Skip navigation
Vakbondsnieuws

Jongeren klaar met ‘schijtloon’; kapitalisten jengelen over doodskist

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 2 juli 2024

Foto: FNV Young & United

De jeugd heeft de toekomst, zo ook in de Nederlandse arbeidersbeweging. Afgelopen week verstoorden leden van FNV Young & United, waaronder leden van de CJB, de vergadering van de Sociaaleconomische Raad. Hier vergaderden kapitalisten met vertegenwoordigers van de vakbond over verscheidene onderwerpen. Tientallen jongeren met spandoeken en leuzen stroomden onaangekondigd de zaal in om de afschaffing van het jeugdloon te eisen. Ze reikten ook een trofee uit aan VNO-NCW in de vorm van een drol met de niet te misverstane boodschap: “Jeugdloon is schijtloon.”

Het jeugdloon geeft kapitalisten de mogelijkheid om werkers onder de 21 jaar minder dan het minimumloon te betalen. De jongerentak van de FNV voert al maanden strijd voor de afschaffing van het jeugdloon tot en met 18 jaar. Tijdens de verstoring deden jonge arbeiders hun verhaal: “Ik werk een volledige werkweek en krijg daarvoor bijna de helft minder dan mijn oudere collega’s terwijl ik precies hetzelfde werk doe.” FNV Young & United benadrukte de noodzaak van actie: “Eindeloos spreken over het belang van brede welvaart, praten over een plek aan tafel voor jongeren, is geen knip voor de neus waard als ondertussen wordt geweigerd te praten over jongeren die niet kunnen rondkomen.”

Ondertussen komen steeds meer in sectoren in actie voor een betere Regeling Vervroegde Uittreding (RVU), waar u in vorige edities van Manifest ook over kan lezen. Terwijl de politiek druk is om ministerposten te verdelen onder dubieuze figuren, komen de belangenorganisaties van de bourgeoisie wel langzaam in actie, maar niet om arbeiders tegemoet te komen. In De Telegraaf beklaagde VNO-NCW zich over een actie van FNV-leden die in Groningen een doodskist met daarin een skelet met werkschoenen bij het kantoor van VNO-NCW Noord achterlieten. De boodschap dat arbeiders moeten doorwerken tot ze er dood bij neervallen en uitlatingen op sociale media ‘kwetste’ de burgerlijke belangenorganisatie. Over het feit dat arbeiders gezond hun pensioen moeten halen werd vanzelfsprekend met geen woord gerept. Niettemin meldde VNO-NCW blij te zijn dat FNV weer aan de RVU-onderhandelingstafel zou zitten. Een burgerlijke verdraaiing van de feiten; FNV gaf aan dat van een terugkeer aan tafel geen sprake is: “Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de FNV aan het kijken wat nodig is om het formele overleg te hervatten zodat er afspraken gemaakt kunnen worden die goedkeuring van de FNV-leden kunnen krijgen. Zolang dat perspectief er nog niet is gaan alle acties gewoon door.”

Ondertussen gaat de burgerlijke politiek vrolijk door met het afbreken van verworvenheden van de arbeidersklasse. De Eerste Kamer stemde in met de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS). De nieuwe wet geeft overheden, instanties en private organisaties het recht om gegevens met elkaar te delen, zélfs als het slechts om vermoedens gaat. Zo kan informatie gedeeld door een bank achter de schermen leiden tot een maatregel bij de gemeente of de Belastingdienst, zonder dat je hierover wordt ingelicht. De vrees is groot dat deze wet opnieuw leidt tot situaties vergelijkbaar met de toeslagenaffaire. FNV toonde zich kritisch: “Dan is het niet de vraag óf het weer misgaat maar vooral ‘wanneer’ je weer mensen dupeert en de vernieling in helpt als overheid. Deze les zouden we nu wel geleerd moeten hebben.” Van lerend vermogen is natuurlijk geen sprake bij de bourgeoisie, de wet dient enkel als een nieuwe stok om werkende mensen mee te slaan. Het is wederom aan de georganiseerde arbeiders om de strijd aan te gaan en onze privacy te verdedigen tegenover de burgerlijke staat.

Niettemin gaan we de zomer in met een positieve noot: uitzendkrachten in distributiecentra van Albert Heijn hebben succesvol betere arbeidsomstandigheden afgedwongen. Door zich te verenigen door massaal aan te sluiten bij FNV en te dreigen met stakingen wanneer ze niet serieus worden genomen, hebben ze voor elkaar gekregen dat hun werkdruk naar beneden gaat. De medewerkers, waaronder veel Polen, moeten volgens een algoritme een bepaalde hoeveelheid orders samenstellen, maar in de praktijk blijkt de werkdruk veel te hoog. Door massale organisatie en te dreigen met stakingen in Pijnacker, Zwolle, Tilburg en Geldermalsen, hebben ze afgedwongen dat het algoritme naar beneden wordt bijgesteld. Een belangrijke prestatie, aangezien de werkdruk alleen maar is gestegen afgelopen jaren.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!