Skip navigation
Antifascisme

Een duistere 'Dageraad'

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 19 november 2020

Placeholder
NCPN

'Der Schoß ist fruchtbar noch aus dem das kroch'. (*)

Een massaal gejuich steeg op uit de antifascistische menigte, die op 7 oktober jl. bijeengestroomd was voor het hof van justitie te Athene. Er was alle reden voor: door een luidspreker werd aangekondigd, dat de nazistische 'Gouden Dageraad' een criminele organisatie was, die onder de mantel van politieke partij tal van misdaden had gepleegd. Zo luidde de uitspraak van een dit keer niet blinde Vrouwe Justitia. Het proces was in april 2015 begonnen.

De moord op de antifascistische rapper Pávlos Fysas (september 2013), de moordaanslag op Egyptische vissers (juni 2012) en de moordaanslag op een groep communisten en vakbondsleden van het PAME (september 2013) is slechts een greep uit de lange lijst van de criminele knokploegactiviteiten van de in de jaren '80 opgerichte Gouden Dageraad. De moord op Pávlos Fysas werd de 'trigger' die aanleiding gaf tot de strafrechtelijke vervolging van deze politieke partij, die tot juli 2019 nog in het parlement vertegenwoordigd was.

Klassenjustitie

Het proces, dat vijenhalf jaar duurde, werd voortdurend opgehouden en systematisch tegengewerkt door de verdedigers van de nazisten. Noch de regering Syriza (2015-2019), noch die van de Nea Dimokratía (vanaf juli 2019) heeft ooit maatregelen genomen voor een sneller verloop door b.v. de rechters vrij te stellen van andere werkzaamheden, een permanente geschikte rechtszaal ter beschikking te stellen en het aantal zittingen per dag vast te stellen. Voor het klapstuk zorgde officier van justitie Adamandía Ikonómou, die in de laatste fase van het proces met het verzoek kwam, de aanklacht dat de Gouden Dageraad een criminele organisatie was, in te trekken en de organisatie op die manier ook vrij te pleiten van de moord op Fysas.

Zij wilde alleen de aanklacht tegen de moordenaar van de zanger in stand houden als een losstaand geval. Wat de aanval op PAME-leden en de Egyptische vissers betreft, vroeg zij om verlichting van de aanklachten. Bij dit alles verzweeg en/of vervalste zij het bewijsmateriaal. Zo zouden alle misdaden een reeks van losstaande, individuele gevallen zijn en geen door een leidende groep Gouden Dageraders georganiseerde acties, géén geplande en systematisch uitgevoerde tactiek gebaseerd op de nazistische ideologie. Zo bleek deze ideologie aanhangers te hebben in de hoogste regionen van de 'rechtsstaat'. Haar voorstellen sloegen in als een bom, maar werden niet geaccepteerd door de overige rechters.

De voorzitter van de rechtbank Maria Lepenióti en haar team van collega's lieten zich niet kisten. Twee dagen na de uitspraak van 7 oktober sloeg mevrouw Ikonómou weer toe: in haar pleidooi pleitte zij voor vrijlating van de aangeklaagden (behalve Fysas' moordenaar Jórgos Roupakiás), totdat de zaak aan het Hof van Beroep voorgelegd zou worden i.p.v. arrestatie en inhechtenisneming. Zij bleef bij haar 'onschuldig' en in het debat over verzachtende omstandigheden (waardoor de straf eventueel zo mild mogelijk zou uitvallen) voerde zij argumenten aan die door de voorzitter, na onderbreking van de rechtszitting, werden ontzenuwd, o.a. de 'verzachtende omstandigheid' dat de aangeklaagden strafrechtelijk een schone lei zouden hebben. De advocaten van het PAME spraken van het 'provocerende geheugenverlies' van de officier van justitie. Toen het op arresteren aankwam bleek detweede man in de leiding van de Gouden Dageraad verdwenen te zijn, ondanks het zware politiecordon om zijn woning. Tot op de dag van verzending van dit artikel was hij nog niet gevonden... De relaties tussen de politie en de Gouden Dageraad zijn niet moeilijk te raden. Kenmerkend hiervoor is wat Fysas' moordenaar tegen de politieagenten zei, die hem kwamen arresteren: "Ik ben één van jullie, van de Gouden Dageraad". Gouden Dageraad europarlementariër Yanis Lagós bevindt zich in Brussel en kan nog niet gearresteerd worden vanwege zijn parlementaire onschendbaarheid. Eerst moet het Europees Parlement die onschendbaarheid opheffen. Het zal iedereen duidelijk zijn, dat dit nog lang gaat duren.

Nazistische ideologie...

De Gouden Dageraad spreekt met dubbele tong. Binnen de partij fervente aanhangers van het nationaalsocialisme, naar buiten toe patriotten en vrijheidsstrijders. Maar over één ding is de Gouden Dageraad altijd zeer duidelijk zonder tegenstrijdigheden en 'nuances': hun anticommunisme, dat regelmatig tot uiting kwam in een reeks vulgariteiten en schier onophoudelijke laster aan het adres van Griekenlands communistische partij, de KKE.

Leider Nikos Michaloliákos verklaarde immers: "Wij zijn het zaad van de verslagenen van 1945, de nationaalsocialisten, de fascisten... dat zijn wij". Ondanks dat, verwerpen zij officieel de nazistische ideologie. Hun nazistische groet met de geheven gestrekte rechterarm, naar Adolfs voorbeeld, verklaren zij als volgt: men bracht deze groet ook uit in het oude Griekenland, het oude Rome en soms in hedendaagse Gouden Dageraadgezinde dorpen. En de nazistische uniformen? Nou, die droegen zij soms vanwege carnaval! Er zijn redenen voor deze ontkenning. De afkeer van de Griekse bevolking voor alles wat naar fascisme ruikt (Duitse bezetting, junta 1967-1974) is een wijd verbreid collectief gevoel en bovendien zou erkenning van de fascistische ideologie een belangrijk bewijs voor het motief van hun misdaden vormen.

... en burgerlijke democratie

"Ik ben niet bang voor de terugkeer van fascisten met het masker van fascisten, maar ik ben bang voor de terugkeer van fascisten met het masker van democraten." T.W. Adorno

Takis Baltákos, directeur van het Politiek Bureau van de Nea Dimokratía, toen deze van 2012 tot 2015 aan de macht was, werkte regelmatig samen met de Gouden Dageraad en probeerde de strafrechtelijke vervolging van de partij te verijdelen. Op een missie naar Kastellórizos, het dichtbij de Turkse kust gelegen eiland, dat een twistappel vormt tussen Griekenland en Turkije, bevond het parlementslid van de Gouden Dageraad, Ilías Kasidiáris, zich in gezelschap van Syriza en Nea Dimokratía. Wat hun mening over de KKE betreft, zijn zij het allen roerend eens, ook al gebruikt men niet dezelfde terminologie. Göbbels-achtige associaties verschenen bijvoorbeeld in een artikel in Syriza's krant 'Avgí' (Dageraad!): tabellen, die aantonen hoe vaak de KKE en de Gouden Dageraad op of tegen hetzelfde gestemd hebben in het parlement. Zonder opgaaf van de verschillende redenen, die elke partij daarvoor had. De krant komt provocerend met tabellen van stemuitslagen en 'flirt' met de beproefde 'wetenschappelijk' uitgewerkte en politiek uitgebuite theorie van de 'beide uitersten', communisme en fascisme, die samen zouden vallen. De beschuldiging van "extreme polarisering" en "extreem politiek geweld" lanceert de Nea Dimokratía regelmatig aan het adres van Syriza, die op haar beurt de KKE gebruikt om zich te 'verschonen'.

Vlak na de uitspraak van 7 oktober startten Syriza en Nea Dimokratía een politieke campagne om de burgerlijke democratie van haar smetten te reinigen en de klassengeoriënteerde vakbeweging onder leiding van het PAME plusde KKE schuld in de schoenen te schuiven als "het andere extreme", terwijl de 'rechtsstaat' van de burgerlijke democratie de legitimiteit weet op te leggen via haar instellingen en dus een garantie vormt voor de politieke 'normaliteit'. Zo schreef de Nea Dimokratía-gezinde krant 'Kathimeriní', dat de uitspraak van de rechtbank een duidelijke waarschuwing was aan het adres van iedereen, die in de toekomst op het idee mocht komen zich tegen de democratie te keren of het nu van rechts of links komt. Dus nogmaals de gelijkschakeling van deze twee totaal aan elkaar tegengestelde ideologieën. Immers: "Het politieke stelsel moet leren een eensgezind antwoord te geven aan zijn vijanden."

Waakzaamheid geboden

Bij de presentatie van het boek getiteld 'Het proces van de Gouden Dageraad', verschenen bij de uitgeverij van de KKE, legde secretaris- generaal Dimítris Koutsoúmbas er de nadruk op dat men waakzaam moet blijven, ondanks de veroordeling. Vijf dingen dienen niet vergeten te worden:

  1. de houding van de officier van justitie,
  2. de vermindering van de straffen, o.a. ook het gevolg van een herziening van het Wetboek van Strafrecht, die door de regering van Syriza tot stand werd gebracht en door de regering van de Nea Dimokratía geratificeerd werd,
  3. het feit dat de aanklacht i.v.m. de aanval op de PAME-leden en de Egyptische vissers van misdaad verzacht werd tot vergrijp. Dit opent de deur naar een verjaring met uiteindelijk een eventuele kwijtschelding,
  4. het feit dat nummer twee in de hiërarchie van de Gouden Dageraad, Christos Pappás, nog steeds onvindbaar is,
  5. het feit dat het proces jaren heeft geduurd, waarvoor beide regeringen, die van Syriza en Nea Dimokratía verantwoordelijk zijn.

(*) In zijn toneelstuk 'De weerstaanbare opkomst van Arturo Ui' (1941) plaatst Bertolt Brecht de machtsovername van Hitler in het gangstermilieu van de VS. Hoofdfiguur Arturo Ui stelt een Hitler voor, die ook karaktertrekken van Al Capone heeft. In de medespelers zijn makkelijk figuren als Goebbels, Goering, Hindenburg, Von Papen enz. te herkennen. De laatste regel van de epiloog luidt: "Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch", waarmee het fascistische monster bedoeld wordt dat uit de schoot van het kapitalistische systeem geboren wordt. Toen de schrijver na WO2 de mensen in de steden zag feesten, waarschuwde hij: "Wees niet alleen blij dat je het beest hebt gedood. De teef die hem heeft gebaard, leeft nog en kan opnieuw baren".

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!