Skip navigation

Manifest 4

22 april 2023 | Jaargang 41

de 4de editie van Manifest in 2023
van de redactie

In allerlei media is de aandacht begonnen voor koningsdag en het tienjarig jubileum van de koning Willem-Alexander. Het propaganda-apparaat draait volle toeren om mensen bezig te houden met 27 april. Maar de datum die echt interessant is, is een paar dagen later. 1 mei komt eraan: de Internationale Dag van de Arbeid.

In dat kader plaatsen we in deze krant stukken die ingaan op verschillende onderwerpen waarop strijd wordt gevoerd. Bijvoorbeeld een stuk over de strijd van de Franse werkende klasse voor pensioen en sociale zekerheid, die aanknopingspunten biedt voor de strijd in Nederland. Ook plaatsen we enkele stukken uit de strijd voor huisvesting en openbaar vervoer.

Daarnaast plaatsen we een uitgebreide achtergrondtekst over kapitalisme en geestelijke gezondheid. Er is steeds meer aandacht voor geestelijke gezondheid en het probleem speelt bij een steeds groter gedeelte van de werkende bevolking. Van de werkers vertoont 17% burn-outverschijnselen als gevolg van werkdruk, werkstress, lange werktijden en de onmogelijkheid om werk te combineren met tijd voor jezelf en je gezin. Ook onder jongeren worden steeds meer psychische problemen gesignaleerd. De regering en de Europese Unie maken zich hier ook druk om, niet omdat ze zich bekommeren om het geestelijk welzijn van de bevolking, maar omdat dit kosten aan geestelijke gezondheidszorg betekent. De regering heeft daarom hervormingen aangekondigd om die zorg te ‘begrenzen’. In het achtergrondstuk wordt ingegaan op geestelijke gezondheid en de hervormingen die de EU uitstippelt voor de geestelijke gezondheidszorg.

De talloze problemen waar de werkende klasse mee geconfronteerd wordt, worden aangegrepen door extreemrechtse, fascistoïde krachten, zoals PVV, FvD, JA21, BVNL etc. Zij proberen de terechte woede onder de bevolking te kanaliseren in een reactionaire richting. Daartoe stigmatiseren ze regelmatig minderheden en gebruiken ze racisme, homofobie of andere vormen van discriminatie om de arbeidersklasse te verdelen; een grote verdienste voor het kapitaal.

Recent was historicus Jacques Pauwels te gast bij de CJB in Amsterdam voor een lezing over het thema ‘Big Business met Nazi-Duitsland’, met waardevolle lessen uit de geschiedenis over het fascisme. We plaatsen in deze krant het verslag van deze lezing, evenals de inleiding die daar werd gehouden namens de Commissie Antiracisme en Antifascisme van de NCPN en CJB.

Er zijn veel ontwikkelingen op internationaal niveau. We plaatsen in deze krant een nieuwe gezamenlijke verklaring van communistische partijen over de imperialistische oorlog in Oekraïne, waar voorlopig geen einde aan lijkt te komen. Zorgwekkend zijn ook de ontwikkelingen in Azië. De VS voert uitgebreide militaire oefeningen uit in de Noord-Chinese zee samen met de Filipijnen, terwijl ook hun militaire oefeningen met Zuid-Korea worden voortgezet. Dit alles tegen het zere been van China, die op zijn beurt grootschalige militaire oefeningen uitvoert rondom Taiwan. De tegenstellingen in die regio nemen toe en dat is gevaarlijk. Ook andere regio’s zijn er brandhaarden, zoals in het Midden-Oosten, waar recent de tegenstellingen tussen Israël en buurlanden zijn toegenomen, terwijl er geen einde komt aan het leed van de Palestijnse bevolking onder de wrede Israëlische bezetting.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB.

Mededeling redactie: krant komt voortaan niet donderdag maar dinsdag uit; bezorging op donderdag of vrijdag

Bij sommige abonnees werd de afgelopen paar maanden de krant laat bezorgd. Dit heeft te maken met aanpassen in de aanlevertijden bij PostNL. De krant moet daardoor eerder aangeleverd worden om op tijd (voor het weekend) bezorgd te worden. Het productieproces van Manifest is nu zodanig aangepast dat de krant eerder uitkomt, namelijk op dinsdag in plaats van donderdag. Zo zorgen we ervoor dat de krant op tijd wordt gezorgd, namelijk op donderdag of vrijdag.

De post neemt steeds verder afstand van bezorging binnen 24 uur of zelfs binnen 48 uur. Die dienst is alleen nog beschikbaar tegen onbetaalbare tarieven. De liberalisering van de post zou betere service en lage prijzen garanderen, maar de realiteit is precies het tegenovergestelde. De dienstverlening wordt afgeschaald en de prijzen stijgen, terwijl de postwerkers geconfronteerd zijn met ontslagrondes en ongunstige lonen en arbeidsomstandigheden.

De toenemende afstand tussen de aanleverdatum en bezorgdatum maakt het moeilijker voor kranten zoals Manifest en andere periodieken om aan te sluiten bij de actualiteit. Op deze manier zetten zulke maatregelen de persvrijheid onder grote druk. Die vrijheid is er zo vooral voor de grote mediabedrijven die de hogere tarieven voor bezorging in 24 uur kunnen betalen, niet voor politieke partijen en verenigingen.

De volgende krant komt uit op dinsdag 16 mei.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

In allerlei media is de aandacht begonnen voor koningsdag en het tienjarig jubileum van de koning Willem-Alexander. Het propaganda-apparaat draait volle toeren om mensen bezig te houden met 27 april. Maar de datum die echt interessant is, is een paar dagen later. 1 mei komt eraan: de Internationale Dag van de Arbeid.

In dat kader plaatsen we in deze krant stukken die ingaan op verschillende onderwerpen waarop strijd wordt gevoerd. Bijvoorbeeld een stuk over de strijd van de Franse werkende klasse voor pensioen en sociale zekerheid, die aanknopingspunten biedt voor de strijd in Nederland. Ook plaatsen we enkele stukken uit de strijd voor huisvesting en openbaar vervoer.

Daarnaast plaatsen we een uitgebreide achtergrondtekst over kapitalisme en geestelijke gezondheid. Er is steeds meer aandacht voor geestelijke gezondheid en het probleem speelt bij een steeds groter gedeelte van de werkende bevolking. Van de werkers vertoont 17% burn-outverschijnselen als gevolg van werkdruk, werkstress, lange werktijden en de onmogelijkheid om werk te combineren met tijd voor jezelf en je gezin. Ook onder jongeren worden steeds meer psychische problemen gesignaleerd. De regering en de Europese Unie maken zich hier ook druk om, niet omdat ze zich bekommeren om het geestelijk welzijn van de bevolking, maar omdat dit kosten aan geestelijke gezondheidszorg betekent. De regering heeft daarom hervormingen aangekondigd om die zorg te ‘begrenzen’. In het achtergrondstuk wordt ingegaan op geestelijke gezondheid en de hervormingen die de EU uitstippelt voor de geestelijke gezondheidszorg.

De talloze problemen waar de werkende klasse mee geconfronteerd wordt, worden aangegrepen door extreemrechtse, fascistoïde krachten, zoals PVV, FvD, JA21, BVNL etc. Zij proberen de terechte woede onder de bevolking te kanaliseren in een reactionaire richting. Daartoe stigmatiseren ze regelmatig minderheden en gebruiken ze racisme, homofobie of andere vormen van discriminatie om de arbeidersklasse te verdelen; een grote verdienste voor het kapitaal.

Recent was historicus Jacques Pauwels te gast bij de CJB in Amsterdam voor een lezing over het thema ‘Big Business met Nazi-Duitsland’, met waardevolle lessen uit de geschiedenis over het fascisme. We plaatsen in deze krant het verslag van deze lezing, evenals de inleiding die daar werd gehouden namens de Commissie Antiracisme en Antifascisme van de NCPN en CJB.

Er zijn veel ontwikkelingen op internationaal niveau. We plaatsen in deze krant een nieuwe gezamenlijke verklaring van communistische partijen over de imperialistische oorlog in Oekraïne, waar voorlopig geen einde aan lijkt te komen. Zorgwekkend zijn ook de ontwikkelingen in Azië. De VS voert uitgebreide militaire oefeningen uit in de Noord-Chinese zee samen met de Filipijnen, terwijl ook hun militaire oefeningen met Zuid-Korea worden voortgezet. Dit alles tegen het zere been van China, die op zijn beurt grootschalige militaire oefeningen uitvoert rondom Taiwan. De tegenstellingen in die regio nemen toe en dat is gevaarlijk. Ook andere regio’s zijn er brandhaarden, zoals in het Midden-Oosten, waar recent de tegenstellingen tussen Israël en buurlanden zijn toegenomen, terwijl er geen einde komt aan het leed van de Palestijnse bevolking onder de wrede Israëlische bezetting.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB.

Mededeling redactie: krant komt voortaan niet donderdag maar dinsdag uit; bezorging op donderdag of vrijdag

Bij sommige abonnees werd de afgelopen paar maanden de krant laat bezorgd. Dit heeft te maken met aanpassen in de aanlevertijden bij PostNL. De krant moet daardoor eerder aangeleverd worden om op tijd (voor het weekend) bezorgd te worden. Het productieproces van Manifest is nu zodanig aangepast dat de krant eerder uitkomt, namelijk op dinsdag in plaats van donderdag. Zo zorgen we ervoor dat de krant op tijd wordt gezorgd, namelijk op donderdag of vrijdag.

De post neemt steeds verder afstand van bezorging binnen 24 uur of zelfs binnen 48 uur. Die dienst is alleen nog beschikbaar tegen onbetaalbare tarieven. De liberalisering van de post zou betere service en lage prijzen garanderen, maar de realiteit is precies het tegenovergestelde. De dienstverlening wordt afgeschaald en de prijzen stijgen, terwijl de postwerkers geconfronteerd zijn met ontslagrondes en ongunstige lonen en arbeidsomstandigheden.

De toenemende afstand tussen de aanleverdatum en bezorgdatum maakt het moeilijker voor kranten zoals Manifest en andere periodieken om aan te sluiten bij de actualiteit. Op deze manier zetten zulke maatregelen de persvrijheid onder grote druk. Die vrijheid is er zo vooral voor de grote mediabedrijven die de hogere tarieven voor bezorging in 24 uur kunnen betalen, niet voor politieke partijen en verenigingen.

De volgende krant komt uit op dinsdag 16 mei.

Citaat van de Maand

"

“(…) Maar naast de tegenstelling van feodale adel en de als vertegenwoordigster van de gezamenlijke overige maatschappij optredende burgerij, bestond de algemene tegenstelling van uitbuiters en uitgebuiten, van lediggangers en arbeidende armen. Het was immers juist deze omstandigheid die het voor de vertegenwoordigers der bourgeoisie mogelijk maakte, als vertegenwoordigers niet van een bijzondere klasse, maar van de gehele lijdende mensheid op te treden. Meer nog. Van haar geboorte af was de burgerij behept met haar tegenstellingen: kapitalisten kunnen niet bestaan zonder loonarbeiders, en in dezelfde verhouding als de middeleeuwse gildeburger zich ook tot de moderne bourgeoisie ontwikkelde, ontwikkelde zich ook de gilde-gezel en de buiten het gildewezen staande dagloner tot de proletariër. En mocht ook in het algemeen genomen de burgerij er aanspraak op maken, dat zij in de strijd met de adel tegelijkertijd de belangen der verschillende arbeidende klassen van die tijd verdedigde, toch openbaarde zich bij iedere grote burgerlijke beweging een zelfstandig streven van die klasse die de meer of minder ontwikkelde voorgangster van het moderne proletariaat was. (…)”

Friedrich Engels
De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap, september 1882.