Skip navigation

Manifest 3

9 april 2024 | Jaargang 42

van de redactie

De NAVO viert haar 75ste verjaardag en wat ons betreft hoeven er geen slingers opgehangen te worden. Na 75 jaar staat de organisatie weer helemaal op de kaart en reiken de imperialistische ambities alsmaar verder. Kapitalistische regeringen trekken gretig de buidel om onder de vlag van de NAVO de wapenindustrie te spekken. Nu de oorlogstrom luider en luider klinkt, is een tegengeluid harder nodig dan ooit.

In Gaza blijft ondertussen het drama voortduren. Israëlisch geweld maakt de hele regio met de grond gelijk. In een interview met deze krant vertelt Hacer Karadeniz, vakbondsbestuurder en lid van de Palestina-werkgroep van de FNV, over vakbondsmacht en internationale solidariteit met de Palestijnse bevolking. In dit kader plaatsen we ook een verklaring van de Belgische transportvakbonden waarin zij hun leden oproepen om geen wapens bestemd voor het conflict te laden en lossen.

Heiko beschouwt hoe de gaswinning in Groningen doorgaat ondanks alle gevolgen voor de bevolking, en wat dit zegt over de democratie. Roel Hoefmaker neemt uitgebreid de geldstromen onder de loep van extreemrechtse partijen in Nederland. Zo zien we de vele gezichten van de kapitalistische klasse.

Er is ook aandacht voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Keer op keer is het raak, maar procedures en meldpunten bieden de oplossing niet. Werknemers zullen zich moeten organiseren, van leidinggevenden hoeven zij weinig te verwachten.

Verder in deze editie natuurlijk nieuws en verdieping uit binnen- en buitenland. We plaatsen de verklaring van de Communistische Partij van Turkije die inzicht biedt in de recente verkiezingen in Turkije, die ook in de Nederlandse media veel aandacht kregen. Het team van de Cubaanse ambassade heeft voor Manifest een artikel geschreven over de positie van vrouwen in Cuba.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld.

Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website van Manifest (leesmanifest.nl) en de website van de partij (ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB. De volgende krant komt uit op 7 mei.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

De NAVO viert haar 75ste verjaardag en wat ons betreft hoeven er geen slingers opgehangen te worden. Na 75 jaar staat de organisatie weer helemaal op de kaart en reiken de imperialistische ambities alsmaar verder. Kapitalistische regeringen trekken gretig de buidel om onder de vlag van de NAVO de wapenindustrie te spekken. Nu de oorlogstrom luider en luider klinkt, is een tegengeluid harder nodig dan ooit.

In Gaza blijft ondertussen het drama voortduren. Israëlisch geweld maakt de hele regio met de grond gelijk. In een interview met deze krant vertelt Hacer Karadeniz, vakbondsbestuurder en lid van de Palestina-werkgroep van de FNV, over vakbondsmacht en internationale solidariteit met de Palestijnse bevolking. In dit kader plaatsen we ook een verklaring van de Belgische transportvakbonden waarin zij hun leden oproepen om geen wapens bestemd voor het conflict te laden en lossen.

Heiko beschouwt hoe de gaswinning in Groningen doorgaat ondanks alle gevolgen voor de bevolking, en wat dit zegt over de democratie. Roel Hoefmaker neemt uitgebreid de geldstromen onder de loep van extreemrechtse partijen in Nederland. Zo zien we de vele gezichten van de kapitalistische klasse.

Er is ook aandacht voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Keer op keer is het raak, maar procedures en meldpunten bieden de oplossing niet. Werknemers zullen zich moeten organiseren, van leidinggevenden hoeven zij weinig te verwachten.

Verder in deze editie natuurlijk nieuws en verdieping uit binnen- en buitenland. We plaatsen de verklaring van de Communistische Partij van Turkije die inzicht biedt in de recente verkiezingen in Turkije, die ook in de Nederlandse media veel aandacht kregen. Het team van de Cubaanse ambassade heeft voor Manifest een artikel geschreven over de positie van vrouwen in Cuba.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld.

Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website van Manifest (leesmanifest.nl) en de website van de partij (ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB. De volgende krant komt uit op 7 mei.

Citaat van de Maand

"

Een bepaalde verandering was zich in het laatst van de tachtiger jaren en in het begin van de negentiger jaren overigens wel gaan aftekenen. Textielstakingen in Twente, de eerste grote werkstaking van de Rotterdamse bootwerkers in 1889, de stakingen van veen- en landarbeiders in Friesland gingen wel in de eerste plaats om lotsverbetering, maar bij een deel van de arbeiders hadden ze ook wel een ideële kant; het besef dat het niet alleen om het ogenblik maar ook om de toekomst ging groeide. De schreeuwende verschillen tussen de inkomsten van de hoger en lager geplaatsten begonnen ook aan te spreken. Niet alleen de omstandigheid dat er mensen met enorme bezittingen waren, terwijl anderen bijna van de honger omkwamen inspireerde tot een strijd voor een rechtvaardiger verdeling van de aardse goederen, maar ook het feit dat bijvoorbeeld een directeur van gemeentewerken een jaarwedde van f3500.- had, terwijl een wegwerker bij dezelfde dienst f480.- per jaar verdiende riep verzet op. Er waren bakkersgezellen die met een werkweek van 80 uren f8.- verdienden en dan nog blij mochten zijn als ze een brood mee naar huis mochten nemen...

Pieter Terpstra
Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland