Skip navigation

Verklaring Cuba tijdens 76e reguliere zitting Algemene Vergadering VN

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 7 oktober 2021

Placeholder
NCPN

Het Algemeen Debat van de 76e reguliere zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties begon op dinsdag 21 september jongstleden, in New York (in hybride vorm). Alle 193 lidstaten spraken zich een week lang uit over thema's als het duurzaam herstel van de COVID-19-pandemie, mensenrechten, het klimaat en de heropleving van de VN.

Hieronder de highlights uit de verklaring van Miguel Díaz-Canel Bermúdez, eerste secretaris van het Centraal Comité van de Communistische Partij van Cuba en president van de Republiek, tijdens dit Algemeen Debat. (Tekst aan Manifest aangereikt door de Ambassade van Cuba in Den Haag.)


De heer secretaris-generaal,

meneer de president,

We leven in onzekere tijden. Onder de vernietigende impact van een pandemie, die de structurele ongelijkheid en de wereldwijde crisis heeft verergerd, wordt de rol van het multilateralisme en de Verenigde Naties steeds belangrijker. Terwijl de internationale samenwerking onvoldoende is geweest.

De implementatie van neoliberale formules, gedurende decennia, heeft het vermogen van staten om aan de behoeften van hun bevolking te voldoen verminderd. De kwetsbaarsten zijn onbeschermd aan hun lot overgelaten, terwijl rijke landen, de elites en de farmaceutische transnationale concerns winst zijn blijven maken.

Het is niet alleen urgent dat we onze wilskracht verenigen en onze inspanningen bundelen voor het welzijn van de mensheid, het is moreel dringend noodzakelijk!

Het wordt algemeen aangenomen dat de duurzame ontwikkelingsdoelstelling om armoede uit te bannen tegen 2030, als het wereldwijde armoedecijfer naar verwachting zeven procent of ongeveer 600 miljoen mensen zal bedragen, al ernstig in gevaar is.

Te midden van dit sombere vooruitzicht zijn Covid-19-vaccins als hoopgevend naar voren gekomen. Op augustus 2021 waren er wereldwijd meer dan 5 miljard doses toegediend, meer dan 80 procent daarvan werd echter toegediend in landen met een gemiddeld tot hoog inkomen, ondanks dat zij veel minder dan de helft van de wereldbevolking uitmaken.

Honderden miljoenen mensen in lage-inkomenslanden wachten nog steeds op hun eerste dosis en kunnen niet eens inschatten wanneer en zelfs of ze die ooit zullen krijgen.

In dit licht is het moeilijk te geloven dat tegelijkertijd het wereldwijde militaire budget in het jaar 2020 bijna 2 biljoen Amerikaanse dollar bedroeg.

Wij zullen het nooit moe worden om te herhalen dat de verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de irrationele kapitalistische productie- en consumptiepatronen, die het milieu verwoesten en de klimaatverandering veroorzaken die het voortbestaan van de menselijke soort in gevaar brengt, moeten stoppen.

Het is noodzakelijk om op zo'n manier te strijden dat solidariteit, samenwerking en wederzijds respect de overhand krijgen, als we een effectiefantwoord willen bieden op de behoeften en aspiraties van alle volkeren en als we willen behouden wat het meest waardevol is: het menselijk leven en de waardigheid.

Onze volkeren hebben het recht om in vrede en veiligheid te leven, zij hebben recht op ontwikkeling, welzijn en sociale rechtvaardigheid. Een gerevitaliseerde, gedemocratiseerde en versterkte Verenigde Naties wordt opgeroepen om een sleutelrol te spelen in de inspanningen om dat te bereiken.

Meneer de president, een gevaarlijk internationaal schisma wordt gepromoot, permanent geleid en aangespoord door de Verenigde Staten. Door het verderfelijke gebruik en misbruik van economische dwangmaatregelen, die het instrument zijn geworden dat het buitenlands beleid van de Verenigde Staten bepaalt, worden soevereine staten bedreigd, afgeperst en onder druk gezet door de regering van de VS, opdat zij zich uitspreken en optreden tegen degenen die de VS als tegenstanders heeft geïdentificeerd.

Het is het soort gedrag dat verband houdt met ideologische en culturele onverdraagzaamheid, met een opmerkelijke racistische invloed en ambities en doeleinden van hegemonie. Het is niet mogelijk en ook niet aanvaardbaar om het recht van een natie op economische en technologische ontwikkeling als

een bedreiging te beschouwen; evenmin is het mogelijk om het recht van elke staat in twijfel te trekken om het politieke, economische, sociale en culturele systeem te ontwikkelen dat soeverein door haar bevolking is gekozen.

Meneer de president, al meer dan 60 jaar heeft de Amerikaanse regering geen enkele minuut haar aanvallen op Cuba gestaakt. Op dit cruciale en uitdagende moment voor alle naties overschrijdt haar agressiviteit echter alle grenzen.

De meest wrede en langstdurende economische, commerciële en financiële blokkade die ooit tegen een natie is toegepast, is tijdens de pandemie opportunistisch en crimineel aangescherpt; en de huidige Democratische regering handhaaft ongewijzigd de 243 dwangmaatregelen die zijn aangenomen door de regering van Donald Trump, waaronder de opname van Cuba op de valse en immorele lijst van landen die naar verluidt terrorisme zouden sponsoren.

Het is in deze context dat een onconventionele oorlog wordt gelanceerd tegen ons land, waarvoor de Amerikaanse regering op een openlijke en welbekende manier miljoenen heeft vrijgemaakt, door middel van manipulatiecampagnes en leugens, met gebruikmaking van nieuwe informatietechnologieën en andere digitale platforms. Met het doel om intern en extern een absoluut verkeerd beeld van de Cubaanse realiteit te schetsen, verwarring te zaaien, het land te destabiliseren en in diskrediet te brengen en de doctrine van de door de VS gewenste 'regimeverandering' te rechtvaardigen.

De opeenvolgende regeringen van de VS hebben er alles aan gedaan om de Cubaanse revolutie van de politieke wereldkaart te wissen. Ze accepteren geen alternatieven voor het model dat zij voor ogen hebben voor hun eigen achtertuin. Hun plan is pervers en onverenigbaar met de democratie en vrijheid die zij bepleiten.

Maar voor onze vijanden moet het duidelijk zijn dat wij ons vaderland en de revolutie niet zullen weggeven, dat door de standvastigheid van meerdere generaties patriotten aan ons is nagelaten. Vandaag zou ik voor de respectabele en echte gemeenschap van naties die elk jaar bijna unaniem tegen de blokkade stemmen, willen herhalen wat legergeneraal Raúl Castro enkele jaren geleden benadrukte: "... Cuba is niet bang voor leugens, noch geeft het toe aan druk, voorwaarden of opleggingen, waar deze ook vandaan komen".

Meneer de president, we bieden onbaatzuchtige solidariteit aan degenen die onze steun nodig hebben en we ontvangen die ook dankbaar van bevriende regeringen en volkeren en de Cubaanse gemeenschap in het buitenland. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruikmaken om jullie allemaal te bedanken voor jullie steun op dit moment, die waardigheid geeft aan de menselijke waarden en onvoorwaardelijke internationale samenwerking, zonder enige inmenging.

Tegelijkertijd heeft Cuba, als antwoord op de ontvangen verzoeken en geleid door zijn diepgaande broederlijke en humanistische roeping, meer dan 4.900 (gezondheids)werkers uitgezonden, georganiseerd in 57 medische brigades, naar 40 landen en gebieden die getroffen zijn door de COVID-19-pandemie.

We zijn ook trots op de Cubaanse wetenschappelijke gemeenschap die, ondanks enorme schaarste, drie vaccins en twee kandidaat-vaccins tegen de COVID-19-pandemie heeft gecreëerd.

Van de vaccins Abdala, Soberana 02 en Soberana Plus zijn inmiddels meer dan 15,8 miljoen doses toegediend en op dit moment is 37,8 procent van de Cubaanse bevolking volledig gevaccineerd. We verwachten eind 2021 volledige immunisatie te hebben bereikt, waardoor we vooruitgang kunnen boeken in de strijd tegen de nieuwe uitbraak van de pandemie.

Meneer de president, we bekrachtigen Cuba's vastberadenheid om door te gaan met: het spreken van de waarheid op een transparante manier, hoezeer dit sommigen ook van streek kan maken; het verdedigen van de principes en waarden waarin we geloven; rechtvaardige zaken ondersteunen; schendingen het hoofd bieden, net zoals we het hoofd hebben geboden aan buitenlandse agressie, kolonialisme, racisme en apartheid; onophoudelijk strijden voor de grootst mogelijke gerechtigheid, welvaart en ontwikkeling van onze volkeren, die een betere wereld verdienen.

Hartelijk bedankt.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!