Skip navigation
Europese Communistische Bijeenkomst

De bourgeoisie kan de geschiedenis niet herschrijven en de toekomst niet verbieden

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 16 januari 2020

Placeholder
NCPN

Communistische partijen uit 30 landen kwamen op maandag 9 december samen in Brussel voor de Europese Communistische Bijeenkomst 2019. De NCPN werd vertegenwoordigd door Chris Antunes die onze toespraak hield en het verslag maakte. Hieronder publiceren we de bijdrage van de NCPN. Het thema van de bijeenkomst was het anticommunisme en de geschiedvervalsing door de EU en de regeringen, en ook de hergroepering van de arbeidersbeweging.


Bijdrage NCPN

We willen de Communistische Partij van Griekenland (KKE) bedanken voor het organiseren van deze bijeenkomst. De NCPN waardeert internationale bijeenkomsten als deze ten zeerste. De anticommunistische resolutie die recent door het Europees Parlement aangenomen is en de vervolging van communisten in verschillende Europese landen laten zien hoe belangrijk het voor communistische partijen is om een sterk front tegen anticommunisme te blijven vormen en de ideologische strijd te versterken.

Anticommunisme als een wapen van de bourgeoisie is niet nieuw in ons land. We hebben de anticommunistische vervalsing van feiten, leugens en zelfs vervolging meegemaakt tijdens het hele bestaan van onze partij (de CPN, [het VCN, nvdr] en vervolgens de NCPN). Duidelijke voorbeelden hiervan zijn het uitbannen van partijleden van de ambtenarij in 1951 en de infiltratie van onze partij door de Nederlandse geheime dienst op verschillende momenten. Hierbij verspreidden zij desinformatie en brachten ze ons in grote moeilijkheden.

De belangrijkste vormen van anticommunisme liggen besloten in het onderwijs en de propaganda vanuit de media. Leugens worden verspreid over de geschiedenis van de USSR en andere socialistische landen en de grote opofferingen van communisten worden verzwegen. Bijvoorbeeld: tijdens de bezetting organiseerden de Nederlandse communisten een enorme algemene staking in februari 1941 om solidariteit te tonen aan de joodse burgers en kameraden die opgepakt werden. Maar dit is slechts een voetnoot in onze geschiedenis volgens de staat. Over het algemeen wordt er ook niet gesproken over de rol van communisten in het verzet.

De Tweede Wereldoorlog wordt in de schoolboeken neergezet als een uitzondering, de opkomst van het fascisme wordt toegeschreven aan het nationalisme en wordt gezien als een merkwaardigheid in een verder vredig tijdperk in ons land. De echte oorzaken van fascisme en imperialistische oorlogen worden verborgen. Erger nog, fascisme wordt genormaliseerd aangezien de bourgeoisie vandaag de dag voorstelt dat collaborateurs herinneren deel moet worden van onze nationale geschiedenis en fascistische kunstvoorwerpen getoond worden in een publiek museum.

Anticommunisme heeft de wind mee gekregen sinds de jaren '90. Met hernieuwde kracht haast de bourgeoisie in Nederland zich om de verworvenheden van de arbeidersbeweging te ontmantelen. Onze vakbonden verkeren in een zware crisis sinds de vroege jaren '80 en dankzij de 'poldermentaliteit' sinds die tijd, zijn zij niet in staat om zich te organiseren tegen de aanvallen van de kapitalisten. Vakbonden worden in de media beschreven als 'organisaties van vroeger' en met de wildgroei van nul-urencontracten kunnen jongeren de vakbonden maar moeilijk vinden.

Alles is echter niet alleen maar onguur. Het klassenbewustzijn van jongere generaties, die niet ondergedompeld zijn in koudeoorlogspropaganda, brengt ze naar onze partij en jongerenorganisatie. Met onze inspanningen om binnen de vakbonden te organiseren maken we ook stappen vooruit. Dit jaar hebben we een platform opgestart met vakbondsleden die ontevreden zijn met de bedrijfsgeoriënteerde koers, met als doel om het proletariaat te organiseren op een klassengeoriënteerde koers. Onze jongerenorganisatie heeft grote stappen gemaakt in het organiseren van studenten en jonge werkers.

De burgerlijke staat zal haar kracht gebruiken om de activiteit van communistische partijen te verhinderen, en zelfs om ons ofwel kapot te maken of in te kapselen. Nu de tegenstellingen van het kapitalisme intensiveren, is het onze taak als communisten ons voor te bereiden op meer aanvallen van de bourgeoisie op de werkende klasse en de communistische partijen. We ondernemen stappen om de anticommunistische propaganda tegen te gaan en om de arbeiders te onderwijzen en organiseren. Bijvoorbeeld: vorig jaar organiseerde onze partij een herdenking van de Februaristaking, waarbij wij de rol van de communistische partij in het verzet belichtten en uitlegden hoe fascisme en oorlog voortkomen uit het kapitalisme. Dit jaar leidde onze partij de strijd tegen de tentoonstelling die nazi-kunst ophemelt. Onze partij zal de 75ste verjaardag van de antifascistische overwinning op de nazi's vieren op 9 mei 2020. Hierbij zullen we de leugens van de burgerij en de EU over de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog en de rol van de USSR blootleggen.

De NCPN benadrukt nogmaals dat het de anticommunistische resolutie van het Europees Parlement veroordeelt en dat we aan de zijde van de communisten in Polen en andere landen staan die worden vervolgd. Hoezeer de bourgeoisie het ook probeert, ze kunnen de geschiedenis niet herschrijven en ze kunnen de toekomst niet verbieden: het socialisme-communisme.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!