Skip navigation
Dag v/d Arbeid

Strijdbare 1 mei-mars in Amsterdam

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 7 mei 2024

Foto: NCPN

Op 1 mei vond in Amsterdam de landelijke manifestatie plaats voor de Dag van de Arbeid, georganiseerd door de grootste vakbond van Nederland, de FNV. De NCPN en haar jongerenorganisatie de CJB waren hier ook aanwezig, in een groot en strijdbaar blok. Onze kameraden van de Communistische Partij van Turkije (TKP) en de Communistische Partij van Griekenland (KKE) sloten ook aan. Vakbondsleden uit het hele land, die de noodzaak inzien van collectieve en georganiseerde strijd, vonden hun weg naar Amsterdam. 1 mei is daarmee een soort ijkpunt: Hoe staat de arbeidersbeweging ervoor? Waar gaat het goed en waar kan het beter?

Voorop staat dat de strijd nog altijd broodnodig is. Alhoewel de inflatie in 2023 is afgekoeld, hebben veel sectoren geen of nauwelijks prijscompensatie ontvangen. Dat betekent dat de meeste mensen flink hebben ingeleverd in hun inkomens om de energieprijzen, de boodschappen, de huur, enzovoorts te kunnen betalen. De koopkracht is nog steeds lager dan een paar jaar geleden. Tegelijkertijd worden er nieuwe aanvallen op het levenspeil van de arbeidersklasse voorbereid door de EU in het kader van de zogenaamde ‘groene’ en ‘digitale’ transitie en wordt de samenleving voorbereid om de gruwelijke kosten van bestaande en nieuwe imperialistische oorlogen te betalen.

Het is daarom hoopgevend om te horen dat in 2023 maar liefst 52 stakingen plaatsvonden, de meeste stakingen in ruim vijftig jaar. Daarnaast was het hoge aantal jongeren dat deelnam aan de mars ook een positieve voorbode voor de toekomst van de vakbeweging. Na jaren van dalende lidmaatschapscijfers bij de vakbonden is een hoge toestroom van jonge werkers en studenten onmisbaar. Veel van deze jongeren liepen ook met Palestijnse vlaggen. Een groeiende groep leden en medewerkers van de FNV spreekt zich uit tegen de houding van de vakbondsleiding, die niet durft om op te roepen tot solidariteit met Palestijnse vakbonden die hierom vragen, en dus passief toekijkt terwijl de genocide van de Palestijnse bevolking in Gaza gaande is.

Deze houding is het resultaat van het feit dat de FNV-leiding zelf niet overtuigd is van het belang van een strijdbare vakbond. Veel toespraken die gehouden werden op het podium hadden een betuttelende toon, en riepen niet de werkers op om zelf in actie te komen. Nog altijd wordt het idee uitgedragen dat de FNV een dienstverlenende, commerciële instelling is die cao’s voor haar ‘klanten’ afsluit, in plaats van een vereniging van leden die zich samen organiseren. De klassengeoriënteerde lijn binnen de vakbeweging moet versterkt worden, om tegen de lijn van het reformisme en het polderen in te gaan.

De NCPN en CJB zullen de energie die we uit deze dag hebben gehaald, gebruiken om onze beweging nog meer te laten groeien. Er is nog veel werk te verzetten, maar langzamerhand vinden meer vakbondsleden de weg naar de communistische partij, en wortelen onze leden zich in de arbeidersbeweging. Zo zetten we stappen richting een arbeidersklasse die de sociale afbraak kan stoppen, die verbeteringen kan afdwingen, en die het kapitaal kan verslaan om een nieuwe, socialistische maatschappij op te bouwen, voor een wereld zonder uitbuiting, armoede en oorlog.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!