Skip navigation
PCV - Venezuela - Democratie

PCV veroordeelt vooringenomen rapport van "onafhankelijke" VN-missie

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 24 september 2020

Placeholder
NCPN

De Communistische Partij van Venezuela (PCV) veroordeelt de nieuwe poging tot politieke endiplomatieke agressie tegen de Bolivariaanse Republiek Venezuela in het kader van het bezoek van deAmerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, aan Guyana en andere landen in de regio ende aankondiging van gezamenlijke oefeningen van het Zuidelijk Commando en het Colombiaanse leger inde komende dagen.

Wij zijn van mening dat het rapport van de Onafhankelijke Internationale Missie van de VerenigdeNaties (VN) ernstige methodologische tekortkomingen vertoont die het onbetrouwbaar maken, aangezienhet niet ter plaatse is opgesteld en veel van het onderzoek, volgens de redacteurs zelf, wasgebaseerd op informatie gepubliceerd op sociale netwerken (twitter, facebook, instagram, enz.),evenals op veronderstelde vertrouwelijke interviews.

De politieke intentie van het document is duidelijk wanneer het probeert het staatshoofd van deVenezolaanse regering en hoge militaire functionarissen van de FANB rechtstreeks verantwoordelijk testellen voor concrete schendingen van mensenrechten in Venezuela, met het duidelijke doel eeninternationaal dossier te voeden ter ondersteuning van het reeds bekende plan van de Amerikaanse regering en deVenezolaanse fascistische rechtervleugel om een interventie mogelijk te maken door een buitenlandse troepenmachten zo een gewelddadige regeringswisseling te forceren onder het traditionelevoorwendsel van de strijd ter verdediging van de mensenrechten.

Vanuit de PCV hebben we in onze dagelijkse strijd laten zien dat we geen concessies doen ofzwijgenals het gaat om mensenrechten en democratische vrijheden van de werkende mensen in de staden op het platteland. In die zin hebben we elke vorm van schending van degrondrechten van de werknemers altijd publiekelijk aan de kaak gesteld,en hebben we de aanklachten, die ons vanuit de populairesectoren bereiken over machtsmisbruik en criminele uitwassen van sommigeveiligheidsdiensten bij de operaties die ze uitvoeren in de wijken, altijd krachtig ondersteund.Met betrekking tot deze aanklachtenblijven we van het Openbaar Ministerie gepast onderzoek en bestraffing eisen van degenen dieverantwoordelijk zijn voor de excessen die worden begaan tegen werkende gezinnen.

Wij zijn van mening dat schending van mensenrechten niet straffeloos mag blijven, maar wijverwerpen het politieke en hypocriete gebruik van de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens om decriminele inmenging van het VS-imperialisme en zijn lokale bondgenoten terechtvaardigen.

De pro-imperialistische doelstellingen van dit rapport worden blootgelegd door het schaamtelozestilzwijgen van de VS en de Europese Unie ten aanzien van de wrede gevolgen voor demensenrechten door het opleggen van unilaterale en extraterritoriale dwangmiddelen tegen hetVenezolaanse volk. In plaats van het aan de kaak te stellen, is de functie van dit rapport om in detegenovergestelde richting te wijzen, dat wil zeggen, onder het mom van de verdediging van demensenrechten worden door deze VN-instantie instrumenten geconstrueerd om de woeste en crimineleimperialistische sancties te rechtvaardigen die de bevolking van Venezuela rechtstreeks doenlijden.

In die zin is het bovengenoemde document een feitelijke steun voor de toepassing van hetzelfde script datwerd gevolgd tegen Libië, Irak en Syrië, dat als basis diende voor buitenlandse militaireinterventies op grond van niet-verifieerbare aannames.

We wenden ons opnieuw tot de volkeren van de wereld en tot de progressieve enanti-imperialistische politieke krachten om alert te zijn op dit soort aanvallen die niet kunnenworden geïnterpreteerd als geïsoleerde gebeurtenissen, maar eerder overeenkomen met de algemenestrategie van de Amerikaanse regering om hun criminele sancties te rechtvaardigen, de blokkade en dedruk op het Venezolaanse volk verder te vergroten en hun oorlogszuchtige plannen in de regio teondersteunen.

Politiek Bureau van de CC-PCV.

Caracas, 18 september 2020.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!