Skip navigation
Verklaring communistische partijen

Strijd tegen imperialistische oorlog, voor socialisme!

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van zaterdag 22 april 2023

In Chernihiv wachten Oekraïnse burgers in de rij op belangrijke levensmiddelen tijdens de Russische omsingeling in april 2022.
UNDP Ukraine / CC BY-ND 2.0

De imperialistische oorlog in Oekraïne heeft duizenden mensen het leven gekost en miljoenen ontheemd. De oorlog woedt al negen jaar in het oosten van Oekraïne en escaleerde ruim een jaar geleden met de invasie door de Russische Federatie. De NCPN heeft vanaf het begin benadrukt dat het een imperialistische oorlog betreft, wat wil zeggen dat het een oorlog is die gevoerd wordt voor de belangen van de grote monopolies die onderling concurreren over markten, grondstoffen en invloedsferen. Tientallen communistische partijen en jongerenorganisaties uit de hele wereld, waaronder de NCPN en CJB, ondertekenden de onderstaande verklaring.

Een jaar is verstreken sinds het begin van de imperialistische oorlog in Oekraïne, die een van de gevolgen is van de tragische situatie die zich heeft ontwikkeld na de omverwerping van het socialisme en de ontbinding van de Sovjet-Unie. De inwoners van Oekraïne en Rusland, die in vrede leefden en samen bloeiden als Sovjetrepublieken in de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR), vergieten nu al negen jaar lang hun bloed, met als hoogtepunt het bloedbad van vorig jaar. Dit is het gevolg van de plannen van de VS, de NAVO en de EU, in de context van de felle concurrentie van deze mogendheden met kapitalistisch Rusland over de controle over markten, grondstoffen, transportnetwerken en geopolitieke steunpunten in de Euraziatische regio.

De communistische en arbeiderspartijen zijn solidair met de volkeren van Oekraïne en Rusland, die het imperialistische conflict met hun bloed betalen. We hebben aan de volkeren getoond en blijven hen tonen dat de ontwikkelingen in Oekraïne plaatsvinden in het kader van het monopoliekapitalisme, waarbij we de valse voorwendselen die door beide kanten van het conflict worden gebruikt verwerpen.

Wij verzetten ons tegen het optreden van fascistische en nationalistische krachten, tegen het anticommunisme, de vervolging van communisten en vakbonden, die in het eerste jaar van de imperialistische oorlog in beide landen werden geïntensiveerd.

Wij prijzen de acties die dit jaar zijn gevoerd door een reeks communistische partijen, die de massa’s mobiliseerden tegen de imperialistische oorlog door middel van verklaringen, massa-evenementen, bijeenkomsten, demonstraties buiten de militaire bases van de NAVO en de VS, in havens, spoorwegen en snelwegen tegen het sturen van nieuwe wapens naar het slachthuis van de imperialistische oorlog. We roepen onze zusterpartijen op om zich bij dit noodzakelijke verlichtings- en praktische werk aan te sluiten.

We benadrukken nogmaals dat de volkeren er geen belang bij hebben om de kant van de ene of de andere imperialist te kiezen, de kant van het ene of andere verbond dat de belangen van de monopolies dient.

Wij roepen de bevolking van alle landen die betrokken zijn bij de oorlog op om hun strijd te versterken. Strijd tegen de propaganda van de burgerlijke krachten die de mensen onder allerlei valse voorwendselen naar de ‘vleesmolen’ van de imperialistische oorlog wil lokken. Strijd om te eisen dat militaire bases worden gesloten en dat alle troepen die op missie zijn in het buitenland terugkeren naar hun thuisland. Strijd voor het terugtrekken van hun landen uit imperialistische organisaties en verbonden, zoals de NAVO en de EU.

Het belang van de arbeidersklasse en onderdrukte lagen van de bevolking vereist dat het klassenaspect wordt benadrukt bij het analyseren van de ontwikkelingen, zodat de volkeren met een gezamenlijk front optreden tegen het kamp van de imperialisten. De imperialisten strijden onderling voor hun belangen en veroorzaken daarbij enorme menselijke verliezen en uitgebreide materiële schade, terwijl ze de hele mensheid blootstellen aan het reële gevaar van nucleaire vernietiging.

De werkende bevolking moet haar eigen onafhankelijke pad uitstippelen en de klassenstrijd tegen de monopolies, de bourgeoisie en de imperialistische oorlog versterken, voor de omverwerping van het kapitalisme, voor het socialisme, dat even relevant en noodzakelijk blijft als ooit tevoren en de weg wijst naar vrede, vriendschap en wederzijdse samenwerking tussen volkeren.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!