Skip navigation
Corona

Over het Coronavirus

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 9 april 2020

Placeholder
NCPN

De Coronavirus-ziekte (SARS-CoV2 virus) 2019 (COVID-19) geldt inmiddels volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) als een pandemie, en raakt honderdduizenden levens wereldwijd. In de VS is al gebleken dat het bedrijfs-, het zakenleven en de overheid niet in staat zijn om adequaat om te gaan met de verschillende aspecten van de uitbraak. De staat beschikt niet over de middelen om naar behoren te zorgen voor juist die onderdelen van de samenleving die het grootste gevaar lopen. Daarom moeten we ons, helaas, direct tot deze risicogroepen wenden in een poging om de verspreiding van het SARS-CoV2-virus te voorkomen.

We vragen de bevolking, niet alleen die van de VS, om niet in paniek en paranoia te vervallen, maar aan de andere kant de dreiging van het virus wel serieus te nemen. SARS-CoV2 is besmettelijker, maar veel minder dodelijk dan SARS. SARS-CoV2 heeft een dodelijkheid van ca. 4 procent - hoewel dat getal voor mensen boven de 80 op 14,8 procent ligt. Ook mensen met een deficient immuunsysteem lopen een verhoogd risico op ernstige complicaties.

We vragen iedereen met verkoudheidssymptomen om naar vermogen in zelfquarantaine te gaan. We vragen iedereen om zorg te dragen voor de meest bedreigde leden van hun familie of gemeenschap en hen te helpen om het contact met het virus zo gering mogelijk te houden. We vragen iedereen regelmatig hun handen te wassen.

We vragen diegenen die weinig risico lopen en geen verkoudheidssymptomen vertonen om samen te werken met gemeenschapscentra en activisten bij het uitdelen van voedsel en benodigdheden in de wijken.

We bevinden ons in een publieke gezondheidscrisis. Daarin is het maar al te verleidelijk om te zwichten voor angst en foutieve informatie over gevaren. De Communistische Partij (USA) pleit voor veiligheid, kennis en eendracht onder de werkende bevolking. Wij zullen niet bijdragen aan de verspreiding van geweld, vreemdelingenhaat en vervreemding. De Coronavirusziekte betekent een crisis op internationale schaal. Daarom gaat ons medeleven uit naar alle nationaliteiten, en daarom moeten we de crisis in gezamenlijkheid het hoofd bieden. SARS-CoV2 is geen Chinese of Aziatische aangelegenheid: het behoort niet bij enig land, ras of nationaliteit. Een virus is kleurenblind. Een virus kijkt niet naar privileges. Je loopt een virus op door direct contact met een zieke, niet door wat je consumeert, en zeker niet alleen via mensen met een Aziatische afkomst.

COVID-19 vormt een groot economisch probleem voor de werkende klasse in de VS. Duizenden Amerikanen beschikken niet over toegang tot gezondheidszorg of betaald ziekteverlof. Juist diegenen die de ruggengraat van onze samenleving vormen. Zij verzorgen ons voedsel, ons vervoer en onze kinderen. Maar zij hebben zelf geen toegang tot zorg: als ze ziek worden, zijn ze aangewezen op onbetaald verlof of zelfs ontslag. De VS staan op federaal niveau niet garant voor een betaald ziekteverlof in noodgevallen: onlangs heeft de senaat een motie in die richting afgewezen.

De Communistische Partij (USA) eist van de regering het volgende:

verschaf een goede gezondheidszorg voor iedereen in het land, zonder financiële drempel',

  • begin onmiddellijk met de productie van tests, zodat iedereen met verkoudheidsverschijnselen zich kan laten testen,
  • werk samen met China en Cuba aan de ontwikkeling en productie van vaccins en geneesmiddelen,
  • laat iedereen die momenteel is opgesloten in zgn. 'detentiecentra voor migranten' vrij,
  • zorg voor arbeidsbescherming en verplicht ziekteverlof zodat iedereen in zelfquarantaine kan gaan zonder vrees voor zijn/haar inkomsten en zijn/haar vermogen om zichzelf en zijn/haar familie te onderhouden,
  • staak de verkettering van China's omgang met de pandemie en de verkettering van Chinezen en andere etnische groepen,
  • gratis gezondheidszorg.

Gratis gezondheidszorg is een mensenrecht. Het is een absolute voorwaarde voor het nastreven van leven, vrijheid en geluk - de valse belofte die ons bij de stichting van dit land is voorgehouden, en die onder een kapitalistische dispensatie voor de werkende klasse nooit vervuld zal worden.

Wat is nu de oorzaak van deze ziekte en hoe kunnen we ervoor testen?

COVID-19 wordt veroorzaakt door een virus, genaamd Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Dit virus heeft een vergelijkbare structuur en werking als eerder ontdekte virussen zoals SARS-CoV - de oorzaak van de ernstige uitbraak van SARS in 2002-2003. Coronavirussen bestaan uit een virale omhulling met talrijke uitstekende glycoproteïnen, aangeduid als spikes (deze geven het virus het aanzien van een corona of 'kroon'), en een nucleocapside waarin het genetisch materiaal van het virus (zijn RNA) besloten ligt. SARS-CoV-2 gebruikt deze uitsteeksels om gastcellen binnen te dringen, door zich te hechten aan overeenkomstige receptoren aan het celoppervlak: in menselijke gastcellen heet deze receptor ACE2. ACE2-receptoren komen vooral voor in type II-aveolaire cellen in de longen en in cellen in het hart: vandaar dat longontsteking een veel voorkomende complicatie is.

Bij contact met ACE2 dringt het virus de gastcel binnen en laat daar zijn genetisch materiaal (RNA) achter, om vervolgens gebruik te maken van de hardware in de gastcel om zichzelf te repliceren. Kopieën van het virus verlaten de gastcel en besmetten andere cellen met het ACE2-enzym.

Hoe test je voor de aanwezigheid van SARS-CoV-2 in mensen? De gebruikelijke manier is om te testen op de aanwezigheid van het virale RNA. Daarvoor wordt een monster van het neus/keelslijmvlies of het sputum afgenomen, dat getest wordt met real-time Reverse Transcriptase PCR (rRT-PCR). Dat wil zeggen dat een monster met het virale RNA een reactie veroorzaakt met bepaalde componenten uit de test en een fluorescent signaal afgeven. Die fluorescentie wordt opgepikt door het PCR-apparaat en geeft zo binnen enkele uren resultaat. Helaas is de toegang tot dit soort tests, vanwege het kapitalistische systeem, zeer beperkt.

De beste manier om om te gaan met een pandemie is, om in te grijpen voordat er een pandemie ontstaan kan. Door de veestapel en (zo mogelijk) de wildpopulatie, voor zover die contact heeft met gedomesticeerde dieren, strikt te monitoren. Veel virussen (Ebola bijvoorbeeld) beginnen als dierziektes en verspreiden zich van wilde naar gedomsticeerde dieren, eerst van dezelfde soort maar, vanwege de snelheid waarmee virussen muteren, gaandeweg ook naar andere diersoorten en mensen, en uiteindelijk tussen mensen onderling.

De kans om de pandemie in een vroeg stadium te stoppen is allang verkeken, en dat is een direct gevolg van het feit dat het kapitalisme menselijke gezondheid en welvaart niet als prioriteit erkent. Nu is het zaak om de overdracht van het vrius te remmen, totdat er een remedie of prophylaxis ontdekt is. Er is onderzoek - niet door de famaceutische industrie: die kijken er doorgaans wel voor uit om de kip met de gouden eieren te slachten... - gaande naar vaccins die mutatie en verspreiding tegengaan door het immuunsysteem als het ware te bombarderen met verscheidene virussen: zo wordt het immuunsysteem geprogrammeerd om elke infectie uit de weg te ruimen. Maar er kleeft een groot nadeel aan deze benadering.

Alles is met elkaar verbonden in een permanente toestand van verandering - zo leert ons het dialectisch-materialisme. Dat inzicht geldt ook voor de menselijke (en dierlijke) evolutie: verreweg de meeste soorten op aarde danken hun huidige vorm aan interactie met ziekteverwekkers. Ongeslachtelijke voortplanting is bijvoorbeeld veel efficiënter dan geslachtelijke voortplanting. Toch maken de meeste hogere diersoorten gebruik van geslachtelijke voortplanting: als we ons ongeslachtelijk voort zouden planten, en min of meer exacte kopieën van onszelf zouden voortbrengen, dan zouden virussen en andere ziekteverwekkers onze soort, dankzij hun vermogen om snel te muteren, binnen de kortste keren hebben uitgeroeid.

Geslachtelijke voortplanting, waarbij iedere nieuwe generatie over een geheel nieuwe combinatie van DNA beschikt, is een uiterst praktische strategie om dit gevaar af te wenden: het maakt het veel en veel moeilijker voor de uiterst veranderlijke micro-organismen om een soort in één keer aan te vallen en te vernietigen.

Gezien het feit dat ziekteverwekkers zoals virussen zo'n belangrijke rol spelen in onze ontwikkeling is het zacht gezegd niet verstandig om te streven naar een algehele resistentie tegen indringers. Op de korte termijn lijkt dat een mooie oplossing, maar op de lange termijn zou het heel goed de ondergang voor de soort kunnen betekenen.

De problemen die het huidige coronavirus veroorzaakt, zijn een doorslaggevend argument voor het socialisme.


Bron: CPUSA. Vertaling Christiaan Caspers.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!