Skip navigation
Internationale communistische beweging

Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP)

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van woensdag 19 januari 2022

Placeholder
NCPN

Tijdens zijn buitengewone online conferentie van 12 december 2021 heeft internationale conferentie van communistische en arbeiderspartijen (IMCWP) besloten om in 2022 gezamenlijk gelijkgerichte acties te ontwikkelen op de volgende hoofdlijnen: 

  • Ondersteuning van de strijd van de arbeidersklasse voor arbeidersen volkenrechten, met inbegrip van miljoenen arbeidsmigranten. Gebruik van 1 mei voor het promoten van eisen m.b.t. het recht op werk, gezondheid, onderwijs, cultuur; m.b.t. de bescherming van werklozen; m.b.t. fatsoenlijke salarissen en pensioenen. In solidariteit met immigranten en vluchtelingen m.b.t. hun recht op leven en werken onder gelijke voorwaarden, tegen racisme en xenofobie.
  • Voor beschermingsmaatregelen tegen de pandemie en voor de versterking van de openbare gezondheidszorgstelsels. Voor de opheffing van de octrooibescherming voor alle COVID-19 vaccins en geneesmiddelen die worden gebruikt of ontwikkeld; voor de toegang tot deze vaccins en geneesmiddelen voor alle mensen, met name in de armste landen en in de arme bevolkingslagen. Voor het benadrukken van de tegen de bevolking gerichte, ineffectieve aanpak van de pandemie door het kapitaal, dat van de gelegenheid gebruikmaakte om verdere uitbuiting van arbeiders en grotere winstgevendheid van monopolies door te voeren.
  • Activiteiten tegen anticommunisme en de verdraaiing van de historische bijdrage van de USSR en het socialisme, waarbij gebruikgemaakt zal worden van jubileummijlpalen, zoals de oprichting van de USSR op 30 december 1922. Solidariteit met communisten en militanten die te maken hebben met vervolging en uitsluiting, tegen dictatoriale regimes, repressie, beperkingen en discriminatie m.b.t. democratische rechten en vrijheden, ten einde een einde te maken aan het onaanvaardbare regime van vervolging en uitsluiting van communistische partijen.
  • Solidariteit met de mobilisatie van de bevolking tegen de aantasting en vernietiging van het milieu, veroorzaakt door de anarchie van de kapitalistische productie en de wedloop naar winst voor het bedrijfsleven.
  • Initiatieven ter promotie van de noodzaak, de tijdigheid en het realistische karakter van het socialisme als het enige alternatief voor het kapitalisme, ten gunste van de arbeiders en de volkeren in de huidige omstandigheden.
  • Ter ondersteuning van Cuba, zijn bevolking en de Communistische Partij van Cuba; tegen de interventies en ondermijnende plannen van het imperialisme. Voor het einde van de onaanvaardbare blokkade van de VS tegen Cuba.
  • Solidariteit met het volk van Palestina met hun strijd voor het einde van de bezetting en voor zelfbeschikking, het stichten van een nationale, onafhankelijke staat met het bezette Oost-Jeruzalem als hoofdstad en voor de terugkeer van de vluchtelingen, overeenkomstig de resoluties van de VN, zoals de resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de VN, het steunen van het verzet van het Palestijnse volk, het veroordelen van het misdadige beleid van Israël en het imperialistische voorstel van de zogenaamde “deal van de eeuw”, en voor de vrijlating van alle politieke gevangenen.
  • Solidariteit met alle volkeren die strijden tegen buitenlandse bezetting, blokkades, sancties, machinaties, en imperialistische agressie.
  • Steun aan initiatieven van vredes- en anti-imperialistische bewegingen voor vrede en soevereiniteit, tegen militarisme, imperialistische oorlogen en interventies, de NAVO en andere imperialistische militaire allianties, en buitenlandse militaire bases.
  • Veroordeling van de voorbereiding van nieuwe imperialistische interventies en oorlogen, zoals die welke worden ingeluid door de massale concentratie van NAVO militaire troepen aan de grenzen met Rusland, die ook gebruikmaken van de provocatieve plannen van het reactionaire Oekraïense regime tegen het volk van Donbas.

De IMCWP verklaarde tot slot dat zij hun samenwerking op bilateraal en regionaal niveau moeten versterken en zich extra moeten inspannen om de 22e IMCWP in 2022 te houden, rekening houdend met de ontwikkelingen rond de pandemie.


Bron: Solidnet | Extraordinary TeleConference of the IMCWP, Text of Joint Actions

Vertaling: Louis Wilms.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!