Skip navigation

Manifest 8

24 september 2020 | Jaargang 38

van de redactie

Het coronavirus verergert en verandert de mondiale kapitalistische crisis aanzienlijk. Er vindt een massale poging plaats om gebruikmakend van het virus, lang nagestreefde kapitalistische doelen door te drukken of minstens de voor kapitalisten schadelijke economische gevolgen van de huidige crisis af te wentelen op de schouders van de arbeidersklasse en ten koste van socialistische en onafhankelijke staten. Het imperialisme laat zich zien in zijn monsterachtigste vorm en fascisme ligt op de loer. Racisme treedt steeds openlijker op. Extreem-rechtse politieke ontwikkelingen tonen zich steeds brutaler. De aanvallen op soevereine landen, politiek onafhankelijke groepen en personen nemen in omvang en intentie toe.

De aanvallen worden versterkt doordat religieuze, raciale, etnische en politieke tegenstellingen een gezamenlijke georganiseerde klassenstrijd van de arbeidersklasse in de weg staan. De onderlinge strijd tussen de dominante kapitaalsgroepen wordt feller en gevaarlijker voor de mensheid. Vooral nu de verkiezingen naderen in het gevaarlijkste imperialistische land, de VS. Het verdeelde maar in veel gevallen oppermachtige Amerikaanse kapitaal probeert op alle mogelijke manieren zijn mondiale dominantie te behouden. De kapitalistische crisis verdiept zich, ook in de VS. De kat(ten) in het nauw maakt (maken) steeds wildere sprongen.

Een nieuwe hardere politieke strijd tussen kapitalisme en socialisme staat op de politieke, militaire en economische dagorde. Deze verscherping van de klassentegenstellingen krijgt steeds meer het karakter van daadwerkelijke oorlogen. De strijd voor vrede moet hoog op de agenda van de arbeidersklasse staan. De aanslagen op het milieu en de daarmee samenhangende negatieve klimaatveranderingen vragen tegelijkertijd om sociale en socialistische antwoorden. De markteconomie maakt steeds meer kapot. De tegenstelling socialisme of barbarij is meer geworden dan een theoretische mogelijkheid. We leven op dit moment van de geschiedenis in een wereld waarin de verschillende crises elkaar versterken en de omstandigheden op aarde in sneltreinvaart verslechteren. Het kapitalisme vernietigt en breekt af.

In vergelijking tot een aantal decennia terug is er sprake van een gevaarlijke verharding van de maatschappelijke ontwikkelingen die enerzijds versterkt wordt door polarisatie en fragmentatie, maar anderszijds juist daardoor ook veel nieuwe mogelijkheden biedt om het kapitalisme in al zijn verschijningsvormen te bestrijden. We leven in een kanteltijdperk met veel verwarring, kansen en bedreigingen. In zulke tijden, als het oude nog niet dood is en het nieuwe nog onvolwassen, is het belangrijk om afscheid te nemen van verstarde opvattingen en met een dialectische blik naar oud en nieuw te kijken. "Er bestaat voor de dialectiek niets definitiefs, absoluuts, heiligs; van alles en bij alles legt zij de vergankelijkheid bloot en er bestaat voor haar niets dan het ononderbroken proces van worden en vergaan" (Engels). In elke overgangstoestand gaat het erom het goede te behouden en dor hout te kappen. Meer dan ooit te begrijpen dat alles hoe dan ook steeds verandert. Dat wat blijvend leek te zijn als tijdelijk. Maar dat ontwikkelingen ook te beïnvloeden zijn. Dat 'Moria' ook te voorkomen is als het imperialisme in de thuislanden is verslagen. Met een open, op processen gerichte blik de veranderingen te beschouwen. De vernietiging van de aarde is weliswaar een reële mogelijkheid, maar de opbouw van een menswaardige sociale samenleving ook.

In Manifest proberen we de veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals het in het Westen lange tijd was. Deze maatschappij-ordening kan worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd is absoluut noodzakelijk, dat is wat anders dan rellen organiseren. Die rellen moeten nog uitgroeien tot georganiseerd politiek verzet.

In politiek Nederland zijn geen grote aardverschuivingen te zien. De werkenden in de gezondheidszorg worden afgescheept met een eenmalige fooi, de lonen van de werknemers in de gezondheidszorg, het onderwijs en in de industrie worden afgeknepen. De werknemers bij Tata Steel leven in onzekerheid over hun toekomst, de onzekere pulpbanen nemen steeds meer toe. Vast werk begint uitzondering te worden. De arbeidsmarkt wordt gefragmenteerd. Want de levensstandaard móet nog verder omlaag om de heersende klasse in het zadel te houden. De komende jaren zullen, onder de dekmantel van de coronacrisis, nog talloze nieuwe aanvallen op het levensniveau plaatsvinden, zolang de arbeidersklasse de weg naar de klassenstrijd onvoldoende weet te vinden.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Het belang van internationalisme' (Graham Harrington), vertaling Louis Wilms, 'Eén goede reden om op Biden te stemmen' (Greg Godels), vertaling Frans Willems.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Manifest nr. 09/2020 verschijnt op donderdag 19 november 2020. We zijn nog steeds niet in staat om Manifest te laten verschijnen in de maand tussen nummer 8 en nummer 9.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Het coronavirus verergert en verandert de mondiale kapitalistische crisis aanzienlijk. Er vindt een massale poging plaats om gebruikmakend van het virus, lang nagestreefde kapitalistische doelen door te drukken of minstens de voor kapitalisten schadelijke economische gevolgen van de huidige crisis af te wentelen op de schouders van de arbeidersklasse en ten koste van socialistische en onafhankelijke staten. Het imperialisme laat zich zien in zijn monsterachtigste vorm en fascisme ligt op de loer. Racisme treedt steeds openlijker op. Extreem-rechtse politieke ontwikkelingen tonen zich steeds brutaler. De aanvallen op soevereine landen, politiek onafhankelijke groepen en personen nemen in omvang en intentie toe.

De aanvallen worden versterkt doordat religieuze, raciale, etnische en politieke tegenstellingen een gezamenlijke georganiseerde klassenstrijd van de arbeidersklasse in de weg staan. De onderlinge strijd tussen de dominante kapitaalsgroepen wordt feller en gevaarlijker voor de mensheid. Vooral nu de verkiezingen naderen in het gevaarlijkste imperialistische land, de VS. Het verdeelde maar in veel gevallen oppermachtige Amerikaanse kapitaal probeert op alle mogelijke manieren zijn mondiale dominantie te behouden. De kapitalistische crisis verdiept zich, ook in de VS. De kat(ten) in het nauw maakt (maken) steeds wildere sprongen.

Een nieuwe hardere politieke strijd tussen kapitalisme en socialisme staat op de politieke, militaire en economische dagorde. Deze verscherping van de klassentegenstellingen krijgt steeds meer het karakter van daadwerkelijke oorlogen. De strijd voor vrede moet hoog op de agenda van de arbeidersklasse staan. De aanslagen op het milieu en de daarmee samenhangende negatieve klimaatveranderingen vragen tegelijkertijd om sociale en socialistische antwoorden. De markteconomie maakt steeds meer kapot. De tegenstelling socialisme of barbarij is meer geworden dan een theoretische mogelijkheid. We leven op dit moment van de geschiedenis in een wereld waarin de verschillende crises elkaar versterken en de omstandigheden op aarde in sneltreinvaart verslechteren. Het kapitalisme vernietigt en breekt af.

In vergelijking tot een aantal decennia terug is er sprake van een gevaarlijke verharding van de maatschappelijke ontwikkelingen die enerzijds versterkt wordt door polarisatie en fragmentatie, maar anderszijds juist daardoor ook veel nieuwe mogelijkheden biedt om het kapitalisme in al zijn verschijningsvormen te bestrijden. We leven in een kanteltijdperk met veel verwarring, kansen en bedreigingen. In zulke tijden, als het oude nog niet dood is en het nieuwe nog onvolwassen, is het belangrijk om afscheid te nemen van verstarde opvattingen en met een dialectische blik naar oud en nieuw te kijken. "Er bestaat voor de dialectiek niets definitiefs, absoluuts, heiligs; van alles en bij alles legt zij de vergankelijkheid bloot en er bestaat voor haar niets dan het ononderbroken proces van worden en vergaan" (Engels). In elke overgangstoestand gaat het erom het goede te behouden en dor hout te kappen. Meer dan ooit te begrijpen dat alles hoe dan ook steeds verandert. Dat wat blijvend leek te zijn als tijdelijk. Maar dat ontwikkelingen ook te beïnvloeden zijn. Dat 'Moria' ook te voorkomen is als het imperialisme in de thuislanden is verslagen. Met een open, op processen gerichte blik de veranderingen te beschouwen. De vernietiging van de aarde is weliswaar een reële mogelijkheid, maar de opbouw van een menswaardige sociale samenleving ook.

In Manifest proberen we de veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals het in het Westen lange tijd was. Deze maatschappij-ordening kan worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd is absoluut noodzakelijk, dat is wat anders dan rellen organiseren. Die rellen moeten nog uitgroeien tot georganiseerd politiek verzet.

In politiek Nederland zijn geen grote aardverschuivingen te zien. De werkenden in de gezondheidszorg worden afgescheept met een eenmalige fooi, de lonen van de werknemers in de gezondheidszorg, het onderwijs en in de industrie worden afgeknepen. De werknemers bij Tata Steel leven in onzekerheid over hun toekomst, de onzekere pulpbanen nemen steeds meer toe. Vast werk begint uitzondering te worden. De arbeidsmarkt wordt gefragmenteerd. Want de levensstandaard móet nog verder omlaag om de heersende klasse in het zadel te houden. De komende jaren zullen, onder de dekmantel van de coronacrisis, nog talloze nieuwe aanvallen op het levensniveau plaatsvinden, zolang de arbeidersklasse de weg naar de klassenstrijd onvoldoende weet te vinden.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Het belang van internationalisme' (Graham Harrington), vertaling Louis Wilms, 'Eén goede reden om op Biden te stemmen' (Greg Godels), vertaling Frans Willems.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Manifest nr. 09/2020 verschijnt op donderdag 19 november 2020. We zijn nog steeds niet in staat om Manifest te laten verschijnen in de maand tussen nummer 8 en nummer 9.

Citaat van de Maand

"