Skip navigation
Griekenland

Griekenland kampioen in NAVO uitgaven

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van zaterdag 22 april 2023

Adviseurs van het Griekse leger van de NAVO Training Mission-Afghanistan geven tactische training aan Afghanen bij het Kabul Military Training Center.
CC BY-SA 2_0

Ook in 2022 kwam Griekenland op de eerste plaats wat de militaire uitgaven betreft binnen het kader van de NAVO. Volgens het jaarlijkse verslag van de organisatie was het totale bedrag van de militaire uitgaven van de lidstaten 1052 triljard dollar, het hoogste van de afgelopen tien jaar. Dit wijst al op een verscherping van de imperialistische tegenstellingen wereldwijd. Griekenland heeft in 2022 7,4 miljard euro daaraan bijgedragen. Veel hoger dan de 6,7 miljard van 2021 en dat was al het hoogste bedrag tot dan toe.

Deze cijfers zeggen op zich misschien weinig, maar de verhoudingen worden duidelijker, als je kijkt naar het percentage dat dit bedrag vertegenwoordigt in het Bruto Nationaal Product (BNP) van het land. Het is maar liefst 3,54% van het Griekse BNP en dat ligt veel hoger dan het doelbedrag van 2% van het BNP dat de NAVO jaarlijks als minimum van elke lidstaat wenst voor militaire uitgaven. Net als in 2021 (3,7%) loopt Griekenland voorop. Het land is namelijk zelfs de VS voorbijgestreefd, die in 2022 3,46% (en in 2021 3,48%) van hun BNP aan militaire uitgaves spendeerden. Maar dat is niet het enige. Griekenland ligt ook voorop wat betreft het tweede doel van de NAVO: dat 20% van de totale militaire uitgaven van de Trans-Atlantische Verdragsorganisatie naar de zogeheten ‘belangrijkste uitrustingen’ gaat. In Griekenland was dat in 2022 45,33% van de landelijke bijdrage (in 2021 nog 37,24%). Alleen Hongarije gaf meer: 48,02% van de bijdrage van dat land. Met deze duizelingwekkende bedragen worden nieuwe fregatten, korvetten, gevechtsvliegtuigen enz. aangeschaft om effectiever de rol van de beste Euro-Atlantische politieagent in de wijdere regio te kunnen claimen.

Verder wijst het jaarverslag op de rol van Griekenland als ‘bijdragende staat’ aan de nieuwe gevechtsgroep die de NAVO in Bulgarije heeft opgezet, maar ook aan de missies voor het verzamelen van informatie, en voor bewaking en verkenning, waarvoor materiaal en personeel gestationeerd zijn in het stadje Larissa in Midden-Griekenland. En dan de Amerikaanse vliegtuigen, die opstijgen van de militaire basis bij Souda op Kreta en de Griekse vliegende radars die vaak patrouilleren op de Varna-Burgas as in Bulgarije en de Zwarte Zee in het oog houden. Er is te veel om op te noemen, bijvoorbeeld ook de deelname van Griekenland aan de oefening Defender Europe 2022 onder Amerikaanse leiding met 8000 personeel uit elf landen. Daarbij werd Griekenland, en vooral de haven van Alexandroupolis in het noorden, getest als toegangs- en afhandelingsknooppunt voor Amerikaans materiaal en munitie in het Europese operatiegebied. Tot slot wordt in het verslag gesproken van de Griekse bijdrage aan de NAVO-missie in Kosovo (KFOR).

Een gevaarlijke magneet

Ondanks de enorme toename van propaganda voor het imperialistische bondgenootschap het afgelopen jaar, waarbij tientallen massamediakanalen, ‘influencers’ en een heel apparaat aan sociale internetmedia ingezet werden, blijkt het resultaat niet overtuigend. Het tegendeel is waar, zou je bijna kunnen zeggen, gezien de resultaten van opinieonderzoek bij de bevolkingen van de lidstaten, zoals deze hun neerslag vinden in bovengenoemd jaarverslag. Steeds meer mensen blijken deze escalatie aan oorlogsuitgaven te zien als een magneet die gevaren aantrekt. Vooral in Griekenland wordt dat door velen zo gezien. De opiniepeiling vond ook plaats in Zweden en Finland, twee landen die wilden toetreden en waarvan ondertussen Finland inderdaad is toegetreden. Op de vraag “als u zou mogen stemmen over de toetreding of het lidmaatschap van de NAVO, zou u dan voor of tegen stemmen?”, geeft 22% van de Grieken aan het bondgenootschap te willen verlaten. Vorig jaar was dat nog 17%. Met de vraag of het NAVO-lidmaatschap het minder waarschijnlijk maakt dat een ander land je aanvalt, was 22% het niet eens, 58% wel. In de 32 NAVO-landen was gemiddeld 61% het eens met deze stelling. In Griekenland was in 2021 nog 20% het er niet mee eens. Toch geeft maar 49% van de ondervraagden aan dat ze zich veilig voelen, ondanks de tonnen propaganda over hoe veilig Griekenland wel niet is. Binnen de NAVO geeft gemiddeld slechts 53% aan zich veilig te voelen. Van de ondervraagde Grieken antwoordde 39% rechtstreeks dat ze zich onveilig voelen.

En dan nog twee interessante vragen. Te weten:

  • “Denkend aan alles wat u gehoord, gelezen of beleefd hebt, hoe positief of negatief ziet u de NAVO?” Hier spant Griekenland de negatieve kroon. Slechts 34% ziet de NAVO positief en 44% negatief. Het NAVO gemiddelde is 58% positief.
  • “Alles bij elkaar genomen, hoe groot is uw vertrouwen in de NAVO?” En weer heeft Griekenland het minste vertrouwen: slechts 34% heeft vertrouwen in het bondgenootschap (gemiddelde in de lidstaten is 57%), terwijl 45% aangeeft geen vertrouwen te hebben.

Oekraïne

De ondervraagden konden ook antwoord geven op de vraag of zij vinden dat Griekenland door moet gaan met steun aan Oekraïne te verlenen. Uiteraard gaat het hier om diverse vormen van militaire steun, zoals bewapening. Slechts 12% steunt dat ‘ten zeerste’ (het laagste percentage van alle NAVO-landen). 29% geeft aan ‘geneigd te zijn steun te verlenen’, 27% is ‘geneigd tegen de steun te zijn’ en 25% geeft aan ronduit tegen steun aan Oekraïne te zijn. Het laatste percentage wordt alleen overtroffen door Bulgarije en Noord-Macedonië, waar respectievelijk 30% en 26% aangeeft tegen elke vorm van steun aan Oekraïne te zijn. Steeds meer mensen zien in dat als je je land tot op de tanden laat bewapenen door de NAVO en bovendien Oekraïne met wapens en oorlogsmateriaal voorziet, waar Griekenland flink aan meedoet, je automatisch het land tot doelwit maakt van Rusland in de imperialistische oorlog tussen de NAVO-VS-EU en Rusland, die zich nu afspeelt op Oekraïens grondgebied.

Tot slot een aardige “tegenstrijdigheid”: in het land met de meest NAVO gezinde regering is de bevolking het minst NAVO gezind. Daar zijn verschillende overwegend historisch-politieke oorzaken voor waar in dit artikel geen ruimte voor is om op in te gaan. De vraag is of de bevolking dit op de aanstaande verkiezingen van 21 mei in de stembus tot uiting zal brengen.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!