Skip navigation
Conflict VS-China

Propaganda voedt de Amerikaanse oorlogsmachine

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van woensdag 19 januari 2022

Placeholder
NCPN

De VS beweren dat zij opkomen voor de mensenrechten, maar al die beschuldigingen en aanklachten zijn in feite bedoeld om de aandacht af te leiden van Amerikaanse misstanden en misdaden: de mensenrechtenschendingen op eigen bodem en de eindeloze reeks van oorlogen, aanslagen, staatsgrepen en vernietigende sancties tegen andere landen.

In de jongste aflevering van de jaarlijkse bedreigingsmonitor, (‘2021 Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community’), gepubliceerd op 9 april, benoemt veiligheidsdirecteur Avril Haines China als Amerika’s grootste bedreiging. Tal van andere rapporten en officiële bekendmakingen pleiten voor een intensivering van Amerikaanse veiligheidsoperaties, cyberaanvallen en militair-technologische investeringen in de strijd tegen China.

Het Amerikaanse leger heeft China omsingeld. Met steun van beide partijen hebben de VS economische sancties ingesteld, een handelsoorlog op touw gezet, culturele uitwisselingen geblokkeerd en de visa van tienduizenden Chinese studenten ingetrokken. Als rechtvaardiging voor deze maatregelen wordt de verdediging van de mensenrechten aangevoerd.

De progressieve beweging in de VS moet in het geweer komen tegen de escalerende agressie tegen China. De vloedgolf aan racistische aanvallen op China in de gevestigde media en politieke kringen roept om een weerwoord.

De VS baseren hun beleid met name op China’s (al dan niet vermeende, nvdr) schendingen van de rechten van de Oeigoerse minderheden in de autonome Xinjiang-regio. Amerikaanse beschuldigingen aan het adres van de Chinese regering verhullen de situatie in het eigen land. Met meer dan 2,2 miljoen gedetineerden hebben de VS de grootste gevangenisbevolking ter wereld. Jaarlijks sterven daar 1000 mensen aan de gevolgen van racistisch politiegeweld. Waarom wordt daar de aandacht niet op gevestigd?

Propaganda leidt de aandacht af van misstanden dicht bij huis. In de VS leven meer dan 2,2 miljoen mensen in gevangenschap. Racistische politiekorpsen doden jaarlijks meer dan 1000 mensen. Kom in het geweer tegen Amerikaanse mensenrechtenschendingen.


Bron: AIC, vertaling Christiaan Caspers.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!