Skip navigation
1 mei

Strijd is het antwoord op de prijsstijgingen, werkdruk, ongelijkheid en uitbuiting!

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van zaterdag 22 april 2023

Een foto van demonstrerende communisten met een grote banner waarop staat "Klassenstrijd"
NCPN

Op 1 mei laten we van ons horen op de FNV-manifestatie in Amsterdam en lokale 1-mei initiatieven. Centraal staat de eis voor hoger inkomen tegenover de eindeloze prijsstijgingen. Maar ook maatregelen voor lagere werkdruk en werkstress, veilige en goede arbeidsomstandigheden, en vaste banen met een goed loon. We zullen demonstreren tegen het afbraakbeleid van de regering en de Europese Unie. We vragen aandacht voor de ongelijkheid en het onrecht dat het kapitalistische systeem creëert in Nederland en wereldwijd.

De talrijke stakingen en andere acties van de afgelopen tijd in diverse sectoren tonen aan dat strijd de weg is uit de crisis. De arbeidersbeweging is nog relatief zwak, maar de afgelopen tijd zijn er steeds meer aanwijzingen dat de werkende klasse niet langer genoegen neemt met de constante achteruitgang. Het kan niet zo zijn dat de grote meerderheid van de bevolking almaar moet inleveren zodat een klein groepje almaar rijker wordt.

De prijsstijgingen, de hoge energieprijzen, de tekorten aan woningen en de belachelijk hoge huren zijn problemen die zich opstapelen bovenop de afbraak van publieke voorzieningen en arbeidsrechten die al veel langer aan de gang is.

De huidige regering haar voorgangers hebben samen met de Europese Unie het beleid uitgestippeld dat deze problemen heeft veroorzaakt. De prijsstijgingen zijn slechts de keerzijde van het beleid van de EU en de regering om vele miljarden in de economie te pompen als antwoord op de kapitalistische economische crisis van 2020. Die miljarden komen niet bij de mensen maar verdwijnen in de zakken van het grootkapitaal. Ze hebben de energiemarkt geliberaliseerd en de keuzes gemaakt waardoor er afhankelijkheid is van geïmporteerde bronnen. De wooncrisis is veroorzaakt door het beleid om volkshuisvesting compleet over te leveren aan de markt.

Publieke voorzieningen worden wegbezuinigd, gecommercialiseerd en geprivatiseerd. Het sociale zekerheidsstelsel en het publieke pensioenstelsel worden zo omgezet van rechten en arbeidsvoorwaarden naar private verzekeringen. Zorg en onderwijs worden gecommercialiseerd en steeds minder toegankelijk. Het openbaar vervoer wordt verder geprivatiseerd. Bij de spoorwegen heeft het opknippen van het spoor, de treinen en het onderhoud grote gevolgen, niet alleen voor de arbeidsrechten maar ook voor de veiligheid, zoals pijnlijk duidelijk werd met het recente treinongeluk in Voorschoten, die een kraanmachinist het leven koste.

Met dit beleid dienen de regering en de EU de belangen van het grootkapitaal, de grote bedrijven die alles willen commercialiseren om overal winst te maken. De inkomens, voorzieningen en rechten van de werkende klasse staan hun winsten in de weg. Zij zien het als een ‘kostenpost’.

De talloze stakingen en andere acties van de werkende klasse in de afgelopen periode tonen dat strijd loont!

De Internationale Dag van de Arbeid is een dag van internationale solidariteit. We zijn solidair met de werkende bevolking van Frankrijk die strijdt tegen de afbraak van pensioenen en andere publieke voorzieningen door de Franse regering. We zijn solidair met de talloze stakingsacties van de afgelopen tijd in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Griekenland en andere landen waar de arbeidersklasse tegen soortgelijke problemen aanloopt als wij in Nederland.

We zijn solidair met de bevolking van Oekraïne en Rusland. De imperialistische oorlog in Oekraïne heeft al tienduizenden mensen het leven gekost en miljoenen ontheemd. Deze oorlog op het grondgebied van Oekraïne is een conflict tussen imperialistische machten, met enerzijds de NAVO, VS en EU, en anderzijds Rusland en zijn bondgenoten. Zij voeren onderling strijd voor de belangen van hun monopolies, die concurreren om markten, grondstoffen, transportroutes en invloedsferen. Zulke oorlogen, die enkel de belangen van de monopolies dienen, worden duur betaald door de werkende klasse die huis en haard verliest en die veel doden telt.

De Nederlandse regering stuurt miljarden aan wapens, die door de Nederlandse bevolking duur wordt betaald. Dat brengt vrede niet dichterbij. In tegendeel: het is olie op het vuur van de inter-imperialistische tegenstellingen die deze oorlog hebben veroorzaakt en voeden. We strijden tegen imperialistische oorlogen, voor vrede.

Op de Dag van de Arbeid strijden we voor de belangen van de hele arbeidersklasse. Gezamenlijk steunen we de strijd van vrouwen, arbeidsmigranten, mensen met een beperking en allerlei andere minderheden die vaak geconfronteerd worden met lagere lonen en gebrek aan voorzieningen. We strijden tegen discriminatie op basis van geslacht, kleur, seksuele oriëntatie of andere persoonlijke eigenschappen.

De Internationale Dag van de Arbeid heeft zijn oorsprong in de stakingsacties voor de 8-urige werkdag. Meer specifiek de algemene staking in Chicago van 1886, die eindigde in een bloedbad toen de politie het vuur opende op de stakers, waarna ook nog een golf van arrestaties onder vakbondsleiders volgde. Dat was de aanleiding voor arbeidersbeweging om 1 mei uit te roepen tot de Internationale Dag van de Arbeid, om jaarlijks de strijd in de verschillende bedrijven en sectoren te verbinden en gezamenlijk een vuist te maken tegen de kapitalistische uitbuiting.

De talrijke problemen waar de arbeidersklasse mee geconfronteerd wordt kunnen niet simpelweg worden opgelost door een andere regering. Immers zien we dat de werkende klasse in andere landen regeringen die ‘rechtser’ of zogenaamd ‘linkser’ zijn met dezelfde problemen worden geconfronteerd.

De problemen komen voort uit een systeem dat gebaseerd op het private eigendom van de productiemiddelen. Een systeem waarin de sleutels van de economie in handen zijn van grote private bedrijven die bovenal winst willen maken. Dat systeem is het kapitalisme. Zolang het kapitalisme bestaat, zullen de inkomens en rechten van de arbeidersklasse altijd naar beneden gedrukt worden voor de belangen van het kapitaal, ongeacht de ‘kleur’ van de regering.

Alleen de strijd van de arbeidersbeweging kan inkomens en rechten afdwingen, en kan de weg openen voor de afschaffing van het verrotte en verouderde kapitalistische systeem. Een alternatief is mogelijk. Dit vereist dat de sleutels van de economie in handen komen van de maatschappij. Het vereist dat het private eigendom over de productiemiddelen wordt afgeschaft; dat de grote bedrijven in handen komen van de maatschappij. Dan ontwikkelt de economie zich niet langer volgens de wetten van de markt op basis van het winstbejag van de bedrijven. Dan vindt de economische ontwikkeling plaats via centrale planning op basis van de behoeften van de bevolking.

Zo’n inrichting van de economie maakt een betere maatschappij mogelijk. Namelijk het socialisme, waarin de mensen verzekerd zijn van een goede baan met goede en veilige werkomstandigheden. Waarin publieke voorzieningen zoals onderwijs en zorg van goede kwaliteit en gratis toegankelijk zijn. Waarin technologische vooruitgang niet wordt ingezet om de werkers verder uit te buiten, maar voor kortere werkweken zodat mensen meer tijd hebben om zichzelf te ontwikkelen en voor hun gezin. Waarin zaken als openbaar vervoer, sport en cultuur toegankelijk zijn.

Op 1 mei laten we dus van ons horen! De strijd van de arbeidersbeweging is het antwoord op de prijsstijgingen, werkdruk, ongelijkheid en uitbuiting!

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!