Skip navigation
Anton de Kom

Herdenking Anton de Kom

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van zaterdag 22 april 2023

Twee mannen zijn zichtbaar. Ze zitten naast elkaar en hebben allebei een pet op en zijn netjes gekleed. De man links is aan het zitten. De man rechts is Anton de Kom en hij is aan het staan.
familiearchief De Kom

Op 24 april is het 78 jaar geleden dat Anton de Kom kwam te overlijden in een concentratiekamp, nadat hij door de fascistische bezetter was gearresteerd om zijn rol in het communistisch verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Op zaterdag 22 april organiseren NCPN en CJB een manifestatie om de strijdbaarheid en solidariteit van deze held te herdenken en te vieren.

Het leven van Anton de Kom is inspirerend voor iedereen die voor een andere wereld strijdt. Regelmatig wordt hij neergezet als ‘slechts’ een antikoloniaal schrijver. Maar de enorme daadkracht, strijdlust en solidariteit die Anton de Kom belichaamde ging veel dieper. Hij was een revolutionair en communist. Iemand die actief strijd leverde, mensen hielp, en mensen organiseerde. Hij verbond de antiracistische strijd aan de klassenstrijd.

Een van de belangrijkste elementen uit zijn leven was de strijd voor de emancipatie van de werkende klasse. Oftewel, de mensen die in loondienst werken en de winsten produceren waar de rijken rijk van worden. In een tijd van toenemende strijd door de arbeidersklasse in Nederland en in Suriname is het tijd dat we de lessen begrijpen die Anton de Kom aan de Nederlandse en Surinaamse arbeidersklasse wilde doorgeven.

Het is dan ook heel goed dat Anton de Kom is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis – dankzij de jarenlange strijd van de antiracistische beweging. Zijn verhaal wordt echter vooral gepresenteerd als geschiedenis, als iets dat voltooid is.

Terwijl zijn geliefde Suriname inmiddels wel onafhankelijk is, gaat de strijd tegen de imperialistische overheersing nog door! Anno 2023 zijn de ideeën van Anton de Kom nog even actueel als destijds. Hij schreef heel duidelijk wat de oplossing moest zijn:

“Weliswaar is mijn vaderland Suriname slechts klein en weinig bekend in de wereld, maar de onderdrukking van mijn rasgenoten is er even erg als waar ook, en het probleem van den ‘n*g*r’, dat naar mijn overtuiging slechts door het communisme kan worden opgelost.”

Kom ook op 22 april om 13:00 naar de herdenking op het Anton de Komplein in Amsterdam!

Er zullen diverse bijdragen zijn, waaronder:

  • De solidariteit van Anton de Kom en de CPN met de Scottsboro jongens
  • Gedicht van Anton de Kom
  • Kritiek op de hedendaagse overblijfselen van het Nederlandse kolonialisme

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!