Skip navigation

Manifest 5

4 juni 2020 | Jaargang 38

van de redactie

Sinds de vorige krant is er fundamenteel niet echt veel veranderd. Het kapitalisme heeft zich sinds een viertal eeuwen mondiaal stevig weten te verankeren en krijgt nog steeds van een groot deel van de wereldbevolking het voordeel van de twijfel. Alhoewel we leven in een tijdperk van een kapitalistische crisis en er aarzelend sprake is van een omslag in het denken van de arbeidersklasse, kan niet worden gesproken van revolutionaire ontwikkelingen in het grootste deel van de wereld. Snelle veranderingen lijken niet aan de orde. Ook niet nu het coronavirus de mondiale kapitalistische crisis aanzienlijk verergert. De westerse strijd tegen de opkomende macht China gaat onverminderd door en verscherpt zich. Steeds duidelijker wordt dat het kapitaal, met name dat van de VS, op alle mogelijke middelen zijn mondiale dominantie tracht te behouden ten koste van China, maar dat die macht afkalft.

We zouden daarom makkelijk kunnen wijzen op de vorige redactionele analyses, ondanks dat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn: de achtergronden van de verkiezingen in Suriname, de zoveelste racistische moord door de VS-politie op een zwarte man, gerommel binnen het CDA over samenwerking met Baudet, Trump en de komende verkiezingen in de VS, Turkse drones in Libië, wel of niet mondkapjes dragen, de vrekkige vier en de rest van de EU, het toenemende aantal mensen in de bijstand, tal van verpleeghuizen die besmet zijn geraakt met het coronavirus, omdat er geen goede middelen waren en testen uitbleef, waardoor honderden ouderen zijn gestorven, een grondige discussie over de slavernij maar langzaam van de grond komt, enz, enz. Zolang het kapitalisme aan de macht blijft zullen al deze ontwikkelingen, in elke nieuwe krant weer kunnen worden beschreven.

Maar er komen meer boeken waarin wordt opgeroepen om het 'ontspoorde kapitalisme' in te dammen, steeds meer ook uit de hoek van voormalige raskapitalisten, zoals bijvoorbeeld Bert de Vries. Er zijn er nogal veel die 'ruw ontwaken uit een neoliberale droom'. Boeken genoeg maar hoe bestrijden we dit ziekmakende systeem? Op de vingers van één hand zijn de mensen nog te tellen die inmiddels begrijpen dat het kapitalisme niet ontspoord is, maar met de tijd probeert mee te gaan, zich probeert aan te passen om te overleven. Het kapitalisme is de oorzaak van de ellende en moet nodig worden opgevolgd door de nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Zolang dat niet gebeurt is er voor de westerse mondiale heersende klasse geen vuiltje aan de lucht, kan Willem-Alexander gewoon blijven jagen en zijn belastingen ontduiken en wordt de levensstandaard van de bevolking verder uitgehold. Communicerende vaten. Klassenstrijd is gewoon hard nodig. De gevolgen van de huidige nieuwe piek in de kapitalistische crisis dreigen anders nog veel rampzaliger te worden voor de meerderheid van de arbeidersklasse in grote delen van de wereld, dan recentere crises.

De aanvallen op China (en Hongkong), Rusland, Cuba, Venezuela en nog een reeks andere landen die zich niet willen schikken in de Amerikaanse hegemonie worden steeds giftiger. Een nieuwe hardere politieke strijd tussen kapitalisme en socialisme staat op de politieke en economische dagorde.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Kapitalisme is dodelijk', 'Een betere wereld?' en 'Wat te doen als jouw partij een voortdurend saboteur/ondermijner is', Greg Godels, vertaling resp. Frans Willems en Christiaan Caspers, 'Lenin over arbeidsmigratie' (dl 2 van 3), Beate Landefeld, vertaling Louis Wilms.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website geen artikelen.

Manifest nr. 06/2020 - de laatste voor de zomerperiode - verschijnt op donderdag 2 juli 2020.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Sinds de vorige krant is er fundamenteel niet echt veel veranderd. Het kapitalisme heeft zich sinds een viertal eeuwen mondiaal stevig weten te verankeren en krijgt nog steeds van een groot deel van de wereldbevolking het voordeel van de twijfel. Alhoewel we leven in een tijdperk van een kapitalistische crisis en er aarzelend sprake is van een omslag in het denken van de arbeidersklasse, kan niet worden gesproken van revolutionaire ontwikkelingen in het grootste deel van de wereld. Snelle veranderingen lijken niet aan de orde. Ook niet nu het coronavirus de mondiale kapitalistische crisis aanzienlijk verergert. De westerse strijd tegen de opkomende macht China gaat onverminderd door en verscherpt zich. Steeds duidelijker wordt dat het kapitaal, met name dat van de VS, op alle mogelijke middelen zijn mondiale dominantie tracht te behouden ten koste van China, maar dat die macht afkalft.

We zouden daarom makkelijk kunnen wijzen op de vorige redactionele analyses, ondanks dat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn: de achtergronden van de verkiezingen in Suriname, de zoveelste racistische moord door de VS-politie op een zwarte man, gerommel binnen het CDA over samenwerking met Baudet, Trump en de komende verkiezingen in de VS, Turkse drones in Libië, wel of niet mondkapjes dragen, de vrekkige vier en de rest van de EU, het toenemende aantal mensen in de bijstand, tal van verpleeghuizen die besmet zijn geraakt met het coronavirus, omdat er geen goede middelen waren en testen uitbleef, waardoor honderden ouderen zijn gestorven, een grondige discussie over de slavernij maar langzaam van de grond komt, enz, enz. Zolang het kapitalisme aan de macht blijft zullen al deze ontwikkelingen, in elke nieuwe krant weer kunnen worden beschreven.

Maar er komen meer boeken waarin wordt opgeroepen om het 'ontspoorde kapitalisme' in te dammen, steeds meer ook uit de hoek van voormalige raskapitalisten, zoals bijvoorbeeld Bert de Vries. Er zijn er nogal veel die 'ruw ontwaken uit een neoliberale droom'. Boeken genoeg maar hoe bestrijden we dit ziekmakende systeem? Op de vingers van één hand zijn de mensen nog te tellen die inmiddels begrijpen dat het kapitalisme niet ontspoord is, maar met de tijd probeert mee te gaan, zich probeert aan te passen om te overleven. Het kapitalisme is de oorzaak van de ellende en moet nodig worden opgevolgd door de nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Zolang dat niet gebeurt is er voor de westerse mondiale heersende klasse geen vuiltje aan de lucht, kan Willem-Alexander gewoon blijven jagen en zijn belastingen ontduiken en wordt de levensstandaard van de bevolking verder uitgehold. Communicerende vaten. Klassenstrijd is gewoon hard nodig. De gevolgen van de huidige nieuwe piek in de kapitalistische crisis dreigen anders nog veel rampzaliger te worden voor de meerderheid van de arbeidersklasse in grote delen van de wereld, dan recentere crises.

De aanvallen op China (en Hongkong), Rusland, Cuba, Venezuela en nog een reeks andere landen die zich niet willen schikken in de Amerikaanse hegemonie worden steeds giftiger. Een nieuwe hardere politieke strijd tussen kapitalisme en socialisme staat op de politieke en economische dagorde.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Kapitalisme is dodelijk', 'Een betere wereld?' en 'Wat te doen als jouw partij een voortdurend saboteur/ondermijner is', Greg Godels, vertaling resp. Frans Willems en Christiaan Caspers, 'Lenin over arbeidsmigratie' (dl 2 van 3), Beate Landefeld, vertaling Louis Wilms.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website geen artikelen.

Manifest nr. 06/2020 - de laatste voor de zomerperiode - verschijnt op donderdag 2 juli 2020.

Citaat van de Maand

"

"(...) Maar wat moest nu de assistent-resident doen, als de volgende dag weer andere klagers zich bij hem aanmeldden? Of - en dit geschiedde dikwijls - als dezelfde klagers terugkeerden en hun intrekking introkken? Moest hij weder de zaak op zijn nota schrijven, om verder daarover te spreken met de resident, om weder dezelfde komedie te zien spelen, alles op 't gevaar af van in het eind door te gaan voor iemand die - dom en boosaardig dan - telkens beschuldigingen voortbracht welke gedurig moesten worden afgewezen als ongegrond? Wat moest er worden van de zo nodige vriendschappelijke verhouding tussen 't voornaamst Inlands Hoofd en de eerste Europese ambtenaar, als deze gedurig scheen gehoor te geven aan valse aanklachten tegen dat Hoofd? En vooral, wat werd er van die arme klagers nadat ze waren weergekeerd in hun dorp, onder de macht van het districts- of dorpshoofd dat ze hadden aangeklaagd als uitvoerder van des Regents willekeur? Wat er van die klagers werd? Wie vluchten kon, vluchtte. Daarom zwierven er zoveel Bantammers in de naburige provinciën! Dáárom waren er zoveeel bewoners van Lebak onder de opstandelingen in de Lampongse districten! Dáárom had Havelaar in zijn toespraak aan de Hoofden gevraagd: "Wat is dit, dat er zoveel huizen leeg staan in de dorpen, en waarom verkiezen velen de schaduw der bossen elders boven de koelte der Wouden van Bantan Kidoel? Doch niet ieder kon vluchten. De man wiens lijk 's morgens de rivier afdreef, nadat hij de vorige avond, in 't geheim schoorvoetend, angstig, verzocht had om gehoor bij de assistent-resident... hij had geen behoefte meer aan vlucht. Misschien ware het als menslievendheid te achten, hem door ogenblikkelijke dood te onttrekken aan nog enige tijd levens. Hem bleef de mishandeling bespaard die hem wachtte bij terugkeer in zijn dorp, en de rottingslagen die de straffe zijn voor al wie een ogenblik menen kon geen beest te wezen, geen onbezield stuk hout of steen. De straffe van wie in een aanval van dwaasheid geloofd had dat er Recht in 't land was, en dat de assistent-resident de wil had, en de macht, om dat Recht te handhaven. (...)"

Multatuli, 1860
Max Havelaar of De Koffieveilingen der Nederlandse Handelsmaatschappij