Skip navigation

Persbericht van de Communistische Partij van Duitsland (DKP)

Een reactie op de uitslag van de Bondsdagverkiezingen

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 7 oktober 2021

Placeholder
NCPN

De uitslag van de Bondsdagverkiezingen zullen leiden tot onderhandelingen tussen de SPD, de CDU, de Groenen en de FDP. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de Grote Coalitie niet voortgezet, maar iedere andere combinatie uit deze vier partijen is denkbaar.

Elke mogelijke combinatie betekent een regering die staat voor een agressieve binnen- en buitenlandse politiek. Met verschillende nuances hebben alle genoemde partijen zich uitgesproken vóór de oorlogszuchtige koers van de NAVO en vóór de militarisering van de EU, gericht tegen Rusland en China. Alle genoemde partijen maken zich sterk voor felle aanvallen op de democratische en sociale rechten van de Duitse bevolking: aanvallen die na de verkiezingen alleen nog maar feller zullen worden. De achterliggende motivatie zal verschillen: sommigen zullen deze aanvallen rechtvaardigen uit naam van de redding van het milieu, anderen niet. Geen van de genoemde partijen beschikt over een plan voor de feitelijke verbetering van de ecologische toestand, want er is geen partij die bereid is om in te grijpen in de kapitalistische winstmaximalisatie of hoe dan ook in de heersende bezitsverhoudingen.

Ook na de Bondsdagverkiezingen luidt het devies voor de arbeiders- en vredesbeweging dus: "We moeten de weg van de weerstand bewandelen!"

Het verlies van Die Linke is pijnlijk en stemt verdrietig. Dit verlies is de logische uitkomst van een verkiezingsstrijd waarin Die Linke alles op alles zette om aan de regering deel te mogen nemen, koste wat het kost. De ervaring leert dat Die Linke zich, daar waar zij aan de Bondsstaatregeringen deelneemt, nauwelijks nog van de traditionele sociaaldemocraten onderscheidt.

Hoewel de verkiezingsdeelname is toegenomen vormen die niet-kiezers, met krap 25 procent, nog steeds de grootste 'partij' van Duitsland. Het aandeel 'overige' partijen - anders dan SPD, CDU, Groenen en FDP - heeft met ruim 8 procent een voorlopig hoogtepunt bereikt. Dat betekent dat 30 procent van de kiesgerechtigde bevolking nu niet in de Bondsdag vertegenwoordigd is.

De score van de DKP - een lichte winst ten opzichte van de Bondsdagverkiezing van 2017 - valt tegen. De DKP is te zwak om zich overtuigend te presenteren aan kiezers die op zoek zijn naar een alternatief. Toch heeft de verkiezingsstrijd wel wat opgeleverd: de partij en haar standpunten zijn sterker geworden en meer naar buiten getreden. Te midden van alle krijgszucht was de DKP de enige partij die zich consequent sterk heeft gemaakt voor vredesstandpunten. We hebben bekendheid, draagvlak, nieuwe leden en nieuwe activisten gewonnen.

Wij bedanken de kiezers en de kandidaten en kameraden die ons in de verkiezingsstrijd hebben ondersteund. We zullen opnieuw voor de weg van de weerstand kiezen. Dat is nu noodzakelijker dan ooit. Vóór vrede met Rusland en China. Tegen de sociale kaalslag en de afbraak van de democratie. Het kapitalisme biedt de mens én de natuur geen perspectief.

Essen, 27 september 2021


Vertaling Christiaan Caspers.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!