feiten te benoemen en solidariteit te tonen.

We plaatsen in deze krant twee achtergrondartikelen. Het eerste gaat in op bepaalde kwesties omtrent de Nederlandse staalindustrie (pagina 6-7). Het tweede stuk betreft een analyse die ingaat op de theoretische achtergrond van het verschijnsel radicalisme in de beweging, een relevant vraagstuk gezien we daar soms mee geconfronteerd worden in bepaalde bewegingen, zoals de afgelopen jaren in sommige woonprotesten en andere bewegingen (pagina 10-11).

We plaatsen een kort verslag van Internationale Vrouwendag, evenals een tekst die het team van de Cubaanse Ambassade voor Manifest heeft geschreven, waarin zij ons vertellen over vrouwenemancipatie in Cuba (pagina 9).

De afgelopen tijd was er in de Nederlandse media aandacht voor de treinbotsing in Griekenland en de massale protesten die dat ontketende. Op pagina 12 gaan we in op aspecten die hieraan kleven die in de andere media geen aandacht krijgen.

Komende tijd ontplooien afdelingen van de NCPN en CJB verschillende activiteiten. Een aantal worden hiernaast aangekondigd. We werken ook hard aan de voorbereidingen voor de Anton de Kom herdenking op zaterdag 22 april te Amsterdam, niet alleen om te herdenken maar ook om een statement te maken tegen racisme, fascisme en imperialisme vandaag.

De strijd gaat door en dat is ook hard nodig. Want we worden nog altijd geconfronteerd met de het koopkrachtverlies en het afbraakbeleid. Ondertussen hangen er donkere wolken over de economie wereldwijd. Burgerlijke economen en financiële instituten maken zich zorgen om een nieuwe kapitalistische economische crisis. De NCPN zal zich inzetten om de arbeidersklasse zog veel mogelijk voor te bereiden, te organiseren, zodat we de koopkrachtsverliezen en sociale afbraak een halt toe kunnen roepen. De werkers uit verschillende sectoren die verbeteringen hebben weten af te dwingen met hun acties en stakingen, tonen aan: strijd in de weg uit de crisis!

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit op 20 april.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

De recente botsing tussen een drone van de VS en een Russische straaljager toont het gevaar van de situatie in Oost-Europa. De concurrentie en tegenstellingen tussen imperialistische blokken zijn zeer hevig. Er is een reëel gevaar van escalatie waarbij meer landen bij de imperialistische oorlog betrokken kunnen raken.

In deze krant plaatsen we een stuk dat verband houdt met een ander internationaal conflict. Namelijk een toespraak die werd gehouden bij een solidariteitsdemonstratie voor Palestina. De decennialange misdadige bezetting en onderdrukking van Palestina door de Israëlische staat gaat onverminderd door. De lente is nog nauwelijks begonnen en er zijn al vele tientallen onschuldige Palestijnse mensen, waaronder kinderen, vermoord door het Israëlische leger. Terwijl de Palestijnse mensen dagelijks worden gediscrimineerd en uit hun huizen worden verjaagd om plaats te maken voor kolonisten uit Israël, werd journalist Natasja Gibbs recent op het matje geroepen omdat zij Israël een apartheidsregime noemde. Dat viel blijkbaar verkeerd bij de publieke omroep, gezien de warme banden van de Nederlandse regering met de Israëlische staat. Dat laat zien hoe belangrijk het is om zulke kwesties aan te kaarten, de feiten te benoemen en solidariteit te tonen.

We plaatsen in deze krant twee achtergrondartikelen. Het eerste gaat in op bepaalde kwesties omtrent de Nederlandse staalindustrie (pagina 6-7). Het tweede stuk betreft een analyse die ingaat op de theoretische achtergrond van het verschijnsel radicalisme in de beweging, een relevant vraagstuk gezien we daar soms mee geconfronteerd worden in bepaalde bewegingen, zoals de afgelopen jaren in sommige woonprotesten en andere bewegingen (pagina 10-11).

We plaatsen een kort verslag van Internationale Vrouwendag, evenals een tekst die het team van de Cubaanse Ambassade voor Manifest heeft geschreven, waarin zij ons vertellen over vrouwenemancipatie in Cuba (pagina 9).

De afgelopen tijd was er in de Nederlandse media aandacht voor de treinbotsing in Griekenland en de massale protesten die dat ontketende. Op pagina 12 gaan we in op aspecten die hieraan kleven die in de andere media geen aandacht krijgen.

Komende tijd ontplooien afdelingen van de NCPN en CJB verschillende activiteiten. Een aantal worden hiernaast aangekondigd. We werken ook hard aan de voorbereidingen voor de Anton de Kom herdenking op zaterdag 22 april te Amsterdam, niet alleen om te herdenken maar ook om een statement te maken tegen racisme, fascisme en imperialisme vandaag.

De strijd gaat door en dat is ook hard nodig. Want we worden nog altijd geconfronteerd met de het koopkrachtverlies en het afbraakbeleid. Ondertussen hangen er donkere wolken over de economie wereldwijd. Burgerlijke economen en financiële instituten maken zich zorgen om een nieuwe kapitalistische economische crisis. De NCPN zal zich inzetten om de arbeidersklasse zog veel mogelijk voor te bereiden, te organiseren, zodat we de koopkrachtsverliezen en sociale afbraak een halt toe kunnen roepen. De werkers uit verschillende sectoren die verbeteringen hebben weten af te dwingen met hun acties en stakingen, tonen aan: strijd in de weg uit de crisis!

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit op 20 april.

Citaat van de Maand

"

“(…)De ‘boerenopstand’ in Nederland begint in Groningen. Dat de boeren daar het eerst in actie komen heeft een aantal oorzaken. In de eerste plaats laat de chronische crisis zich juist in Groningen bijzonder sterk voelen: de akkerbouw en de vetweiderij zijn zwaar getroffen productie takken. In de tweede plaats biedt sanering hier een nog uitzichtlozer perspectief dan elders in Nederland. Groningen zit met een hoge werkloosheid; 10% van de beroepsbevolking zit zonder werk en de lonen in de industrie liggen er 15 à 20% lager dan in de Randstad. Belangrijk is ook, dat juist in Groningen het fiasco van de huidige landbouwpolitiek zeer duidelijk naar voren komt. De bedrijven zijn er over het algemeen groot; dit zouden de zogenaamde ‘levensvatbare bedrijven’ moeten zijn. Maar door het huidige stelsel, waaronder het prijsbeleid, wordt ook de boer op het grote ‘levensvatbare’ bedrijf afgeknepen. In de derde plaats kwamen de boeren in Groningen in een eerder stadium al tot de vorming van actiecomités, die in 1970 in Winschoten een grote demonstratie tegen de landbouwpolitiek organiseerden. De boeren zagen de acties in de strokarton nog vers in het geheugen, zij zagen de CPN met haar sterke positie in dat gebied veel resultaten voor de bevolking bevechten.(…)”.

CPN
CPN-brochure ‘De boeren en hun acties’, februari 1975.