Skip navigation
Oproep Dag v/d Arbeid

Strijd is de enige weg!

Voor inkomens, rechten en vrede

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 9 april 2024

bron: NCPN

Naarmate de kabinetsformatie vordert, wordt steeds duidelijker dat ook de nieuwe regering niet de belangen van de werkende klasse voorop zal stellen. Het beleid van de vorige regering, dat ten gunste was van het grootkapitaal, zal worden voortgezet in een nieuw jasje. Er komen nieuwe bezuinigingsrondes aan. Vanuit de politiek hoeven we niet te verwachten dat er een einde komt aan de decennialange sociale afbraak, die desastreuse gevolgen heeft voor de inkomens en rechten van de werkende klasse. Alleen door middel van strijd kunnen we het tij keren!

Met Dag van de Arbeid 1 mei in de aantocht, stellen de werkende mensen hun eisen centraal. Eisen voor inkomens waar we van kunnen leven, met échte loonsverhogingen en geen kruimels die direct verdampen door de inflatie. Eisen voor arbeidsrechten, met vaste contracten voor vast werk, werkdrukvermindering, fatsoenlijke werktijden en voldoende vrije tijd. Eisen voor sociale zekerheid en pensioenen, die de afgelopen decennia compleet zijn afgebroken. Eisen voor publieke voorzieningen, want elk mens moet toegang hebben tot gratis en goede zorg en onderwijs, tot een betaalbare woning, tot culturele en sportvoorzieningen. Voor vakbondsrechten en politieke rechten, die steeds verder worden ingeperkt.

Maar ook de eis voor vrede, die steeds actueler wordt gezien de toenemende oorlogsdreiging. Imperialistische oorlogen worden gevoerd voor de belangen van de monopolies die concurreren om markten, grondstoffen en invloedsferen. De werkende klasse is de dupe. Zoals in Oekraïne, waar duizenden zijn gedood en miljoenen ontheemd, als gevolg van het conflict tussen de VS, NAVO en EU enerzijds, en kapitalistisch Rusland en zijn bondgenoten anderzijds.

De Nederlandse kapitalistenklasse wil een slaatje slaan uit de toenemende internationale conflicten. De defensiebegroting is enkele jaren meer dan verdubbelt. Miljarden van belastinggeld gaan naar wapens, die ook worden ingezet door Oekraïne en Israël. Een Nederlandse militair kwam recent om het leven bij grootschalige oefeningen van de NAVO, een imperialistisch militair bondgenootschap dat in zijn 75-jarige bestaan talloze landen heeft kapotgebombardeerd onder het voorwendsel van ‘vrede en veiligheid’. De levens van Nederlandse jongeren mogen niet worden opgeofferd in imperialistische oorlogen. Nederlandse krijsmachten hebben niks te zoeken buiten onze grenzen.

Internationale solidariteit is altijd een kernwaarde geweest van de arbeidersbeweging, in contrast met het nationalisme en chauvinisme van de kapitalistenklasse. Daarom spreken we ons uit tegen de misdadige genocide die de Israëlische bezetter pleegt in Palestina, met steun van de VS en EU. We zijn solidair de bevolking van Cuba, die al decennia wordt geteisterd door de misdadige blokkade door de VS. Solidair met alle volkeren die de strijd voeren tegen onderdrukking.

Strijd is de enige weg om de sociale afbraak en het oorlogsgetrommel te stoppen. Strijd is de enige weg om onze inkomens, rechten en de vrede te verdedigen. Strijd is de enige weg om een betere maatschappij op te bouwen. In die strijd staan de communisten vooraan! Zij aan zij met alle mensen uit de arbeidersklasse die geen genoegen nemen met deze onrechtvaardige wereld!

Oproep: Dag van de Arbeid

Woensdag 1 mei in Amsterdam

NCPN en CJB sluiten aan bij de demonstratie in Amsterdam van grootste vakbond in Nederland FNV.

Verzamelen 14.00 uur, vertrek 14.30 uur van Museumplein naar Martin Luther Kingpark. Start manifestatie om 16.00 uur. Meld je aan bij FNV voor gratis busvervoer

Eisen FNV:
- Een leefbaar inkomen voor iedereen
- Op tijd kunnen stoppen met zwaar werk
- Solidariteit, in ons eigen land en in de rest van de wereld

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!