Skip navigation
Turkijë

Tientallen doden in Turkse mijn

“We zullen een land opbouwen waar we niet gedwongen worden te kiezen tussen ons brood en ons leven!”

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van woensdag 26 oktober 2022

Placeholder
NCPN

Bij een explosie op 14 oktober in een mijn in het Turkse plaatje Amasra aan de kust van de Zwarte Zee, stierven meer dan veertig mijnwerkers. Een hoop van hun collega’s raakten gewond. Dit is geen incident. De TKP heeft de onderstaande verklaring uitgebracht naar aanleiding van deze tragische gebeurtenis, die geen ‘ongeluk’ is maar een misdaad van de werkgevers.

Communistische Partij van Turkije (TKP)

We hebben tientallen mijnwerkers verloren in de mijn van het Amasra Kolenbedrijf in het Amasra district van de provincie Bartın, in de westelijke Zwarte Zee regio van Turkije. Wij zijn in absolute rouw. Onze belangrijkste taak vandaag is solidair te zijn met de families van de gewonde mijnwerkers en degenen die het leven hebben verloren.

Maar er is één vraag die ons bezighoudt: waarom zijn onze mijnwerkersbroeders gestorven? Waarom sterven werkers in mijnen, op bouwplaatsen, op werkplekken?

We leven in de 21ste eeuw, en we staan allemaal versteld van de vooruitgang in wetenschap en technologie. Het niveau van wetenschappelijke en technische ontwikkeling is zo hoog dat het leven van mensen veel gemakkelijker kan worden gemaakt, met minder uitdagingen. Maar terwijl al deze mogelijkheden en de door de mensheid geschapen rijkdom ten goede komen aan de belangen van een handvol geldheren, blijven miljarden mensen worstelen met armoede, ellende en dood. De miljoenen arbeiders in ons land werken met gevaar voor eigen leven om een paar kruimels te verdienen.

Dit systeem waarin wij leven wordt de marktorde genoemd. De ‘markt’ zou zo in elkaar zitten dat het de mensheid op een hoger niveau brengt, ontwikkelt en de welvaart vergroot. Maar het punt dat we bereikt hebben is duidelijk. Vandaag zijn de natuur en de grondstoffen van ons land geplunderd en verspild. Levens van arbeiders wordt opgeofferd en afgedankt voor kosten- en winstberekeningen, ondanks allerlei wetenschappelijke kaders en technische mogelijkheden.

Ja, moeten we ons vandaag niet afvragen wat dan het ‘lot’ is, zoals dat wordt gezegd in het religieuze discours van de regering, dat de dood van een mijnwerker veroorzaakt?

Waarom zijn onze collega-mijnwerkers naar beneden geklommen tot hun dood, waarvoor en met welk risico?

De reden voor de beroepsmoord die op 14 oktober 2022 in Amasra werd gepleegd, zou te wijten zijn aan een explosie van een mijngas. Te midden van geruchten over privatisering en activiteiten van onderaannemers wordt de mijn, die tot de publieke sector behoort, bijna geprivatiseerd. Zijn de methaangasmetingen volgens de voorschriften uitgevoerd? Waren de noodzakelijke ventilatiekanalen open? Zijn de noodzakelijke inspecties regelmatig uitgevoerd? Waren er reddingsposten met individuele zuurstof? Enzovoort…

De energiesector in Turkije is overgeleverd aan de markt. De steenkoolwinning in Turkije is grotendeels in handen gegeven van huurkapitalisten en hun informele onderaannemers die het menselijk leven volledig negeren, en de Turkse Steenkolen Bedrijf is op het punt gezet volledig te worden geliquideerd. Het resultaat is een ongeplande verspilling van de energiebronnen van ons land en een absolute veronachtzaming van het leven van de mijnwerkers.

Het is overduidelijk dat de AKP-regering niet kan regeren. Ze kunnen niet regeren omdat ze het als hun voornaamste taak zien om de hebzucht van het kapitaal te bevredigen. Helaas verliezen mijnwerkers hun leven zodat de markt en de kapitalisten tevreden kunnen zijn…

Als Communistische Partij van Turkije roepen wij ons volk op een einde te maken aan deze meedogenloosheid en schaamteloosheid. Laten we geen enkele van onze medearbeiders laten sterven voor de belangen van een handvol parasieten.

De oplossing is duidelijk: alle mijnbouwondernemingen moeten worden genationaliseerd; alle particuliere ondernemingen en onderaannemers in de mijnbouw moeten worden stopgezet. De kolenproductie moet centraal worden gepland, rekening houdend met de behoeften van de hele maatschappij, en alle wetenschappelijke en technische eisen moeten zodanig worden vervuld dat de veiligheid en de gezondheid van de mijnwerkers de hoogste prioriteit krijgen.

Onze belofte aan de mijnwerkers: Wij zullen een land opbouwen waar wij niet gedwongen worden te kiezen tussen ons brood en ons leven!

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!