Skip navigation

De hoofdlijnen van het Chinese regeringsrapport (upd)

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 4 juni 2020

Gedelegeerden tijdens Nationaal Volkscongres met mondmaskers.
bron: Chinasquare

Het voornaamste rapport tijdens de zitting van het Nationaal Volkscongres behelste de voorstellen door de premier van de regeringsplannen. Dit artikel geeft de hoofdlijnen weer uit het rapport van premier Li Keqiang dat hij voorlegde aan de derde zitting van het dertiende Nationaal Volkscongres.

Het rapport van Li Keqiang begon met het schetsen van de doeleinden dit jaar. Zonder een specifiek groeicijfer te vermelden blijft de doelstelling de strijd te winnen door de uitroeiing van de armoede (nog 5 miljoen armen) en het voleindigen van de uitbouw van een maatschappij met een gematigde welvaart. Dit jaar moeten er 9 miljoen stedelijke banen worden geschapen en mag de inflatie niet hoger worden dan 3,5 procent. De komende twee jaar is het doel dat 35 miljoen personen een beroepsopleiding krijgen. Het begrotingstekort kan 1 biljoen yuan groter zijn dan vorig jaar of minstens 3,6 procent bedragen van het bnp. De monetaire politiek blijft voorzichtig, maar soepel. Dit zal het verbruik en de verbruikersdiensten in de hand werken. De regering wil de ondernemingslasten dit jaar verminderen met 2,5 biljoen yuan. De privésector zal eveneens worden gesteund en regelingen die ondernemingen discrimineren op basis van eigendom, worden afgeschaft. Grote banken moeten meer dan 40 procent van hun kredieten toekennen aan KMO's/MKB's.

De negatieve lijst die buitenlandse investeringen verbiedt, zal aanzienlijk worden ingekort. De handelsovereenkomst met de VS zal van beide kanten strikt moeten worden nageleefd en uitgevoerd. De focus blijft gericht op de uitbouw van een kwalitatieve 'Belt & Road'-ontwikkeling. China wil het multilateralisme behouden en de WTO hervormen. Er komen nieuwe pilots met vrijhandelszones en geïntegreerde douanegebieden in de centrale en westelijke regio's.

Het basispensioen voor gepensioneerden en het minimumpensioen voor rurale en niet werkende stedelingen wordt verhoogd. Het principe blijft dat huizen dienen om in te leven, niet om mee te speculeren. De inspanningen voor het herstel van de varkensproductie zullen worden opgevoerd. Het onwettelijk jagen op of verhandelen van wilde dieren zal streng worden bestraft. De strijd tegen de milieuvervuiling zal op een wetenschappelijkere manier plaatsvinden. Om de voedselvoorziening te garanderen, zal er 5,33 miljoen ha kwalitatieve grond voor het kweken van gewassen bijkomen.

China blijft zich resoluut kanten tegen separatistische activiteiten in Taiwan, maar de samenwerking met lokale instellingen wordt opgevoerd. De Chinese regering zal zowel de besturen van Hongkong en van Macao helpen bij de ontwikkeling van de economie en het verbeteren van de levenstandaard.

China staat klaar om met andere landen samen te werken om de controle over de epidemie te bewerkstelligen. Het land zal voor 1 biljoen regeringsobligaties voor Covid-19-controle uitschrijven, de eerste van dergelijke uitgave sinds 2007. Er komt ook een hulppakket voor de provincie Hubei die erg getroffen werd. De negatieve groei tijdens het eerste kwartaal was echter de prijs die betaald werd om mensenlevens te sparen. China zal echter deinspanningen verdubbelen om de verliezen die door Covid-19 veroorzaakt werden minimaal te houden en daarentegen de doelstellingen van de economische en sociale ontwikkeling dit jaar vervullen.

Het budget voor defensie wordt dit jaar met 6,6 procent opgetrokken, het laagste groeicijfer van de laatste 20 jaar. Het parlement zal ook stemmen over een wetsvoorstel over de veilgheid van Hongkong met zero-tolerantie tegen separatisme en buitenlandse interventie, zo meldt 'Global Times'. De Hongkong Hang Seng-beursindex daalde na het nieuws daarover met meer dan 5 procent, de grootste val sinds juli 2015. Gevreesd wordt dat een forse verklaring van president Trump verder olie op het vuur kan gieten. Zowel de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de VS, Nancy Pelosi, als de laatste koloniale gouverneur, Chris Patten, hebben al negatief gereageerd op het Chinese wetsvoorstel.


Bronnen

Noot van de redactie

De standpunten van de NCPN zijn constant in ontwikkeling. Dit stuk is geplaatst in het kader van de studie en discussie omtrent het socialisme en weerspiegelt niet de standpunten van de NCPN. De NCPN verwerpt de theorie van 'socialistische markteconomie'. De beoordeling van de NCPN is dat de hervormingen in China van de afgelopen decennia kapitalistische verhoudingen herintroduceerden in de economie, en dat de kapitalistische productieverhoudingen de overhand hebben in de Chinese economie. De NCPN zet de studie voort om lessen te trekken uit de ervaringen van socialistische opbouw.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!