Skip navigation

Manifest 8

7 oktober 2021 | Jaargang 39

De eerste pagina van manifest 8 - 2021
van de redactie

Een kort redactioneel deze keer door persoonlijke omstandigheden van de hoofdredacteur.

Er schijnt een nieuwe regering aan te komen voor narcostaat Nederland. Met name D'66 betoont zich een grillige partner en politiek wispelturige partij, zonder ruggengraat. Zo glad als een aal. De heersende kapitalistische klasse heeft de 'fikser' Remkes op de onwillige kinderen afgestuurd met de opdracht: op naar een volgend kabinet met VVD en CDA. Het kapitaal houdt van rust en stabiliteit en dat is politiek wel gegarandeerd als de vorming van 'Rutte IV' lukt. Het koningshuis probeert ondertussen weer in het gevlij te komen.

De vakbeweging lijkt ingepakt door mevrouw Thijssen, voorzitter van het VNO\NCW. FNV-voorzitter Tuur Elzinga loopt als een schoothondje aan haar lijntje gedwee achter haar aan.

Inmiddels dreigt de energierekening volgend jaar uit de pan te rijzen, stagneren de uitbetalingen in het toeslagenschandaalb en is er sprake van toenemende armoede. Van alle armen in ons land heeft een op de drie een baan!

De media in het Westen propageren de mening van de heersende klasse. In die landen, met een stevige kapitalistische klasse, worden uitbuiting en verslechtering van de levensstandaard zo mogelijk sluipenderwijze ingevoerd. Openlijk geweld wordt zoveel mogelijk vermeden. Het moet allemaal waar mogelijk 'democratisch' verlopen.

Het politieke theater kan worden voortgezet. De poppetjes dansen alle richtingen op, zij komen en gaan in het theater. 'Geef het volk brood en spelen'. Vermaak neemt de overhand. Op dit moment wordt 70 jaar volksvermaak gevierd en politieke hete hangijzers vooruitgeschoven. Grote delen van de bevolking verkeren in een toestand van halfslaap. Georganiseerd verzet en strijd tegen de kapitalistische klasse en haar marionetten in de verschillende overheidsorganen wordt onvoldoende gevoerd. Politiek en vermaak worden steeds nauwer met elkaar verbonden. Zo krijgt de bevolking steeds meer inkijkjes in het dagelijkse leven van de politici, het merk fiets dat wordt bereden en andere futiliteiten, waardoor hun politieke opvattingen onzichtbaarder worden. Hoeveel aandacht krijgt de klimaattop bijvoorbeeld? Wat wordt er gedaan aan de woningnood en onbetaalbare woningen? De AWVN (werkgevers) maakt de eisen voor hogere lonen belachelijk.

Inmiddels laat Biden zien dat hij de politiek van 'America first' in versterkte vorm voortzet en richt hij zijn pijlen steeds openlijker op Rusland en China. Afghanistan is terug naar de Middeleeuwen en elders in de wereld probeert het Amerikaanse kapitaal zich militair te versterken. We komen er in de huidige krant en binnenkort nader op terug.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Het is daarom bijvoorbeeld heel belangrijk hoe de strijd bij Tata Steel verder verloopt.

Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'De fundamentele tegenstrijdigheid van de digitalisering' (dl2 van 2), Peter Schadt, vertaling Louis Wilms, 'Keert het antimonopolisme terug?', Greg Godels, vertaling Frans Willems, 'Kruispuntdenken en het centraal politiek belang van klssse', Victor Wallis, vertaling Louis Wilms.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Hierna volgt nog een gebruikelijke 'pauze' van 1x en daarna volgen nog op de gewone data nummer 9 (25 november) en 10 (23 december).

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Een kort redactioneel deze keer door persoonlijke omstandigheden van de hoofdredacteur.

Er schijnt een nieuwe regering aan te komen voor narcostaat Nederland. Met name D'66 betoont zich een grillige partner en politiek wispelturige partij, zonder ruggengraat. Zo glad als een aal. De heersende kapitalistische klasse heeft de 'fikser' Remkes op de onwillige kinderen afgestuurd met de opdracht: op naar een volgend kabinet met VVD en CDA. Het kapitaal houdt van rust en stabiliteit en dat is politiek wel gegarandeerd als de vorming van 'Rutte IV' lukt. Het koningshuis probeert ondertussen weer in het gevlij te komen.

De vakbeweging lijkt ingepakt door mevrouw Thijssen, voorzitter van het VNO\NCW. FNV-voorzitter Tuur Elzinga loopt als een schoothondje aan haar lijntje gedwee achter haar aan.

Inmiddels dreigt de energierekening volgend jaar uit de pan te rijzen, stagneren de uitbetalingen in het toeslagenschandaalb en is er sprake van toenemende armoede. Van alle armen in ons land heeft een op de drie een baan!

De media in het Westen propageren de mening van de heersende klasse. In die landen, met een stevige kapitalistische klasse, worden uitbuiting en verslechtering van de levensstandaard zo mogelijk sluipenderwijze ingevoerd. Openlijk geweld wordt zoveel mogelijk vermeden. Het moet allemaal waar mogelijk 'democratisch' verlopen.

Het politieke theater kan worden voortgezet. De poppetjes dansen alle richtingen op, zij komen en gaan in het theater. 'Geef het volk brood en spelen'. Vermaak neemt de overhand. Op dit moment wordt 70 jaar volksvermaak gevierd en politieke hete hangijzers vooruitgeschoven. Grote delen van de bevolking verkeren in een toestand van halfslaap. Georganiseerd verzet en strijd tegen de kapitalistische klasse en haar marionetten in de verschillende overheidsorganen wordt onvoldoende gevoerd. Politiek en vermaak worden steeds nauwer met elkaar verbonden. Zo krijgt de bevolking steeds meer inkijkjes in het dagelijkse leven van de politici, het merk fiets dat wordt bereden en andere futiliteiten, waardoor hun politieke opvattingen onzichtbaarder worden. Hoeveel aandacht krijgt de klimaattop bijvoorbeeld? Wat wordt er gedaan aan de woningnood en onbetaalbare woningen? De AWVN (werkgevers) maakt de eisen voor hogere lonen belachelijk.

Inmiddels laat Biden zien dat hij de politiek van 'America first' in versterkte vorm voortzet en richt hij zijn pijlen steeds openlijker op Rusland en China. Afghanistan is terug naar de Middeleeuwen en elders in de wereld probeert het Amerikaanse kapitaal zich militair te versterken. We komen er in de huidige krant en binnenkort nader op terug.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Het is daarom bijvoorbeeld heel belangrijk hoe de strijd bij Tata Steel verder verloopt.

Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'De fundamentele tegenstrijdigheid van de digitalisering' (dl2 van 2), Peter Schadt, vertaling Louis Wilms, 'Keert het antimonopolisme terug?', Greg Godels, vertaling Frans Willems, 'Kruispuntdenken en het centraal politiek belang van klssse', Victor Wallis, vertaling Louis Wilms.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Hierna volgt nog een gebruikelijke 'pauze' van 1x en daarna volgen nog op de gewone data nummer 9 (25 november) en 10 (23 december).

Citaat van de Maand

"

Vervloekt dat de verontwaardiging en droefheid zo vaak zich moeten kleden in 't lappenpak van de satire! Vervloekt dat een traan, om begrepen te worden, moet vergezeld gaan van gegrijns! Of is 't de schuld mijner onbedrevenheid, dat ik geen woorden vind om de diepte te peilen van de wonde die er kankert aan ons staatsbestuur, zonder mijn stijl te zoeken bij Figaro of Polichinel? Stijl...ja! Daar liggen stukken voor mij waarin stijl is. Stijl die aantoonde dat er een mens in de buurt was, een mens wie het de moeite waard geweest ware de hand te reiken! En wat heeft die stijl de arme Havelaar gebaat? Hij vertaalde zijn tranen niet in gegrijns, hij spotte niet, hij zocht niet te treffen door bontheid van kleur of door grappen van de uitroepen voor de kermistent... wat heeft het hem gebaat? Kon ik schrijven zoals hij, ik zou anders schrijven dan hij. Stijl? Hebt gij gehoord hoe hij sprak tot de Hoofden? Wat heeft het hem gebaat? Kon ik spreken zoals hij, ik zou anders spreken dan hij. Weg met de gemoedelijke taal, weg met de zachtheid, rondborstigheid, duidelijkheid, eenvoud, gevoel! Weg met al wat herinnert aan Horatius' "justum A-C tenacem"! Trompetten hier en scherp gekletter van bekkenslag, en gesis van vuurpijlen, en gekras van valse snaren, en hier-en-daar een waar woord, dat het mee insluipe als verboden waar, onder bedekking van zoveel getrommel en zoveel gefluit? Stijl? Hij had stijl! Hij had teveel ziel om zijn gedachten te verdrinken in de "ik heb de eer" en de "edelgestrengheden" en de "eerbiedig-in-overweging-gevingen" die de wellust uitmaken van de kleine wereld waarin hij zich bewoog.

Multatuli, 1860
Max Havelaar