Skip navigation
Cuba

Henry Reeve Internationale Medische Brigade

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 24 september 2020

Placeholder
NCPN

In Manifest nummer 7, 2020, is het artikel 'Waarde visionair denken Fidel Castro over volksgezondheid aangetoond' te lezen, over de gezondheidszorg op Cuba. In dat artikel is onder meer te lezen hoe Cuba actieve steun en gezondheidszorg biedt over de hele wereld via missies van hun Henry Reeve Internationale Medische Brigade. In onderstaand artikel wordt nader ingegaan op de verdiensten van deze Brigade die wordt voorgedragen voor de Nobelprijs 2020 door een internationale beweging uit meer dan 26 landen.

Henry Reeve Internationale Medische Brigade: gespecialiseerd in rampsituaties en ernstige epidemieën

De missie van de Brigade is humanitaire en medische hulp bieden aan de bevolking van landen die zijn getroffen door natuurrampen en epidemieën en bijdragen aan hun herstel. De basisprincipes van het werk van de Brigade zijn:

De verdediging en uitoefening van het mensenrecht op gezondheid

  • kosteloze universele toegang tot gezondheidszorg en universele gezondheidsdekking voor mensen en gemeenschappen, zonder onderscheid naar ras, religie, politieke ideologie of economische en sociale status;
  • tijdige levering van adequate uitgebreide diensten die zijn aangepast aan de specifieke behoeften van mensen en bevolking(sgroepen).

De bevordering van het mensenrecht op vrede

  • verdedigen dat iedereen optimaal kan profiteren van de rechten die voortvloeien uit de menselijke waardigheid van de menselijke persoon, inclusief het recht op leven;
  • bevorderen van internationale dialoog en samenwerking met als doel het verbeteren van de gezondheidsindicatoren van de bevolking op basis van respect en rekening houdend met de behoeften van de hulpvragende landen;
  • de Brigade reageert in reactie op nood- of rampsituaties of epidemieën, die mogelijk ook een obstakel voor vrede kunnen (gaan) vormen, en erkent het belang van de volledige ontwikkeling van een cultuur van vrede.

Humanisme

  • herbevestiging van de menselijke waardigheid op basis van gelijkheid en sociale rechtvaardigheid;
  • bijdragen aan de ontwikkeling van mensen, in het bijzonder door hun gezondheidszorg te bieden.

Solidariteit

  • individuen en volkeren op zo'n manier verenigen dat het welzijn van de ene persoon dat van de anderen bepaalt;
  • dit vormt de basis voor wederzijdse steun en samenwerking tussen volkeren en naties, ongeacht de verschillen tussen hun politieke en sociaaleconomische systemen of hun ontwikkelingsniveau, en het bevorderen van tolerantie, respect voor elkaars tradities en cultuur en vrede.

Ontstaan

De Internationale Medische Brigade werd opgericht op 19 september 2005, in reactie op de schade die de orkaan Katrina veroorzaakte in New Orleans in de Verenigde Staten, waarbij ongeveer 1.336 slachtoffers vielen met een totale schade ter waarde van 75 miljard dollar. De Brigade is vernoemd naar Henry Reeve als eerbetoon aan deze Amerikaanse jongeman, geboren in Brooklyn, New York, die zich aansloot bij het detachement van Cubaanse patriotten, dat op 4 mei 1869 aan de oostkust van Cuba landde om deel te nemen aan de onafhankelijkheidsoorlog, gestart in 1868, tegen de Spaanse koloniale overheersing. In de geschiedenis van Cuba is Henry Reeve uitgegroeid tot een voorbeeld van internationale solidariteit.

Brigadeleden

Wanneer zich een ernstig gezondheidsincident voordoet, worden brigadeleden onmiddellijk binnen 24 tot 48 uur gemobiliseerd, afhankelijk van de soort gebeurtenis. De meeste leden hebben ervaring in internationale gezondheidsmissies, deelname aan de missies is vrijwillig.

Belangrijke resultaten

Op basis van de cijfers tot en met 10 augustus 2020 heeft de Henry Reeve Internationale Medische Brigade hulp verleend aan 45 landen en vijf niet-zelfbesturende gebieden. In Latijns-Amerika en de Caraïben heeft de Brigade in 22 staten gewerkt, te weten de eilandenstaten Antigua en Barbuda, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Saint Kitts en Nevis, Barbados, Grenada, Dominica (tweemaal) [niet te verwarren met Dominicaanse Republiek], Haïti (vier keer), Jamaica, en verder in de Republiek Trinidad en Tobago, Belize (tweemaal), Bolivia, Chili (tweemaal), Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico (drie keer), Nicaragua, Peru (twee keer), Suriname en Venezuela.

De Brigade heeft ook diensten verleend in vijf landen in Azië en Oceanië: China, Fiji, Indonesië, Nepal en Pakistan. En in 12 landen in Sub-Saharaans Afrika: Angola, Kaapverdië, Guinee Bissau, Guinee Conakry (tweemaal) [Republiek Guinee, voormalig Frans Guinee], Equatoriaal Guinea, Kenia, Liberia, Mozambique, Sierra Leone (tweemaal), Sáo Tomé en Principe, Zuid-Afrika en Togo. In drie landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten: Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Koeweit en in drie Europese staten: Andorra, Azerbeidzjan en Italië. Bovendien heeft de brigade de volgende niet-zelfbesturende Britse gebieden bijgestaan: Anguilla, Turks- en Caicoseilanden, Maagdeneilanden en Montserrat, evenals Martinique, een overzees departement van Frankrijk.

Meer dan 9.000 Cubaanse gezondheidswerkers hebben aan deze missies deelgenomen. Ze hebben medische zorg verleend aan ongeveer vier miljoen mensen en hebben het leven van meer dan 89.000 mensen gered.

Op 26 mei 2017 kende de Wereldgezondheidsorganisatie de 'Dr. LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health' toe aan de Henry Reeve Internationale Medische Brigade, tijdens de 70e World Health Assembly. Deze prijs werd uitgereikt als erkenning voor de medische hulp die de Brigade verleende in noodsituaties. Bij de uitreiking van deze onderscheiding zei Yohan Ihn, voorzitter van de Korea Foundation for International Healthcare, dat: "... de Henry Reeve Brigade een boodschap van hoop over de hele wereld heeft verspreid".

Op 13 augustus 2020 gaf het Nationaal Congres van Honduras goedkeuring aan de uitreiking van een hoge onderscheiding, bekend als de 'Cruz de Comendador' (het Commander's Cross), aan de Henry Reeve Internationale Medische Brigade, voor haar buitengewone bijdrage aan de gezondheid van het Hondurese volk en de behaalde resultaten bij de bestrijding van COVID-19 in hun land.

Deelname aan de strijd tegen Covid-19

Nadat COVID-19 werd uitgeroepen tot pandemie en de tot nu toe grootste gezondheidsbedreiging waarmee de wereld in de 21e eeuw wordt geconfronteerd,bereidde de Henry Reeve Brigade zich erop voor om elk land te helpen dat om hulp zou vragen. In de loop van vijf maanden is de brigade naar 38 staten gegaan, waarbij 355.785 mensen zijn behandeld en 9.736 levens zijn gered. Meer dan 3.700 Cubaanse gezondheidswerkers hebben aan deze missies deelgenomen, waarvan 61,2 procent vrouwen.

Vijfenveertig brigades werden speciaal opgericht om de pandemie te bestrijden, waarvan er 38 nog steeds zorg verlenen in 29 landen (Angola, Azerbeidzjan, Antigua en Barbuda, Barbados, Belize, Kaapverdië, Dominica, Verenigde Arabische Emiraten, Grenada, Guinee-Conakry, Guinea, Bissau, Equatoriaal-Guinea, Haïti, Honduras, Jamaica, Kenia, Koeweit, Mexico, Peru, Qatar, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Sáo Tomé en Principe, Sierra Leone, Zuid-Afrika, Saint Kitts en Nevis, Suriname, Trinidad en Tobago, Togo en Venezuela) en in vijf niet-zelfbesturende gebieden (Anguilla, Maagdeneilanden, Turkse- en Caicoseilanden, Martinique en Montserrat).

De Henry Reeve Internationale Medische Brigade is aanwezig geweest in de meeste regio's van de wereld, waaronder twee staten in Midden-Amerika, te weten Nicaragua en Honduras. Ook in Mexico, waar vier gespecialiseerde medische brigades uit Cuba aanwezig waren. De zes Cubaanse medische missies in die regio hebben meer dan 80.000 patiënten behandeld. In de 12 Caraïbische landen verleende de Brigade gezondheidszorg aan ongeveer 33.000 mensen hulp. Bij de bestrijding van de pandemie in Zuid-Amerika, in het bijzonder in Venezuela en in Peru, werden met vier brigades ongeveer 19.000 mensen behandeld.

Vier Cubaanse medische brigades zijn naar Europa gegaan om zich aan te sluiten bij de binnenlandse inspanningen in de strijd tegen de pandemie in Italië (twee brigades werden naar Lombardije en Piemonte gestuurd), Andorra en Azerbeidzjan, waar ze hun diensten hebben verleend aan meer dan 16.000 mensen. Bovendien heeft de Henry Reeve Brigade verschillende niet-zelfbesturende Britse gebieden geholpen (Anguilla, Turks- en Caicoseilanden, Maagdeneilanden en Montserrat) en Martinique (overzees departement van Frankrijk), waarbij meer dan duizend patiënten zijn behandeld.

In Afrika hebben tien Cubaanse medische brigades zorg verleend aan meer dan 38.000 mensen, in Angola, Togo, Kaapverdië, Zuid-Afrika, Guinee Conakry, Guinee Bissau, Sáo Tomé en Principe, Equatoriaal-Guinea, Sierra Leone en Kenia. In het Midden-Oosten hebben vier medische brigades in Qatar (twee medische missies), de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit gewerkt en meer dan 138.000 patiënten behandeld.

Ebola bestrijden in Afrika

Als resultaat van de samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben in minder dan twee weken 5.000 Cubaanse artsen en verpleegkundigen van de Henry Reeve Internationale Medische Brigade zich vrijwillig aangemeld om te helpen bij de bestrijding van de ebola-epidemie. Van hen werden meer dan 500 professionals gekozen voor training en werden er uiteindelijk 256 geselecteerd om deel te nemen aan de strijd tegen ebola.

In 2010 waren Cubaanse artsen al betrokken bij de strijd tegen een cholera-epidemie in Haïti, waarbij ze medische hulp verleenden aan meer dan 400.000 mensen en de levens redden van ongeveer 76.000 patiënten. Net als in 2010 werkte de Henry Reeve Brigade in 2014 in de ebola-behandelcentra in Sierra Leone, Liberia en Guinee Conakry, waar ze meer dan 2.000 patiënten behandelden. Dit was de enige medische missie die directe medische hulp bood aan ebola-patiënten. Gedurende deze periode stierven twee brigadeleden aan malaria en een ander kreeg ebola.

Ervaring met natuurrampen

De eerste noodsituatie waarmee de Henry Reeve Brigade te maken kreeg, vond plaats enkele dagen nadat ze was opgericht, in Guatemala, waar ze de bevolking moest helpen die getroffen was door de overstromingen van oktober 2005. In totaal behandelden 688 gezondheidswerkers 477.000 mensen en zij redden meer dan 1.300 levens.

Sinds haar oprichting heeft de Brigade 20 medische missies voltooid met als specialisatie het aanpakken van situaties veroorzaakt door natuurrampen. Zij ging onder meer acht keer op missie na overstromingen in Guatemala (2005), Bolivia (2006), Belize (2007), Mexico (2007), El Salvador (2009), Chili (2015), Peru (2017) en Sierra Leone (2017). Zij voerde zeven missies uit na aardbevingen in Pakistan (2005), Indonesië (2006), Peru (2007), China (2008), Chili (2010), Nepal (2015) en Ecuador (2016) en vijf na de orkanen die Haïti (2016), Fiji (2016), Dominica (2017), Mexico (2017) en Mozambique (2019) troffen. Meer dan 4.000 beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg namen deel aan deze missies en boden zorg aan meer dan drie miljoen patiënten.

De brigade verrichtte bijzonder opmerkelijk werk in de nasleep van de aardbeving die Pakistan in oktober 2005 trof, waarbij 70.000 mensen om het leven kwamen, 100.000 mensen gewond raakten en drie miljoen mensen dakloos werden. In een tijdspanne van bijna acht maanden behandelden ruim 2.000 Cubaanse gezondheidswerkers meer dan 1.700.000 patiënten. Er werden meer dan 14.000 operaties uitgevoerd, meer dan 166.000 overlevenden kregen gespecialiseerde revalidatiebehandelingen en meer dan 2.000 levens werden gered.

Conclusies

In de loop van de afgelopen 15 jaar heeft de Henry Reeve Internationale Medische Brigade deel uitgemaakt van de internationale inspanningen om de onderlinge samenwerking in de gezondheidszorg tussen landen te versterken. In deze periode zijn 71 medische brigades gevormd, waaronder 46 om COVID-19 te bestrijden, drie om de ebola-epidemie het hoofd te bieden, twee om de cholera-epidemie te bestrijden en 20 om te reageren op situaties van natuurrampen, waarvan er acht gespecialiseerd zijn in overstromingen, zeven bij aardbevingen en vijf bij orkanen.

De Brigade is sinds de oprichting in 2005 steeds actief betrokken geweest en voltooide tussen de een en vier missies per jaar. In de afgelopen vijf maanden heeft het opmerkelijk efficiënt werk verricht in de strijd tegen de COVID-19-pandemie.


Yadira Ledesma Hernández is counsellor van de Cubaanse Ambassade in Nederland.

Vertaling J. Bernaven.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!