Skip navigation

Manifest 1

19 januari 2022 | Jaargang 40

De eerste pagina van manifest 1 - 2022
van de redactie

Nederland heeft een nieuwe regering. De eerste onderlinge verschillen van mening liggen al op straat, nu de plannen, beschreven in 50 bladzijden, uitgevoerd moeten worden. Alsnog hervatting van de Groningse aardgasproductie, de systematische achterstelling van de Groningse bevolking, wel of niet loskoppeling lonen en AOW, wel of niet versoepelen van de lockdown en ga zo maar door. Een reeks eerste haarscheuren in de coalitie-regering zijn daarvan het resultaat.

Voor de daadwerkelijke uitvoering van de plannen blijft ook maar weinig tijd over. De regeringsvorming duurde immers langer dan ooit: 271 dagen. Het zijn weer dezelfde ruziemakers die in de Tweede Kamer een meerderheid hebben. Maar niet in de Eerste Kamer, daar heeft de coalitie geen meerderheid. Om haar plannen te verwezenlijken moet er in de Eerste Kamer worden gevochten om stemmen. De regeringspartijen hebben beloofd het nu allemaal heel anders te gaan doen: opener, transparanter enzovoorts. De eerste signalen duiden op het tegendeel. Het blijft een spelletje onder leiding van VVD en D66. De rol van de verschillende gelijkgeschakelde media is ook niet veranderd. Zij bepalen, elk met een eigen smaakje, wat we leuk moeten vinden en wat niet. Het gehalte vermaak en toneel blijft hoog. Met volksvermaak, leugens, verdraaiingen en geneuzel over schijntegenstellingen wordt geprobeerd de werkelijkheid zoveel mogelijk te verbloemen. Daarmee probeert de heersende klasse de bevolking in het gareel te houden. De kapitalistische klasse heeft daarbij zoveel mogelijk rust en stabiliteit nodig en dat lukt in ons land met hulp van radio, tv en geschreven journalistiek wonderwel.

Inmiddels toont de Nederlandse monarchie dat ze lak heeft aan de bevolking. Zij staat gewoon boven de wet. De Gouden Koets wordt voorlopig nog even opgeborgen... tot het weer mag , als het tumult over de slavernijpanelen wat geluwd is. Zo gaat het koningshuis om met terechte verontwaardiging over de slavernijpanelen op die koloniale koets. De monarchie houdt zich, principeloos even bedaard en wacht op betere tijden om weer te kunnen toeslaan. Intussen schieten zij hun agressie van zich af op hun kroondomeinen waar de wilde zwijntjes sterven van de honger.

Het grootkapitaal, de heersende klasse in de westerse landen, is altijd op zoek naar het hoogste rendement voor de investeerders. Het ondernemersklimaat in Nederland wordt zo positief mogelijk gehouden, ten koste van de werkenden en uitkeringsgerechtigden. Helemaal zonder toegevingen gaat het niet meer. De bevolking toont teveel woede, verzet en weerzin tegen ‘de elite’, maar gaat vooral teveel haar eigen weg.

“De koopkracht holt achteruit. Hoezo tijdelijke inflatie? De inflatie gaat door het dak en de bevolking draait op voor de kosten. De energierekening rijst de komende periode de pan uit, de pensioenen blijven achter, nog altijd stagneren de uitbetalingen in het toeslagenschandaal en is er sprake van toenemende armoede. Van alle armen in ons land heeft een op de drie een baan! Intussen zijn de allerrijkste lieden in ons land samen rijker dan ooit. Nederland telt dit jaar 45 miljardairs - het hoogste aantal ooit. Het afgelopen jaar zagen 320 van de 500 superrijken hun vermogen groeien. De advocatenkosten stegen navenant! Want zonder media, advertenties en advocaten kunnen de rijken niet overleven. En al die kosten moet de arbeidersklasse opbrengen. Het wordt echt tijd voor een andere samenleving, waarin uitgangspunt en drijfveer voor beleid de behoeften van de bevolking wordt’’, schreven we eerder. We kunnen het voorlopig blijven herhalen.

De pandemie, nu in de vorm van de nieuwe variant Omikron, breidt zich snel verder uit. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie is het zeer onwaarschijnlijk dat de pandemie snel ten einde zal zijn. Op grond van economische overwegingen worden er echter geen doortastende en adequate maatregelen tegen in stelling gebracht. De verwarring en de onderlinge tegenstellingen onder de ‘deskundigen’ nemen daardoor alleen maar verder toe. Daarvan maken de ontkenners dankbaar gebruik. Hoelang blijft de huidige lockdown? De verwarring aan de top vertaalt zich in verwarring en opstand aan de basis.

De heersende klasse bepaalt, vooral via de media, hoe en wat er moet worden gedacht. Zolang dit hersenspoelen doorgaat en slaagt zal er niet veel veranderen in dit land. Aarzelend verzet kan zo nooit uitgroeien tot breed gedragen volksverzet, ondanks de groeiende weerzin tegen dit systeem. Ook de vakbeweging komt niet toe aan een grondig verzet tegen de aanvallen op de sociale verworvenheden en de afbraak van de verzorgingsstaat. Met de toenemende energieprijzen ziet dat er levensgevaarlijk uit. Op dit moment toont het woningvraagstuk het ware gezicht van het kapitalisme. Beleid bestaat uit het proefondervindelijk bijsturen van maatregelen en is daarom altijd te laat en weinig adequaat. Deze wendbaarheid staat in schril contrast met de vanzelfsprekendheid van de hoofddoelstelling: het kapitalisme behouden en versterken. De politiek van uitbuiting en verslechtering van de levensstandaard wordt indien mogelijk stap voor stap ingevoerd.

Openlijk geweld wordt zoveel mogelijk vermeden. Het moet allemaal zoveel mogelijk 'democratisch' verlopen. Maar dat lukt steeds minder gezien bijvoorbeeld het recente politie-optreden in Rotterdam. Maar elders in sommige Europese landen, zoals bijvoorbeeld Griekenland, worden asielzoekers als slachtvee behandeld. Intussen worden de aanvallen op Rusland en Wit-Rusland smeriger en heviger. Zelfs de Russische aardgastoevoer wordt – met de winter in het vooruitzicht! - bewust door het Westen ter discussie gesteld. Ook de nieuwe Duitse ‘Stoplicht-coalitie’ laat zich op dit punt niet onbetuigd. Biden zet de politiek van ‘America First’ voort, maar zonder grote stappen. China blijft zijn hoofdvijand, maar de ontwikkelingen rond Oekraïne en de Baltische staten worden met de dag agressiever en gevaarlijker.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Het is daarom bijvoorbeeld heel belangrijk hoe de strijd in ons land op tal van plaatsen verloopt.

Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'De strijd om de democratie’, Greg Godels, vertaling Frans Willems, 'Hoe opkomende markten arme landen schaden’, C.P. Chandrasekhar en Jayati Ghosh, vertaling Louis Wilms en ‘Nationale Cubaanse held’, ambassade Cuba, vertaling J. Bernaven.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest is steeds duidelijker in Manifest te zien. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd en de toekomst van de papieren krant. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Deze keer weer geen artikelen op de website, www.ncpn.nl.

Manifest nr. 02/2022 staat gepland voor donderdag 17 februari 2022.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Nederland heeft een nieuwe regering. De eerste onderlinge verschillen van mening liggen al op straat, nu de plannen, beschreven in 50 bladzijden, uitgevoerd moeten worden. Alsnog hervatting van de Groningse aardgasproductie, de systematische achterstelling van de Groningse bevolking, wel of niet loskoppeling lonen en AOW, wel of niet versoepelen van de lockdown en ga zo maar door. Een reeks eerste haarscheuren in de coalitie-regering zijn daarvan het resultaat.

Voor de daadwerkelijke uitvoering van de plannen blijft ook maar weinig tijd over. De regeringsvorming duurde immers langer dan ooit: 271 dagen. Het zijn weer dezelfde ruziemakers die in de Tweede Kamer een meerderheid hebben. Maar niet in de Eerste Kamer, daar heeft de coalitie geen meerderheid. Om haar plannen te verwezenlijken moet er in de Eerste Kamer worden gevochten om stemmen. De regeringspartijen hebben beloofd het nu allemaal heel anders te gaan doen: opener, transparanter enzovoorts. De eerste signalen duiden op het tegendeel. Het blijft een spelletje onder leiding van VVD en D66. De rol van de verschillende gelijkgeschakelde media is ook niet veranderd. Zij bepalen, elk met een eigen smaakje, wat we leuk moeten vinden en wat niet. Het gehalte vermaak en toneel blijft hoog. Met volksvermaak, leugens, verdraaiingen en geneuzel over schijntegenstellingen wordt geprobeerd de werkelijkheid zoveel mogelijk te verbloemen. Daarmee probeert de heersende klasse de bevolking in het gareel te houden. De kapitalistische klasse heeft daarbij zoveel mogelijk rust en stabiliteit nodig en dat lukt in ons land met hulp van radio, tv en geschreven journalistiek wonderwel.

Inmiddels toont de Nederlandse monarchie dat ze lak heeft aan de bevolking. Zij staat gewoon boven de wet. De Gouden Koets wordt voorlopig nog even opgeborgen... tot het weer mag , als het tumult over de slavernijpanelen wat geluwd is. Zo gaat het koningshuis om met terechte verontwaardiging over de slavernijpanelen op die koloniale koets. De monarchie houdt zich, principeloos even bedaard en wacht op betere tijden om weer te kunnen toeslaan. Intussen schieten zij hun agressie van zich af op hun kroondomeinen waar de wilde zwijntjes sterven van de honger.

Het grootkapitaal, de heersende klasse in de westerse landen, is altijd op zoek naar het hoogste rendement voor de investeerders. Het ondernemersklimaat in Nederland wordt zo positief mogelijk gehouden, ten koste van de werkenden en uitkeringsgerechtigden. Helemaal zonder toegevingen gaat het niet meer. De bevolking toont teveel woede, verzet en weerzin tegen ‘de elite’, maar gaat vooral teveel haar eigen weg.

“De koopkracht holt achteruit. Hoezo tijdelijke inflatie? De inflatie gaat door het dak en de bevolking draait op voor de kosten. De energierekening rijst de komende periode de pan uit, de pensioenen blijven achter, nog altijd stagneren de uitbetalingen in het toeslagenschandaal en is er sprake van toenemende armoede. Van alle armen in ons land heeft een op de drie een baan! Intussen zijn de allerrijkste lieden in ons land samen rijker dan ooit. Nederland telt dit jaar 45 miljardairs - het hoogste aantal ooit. Het afgelopen jaar zagen 320 van de 500 superrijken hun vermogen groeien. De advocatenkosten stegen navenant! Want zonder media, advertenties en advocaten kunnen de rijken niet overleven. En al die kosten moet de arbeidersklasse opbrengen. Het wordt echt tijd voor een andere samenleving, waarin uitgangspunt en drijfveer voor beleid de behoeften van de bevolking wordt’’, schreven we eerder. We kunnen het voorlopig blijven herhalen.

De pandemie, nu in de vorm van de nieuwe variant Omikron, breidt zich snel verder uit. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie is het zeer onwaarschijnlijk dat de pandemie snel ten einde zal zijn. Op grond van economische overwegingen worden er echter geen doortastende en adequate maatregelen tegen in stelling gebracht. De verwarring en de onderlinge tegenstellingen onder de ‘deskundigen’ nemen daardoor alleen maar verder toe. Daarvan maken de ontkenners dankbaar gebruik. Hoelang blijft de huidige lockdown? De verwarring aan de top vertaalt zich in verwarring en opstand aan de basis.

De heersende klasse bepaalt, vooral via de media, hoe en wat er moet worden gedacht. Zolang dit hersenspoelen doorgaat en slaagt zal er niet veel veranderen in dit land. Aarzelend verzet kan zo nooit uitgroeien tot breed gedragen volksverzet, ondanks de groeiende weerzin tegen dit systeem. Ook de vakbeweging komt niet toe aan een grondig verzet tegen de aanvallen op de sociale verworvenheden en de afbraak van de verzorgingsstaat. Met de toenemende energieprijzen ziet dat er levensgevaarlijk uit. Op dit moment toont het woningvraagstuk het ware gezicht van het kapitalisme. Beleid bestaat uit het proefondervindelijk bijsturen van maatregelen en is daarom altijd te laat en weinig adequaat. Deze wendbaarheid staat in schril contrast met de vanzelfsprekendheid van de hoofddoelstelling: het kapitalisme behouden en versterken. De politiek van uitbuiting en verslechtering van de levensstandaard wordt indien mogelijk stap voor stap ingevoerd.

Openlijk geweld wordt zoveel mogelijk vermeden. Het moet allemaal zoveel mogelijk 'democratisch' verlopen. Maar dat lukt steeds minder gezien bijvoorbeeld het recente politie-optreden in Rotterdam. Maar elders in sommige Europese landen, zoals bijvoorbeeld Griekenland, worden asielzoekers als slachtvee behandeld. Intussen worden de aanvallen op Rusland en Wit-Rusland smeriger en heviger. Zelfs de Russische aardgastoevoer wordt – met de winter in het vooruitzicht! - bewust door het Westen ter discussie gesteld. Ook de nieuwe Duitse ‘Stoplicht-coalitie’ laat zich op dit punt niet onbetuigd. Biden zet de politiek van ‘America First’ voort, maar zonder grote stappen. China blijft zijn hoofdvijand, maar de ontwikkelingen rond Oekraïne en de Baltische staten worden met de dag agressiever en gevaarlijker.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Het is daarom bijvoorbeeld heel belangrijk hoe de strijd in ons land op tal van plaatsen verloopt.

Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'De strijd om de democratie’, Greg Godels, vertaling Frans Willems, 'Hoe opkomende markten arme landen schaden’, C.P. Chandrasekhar en Jayati Ghosh, vertaling Louis Wilms en ‘Nationale Cubaanse held’, ambassade Cuba, vertaling J. Bernaven.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest is steeds duidelijker in Manifest te zien. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd en de toekomst van de papieren krant. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Deze keer weer geen artikelen op de website, www.ncpn.nl.

Manifest nr. 02/2022 staat gepland voor donderdag 17 februari 2022.

Citaat van de Maand

"

“(...)Wie zijn revolutionaire werk werkelijk verricht in verbinding met de klassenstrijd van het proletariaat, die weet, ziet en voelt heel goed hoeveel rechtstreekse, directe eisen van het proletariaat (en van de lagen der bevolking die in staat zijn om het te steunen) onbevredigd blijven. Die weet dat op talloze plaatsen en in reusachtige gebieden het arbeidersvolk letterlijk opdringt naar de strijd, maar dat zijn geestdrift door gebrek aan voorlichtende geschriften en leiders, aan krachten en middelen bij de revolutionaire organisaties nutteloos teloorgaat. En wij draaien rond - en zien dat het zo is - in diezelfde vervloekte vicieuze cirkel, die als een kwade lotsbestemming zo lang als een last op de Russische revolutie heeft gedrukt. Aan de ene kant gaat de revolutionaire geestdrift van de onvoldoende voorgelichte en ongeorganiseerde massa’s nutteloos teloor. Aan de andere kant de nutteloze teloorgang van de schoten der ‘onvindbare individualisten’, die het geloof aan de mogelijkheid om in het gelid te marcheren en om hand in hand met de massa te werken kwijtraken. Maar het kwaad kan nog steeds worden verholpen, kameraden! Verlies van geloof in het ware werk vormt maar een zeldzame uitzondering. De hartstocht voor de terreur is niets meer dan een snel vervliegende stemming. De sociaaldemocraten moeten hun rijen nog vaster aaneensluiten, en dan zullen wij de strijdorganisatie van de revolutionairen en het massale heldendom van het Russische proletariaat aaneensmeden tot een homogeen geheel!(...)”

Lenin
Revolutionair avonturisme, 1902.