Skip navigation

Manifest 8

26 oktober 2022 | Jaargang 40

De eerste pagina van manifest 8 - 2022
van de redactie

De afgelopen weken waren er diverse politieke spelletjes die de media bezighielden. Bijvoorbeeld een conflict tussen de huidige Kamervoorzitter Bergkamp en PvdA-kamerlid en voormalig Kamervoorzitter Arib, maar ook de schorsing van Baudet, de leider van de fascistoïde partij FvD. Veel interessanter zijn de echter problemen waar de werkende bevolking mee geconfronteerd wordt, zoals de prijsstijgingen. Algemener zijn de economische ontwikkelingen zorgwekkend. Er zijn veel aanwijzingen die erop wijzen dat er een nieuwe recessie op de loer ligt.

Stuitend is de ellendige situatie van vluchtelingen en migranten. De maatregelen die de regering genomen heeft zijn een lapmiddel. De acute problemen zijn niet verholpen en daar lijkt de regering ook geen serieus werk van te willen maken. Recent berichtten verschillende media zelfs dat vluchtelingen beschimmeld brood als ontbijt krijgen. Het ergste is dat dit eigenlijk helemaal geen echt ‘nieuws’ is. Onze partij en de CJB zijn vaak betrokken geweest bij acties van vluchtelingen. Erbarmelijke omstandigheden bij opvangcentra voor vluchtelingen en migranten zien we al jaren.

De internationale ontwikkelingen, met de aanhoudende oorlog in Oekraïne, maar ook spanningen rond Taiwan en elders in de wereld, zijn verontrustend. In deze krant plaatsen we daarom een aantal artikelen die ingaan op de actuele economische en politieke ontwikkelingen in de wereld en wat we komende tijd kunnen verwachten. In deze krant plaatsen we ook een behoorlijk aantal verklaringen van zusterorganisaties die ingaan op actuele ontwikkelingen in andere landen.

Sommige daarvan kregen de afgelopen tijd ook aandacht in de Nederlandse media, zoals de massale protesten in Iran of de explosie in een Turkse mijn die meer dan 40 werkers het leven kostte. We plaatsen de verklaringen van onze zusterorganisaties, die een marxistisch perspectief bieden op deze ontwikkelingen.

Andere ontwikkelingen zul je juist niet horen in de burgerlijke media. Zoals de aanval van neonazi’s op het kantoor van onze Servische zusterorganisatie, de Nieuwe Communistische Partij van Joegoslavië (NKPJ). We plaatsen de verklaring van de NKPJ over deze laffe actie. Toevallig past het goed bij een achtergrondartikel dat we in deze krant plaatsen over anticommunisme en hoe de term ‘totalitarisme’ wordt gebruikt om het communisme te belasteren. Ook toevallig past daarbij de verklaring van het Algemeen Bestuur (AB) van de CJB over de intimidatie van een 16-jarige scholier die CJB-posters opplakte op een vrij aanplakbord door de politie. Natuurlijk is dit niet echt toevallig: de regering en de EU proberen het anticommunisme op te voeren. Maar communisten laten zich niet de mond snoeren! Dat is duidelijk het antwoord van zowel de jonge CJB’ers als onze kameraden in Servië.

Ondertussen bereidt de partij zich voor op deelname aan de 22ste Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP). Die vindt dit jaar plaats in de Cubaanse hoofdstad Havana. Door de pandemie is dit de eerste fysieke bijeenkomst sinds de IMCWP in 2019 in he Turkse Izmir.

De IMCWP vindt plaats terwijl Cuba geconfronteerd wordt met al decennia aanhoudende imperialistische blokkade door het VS. De druk neemt toe, wat ook blijkt uit openlijke contrarevolutionaire activiteiten die als doel hebben de verworvenheden van de Cubaanse socialistische revolutie terug te draaien. Die worden georkestreerd door de VS, die misbruik probeert te maken van onvrede over economische problemen die ontstaan door de blokkade. Tegelijkertijd heeft Cuba te maken met de gevolgen van de desastreuse orkaan Ian. De aanwezigheid van communistische partijen uit alle uithoeken van de wereld in Cuba zal daarom in de eerste plaats een uiting van solidariteit zijn aan het heldhaftige Cubaanse volk en met alle volkeren die zich met opgeheven hoofd verzetten tegen het imperialisme.

Dat gezegd hebbende, verwachten we dat de IMCWP dit jaar ook gepaard zal gaan met veel discussie. De eenheid in de internationale communistische beweging is namelijk nog zwak en er zijn uiteenlopende opvattingen over belangrijke ontwikkelingen in de wereld.

Op het moment dat deze krant wordt geproduceerd, is het 20ste Congres van de Communistische Partij van China afgerond. Daarvoor was opvallend veel aandacht in de Nederlandse media. Daarover berichten we in de volgende krant.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit op 24 november.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

De afgelopen weken waren er diverse politieke spelletjes die de media bezighielden. Bijvoorbeeld een conflict tussen de huidige Kamervoorzitter Bergkamp en PvdA-kamerlid en voormalig Kamervoorzitter Arib, maar ook de schorsing van Baudet, de leider van de fascistoïde partij FvD. Veel interessanter zijn de echter problemen waar de werkende bevolking mee geconfronteerd wordt, zoals de prijsstijgingen. Algemener zijn de economische ontwikkelingen zorgwekkend. Er zijn veel aanwijzingen die erop wijzen dat er een nieuwe recessie op de loer ligt.

Stuitend is de ellendige situatie van vluchtelingen en migranten. De maatregelen die de regering genomen heeft zijn een lapmiddel. De acute problemen zijn niet verholpen en daar lijkt de regering ook geen serieus werk van te willen maken. Recent berichtten verschillende media zelfs dat vluchtelingen beschimmeld brood als ontbijt krijgen. Het ergste is dat dit eigenlijk helemaal geen echt ‘nieuws’ is. Onze partij en de CJB zijn vaak betrokken geweest bij acties van vluchtelingen. Erbarmelijke omstandigheden bij opvangcentra voor vluchtelingen en migranten zien we al jaren.

De internationale ontwikkelingen, met de aanhoudende oorlog in Oekraïne, maar ook spanningen rond Taiwan en elders in de wereld, zijn verontrustend. In deze krant plaatsen we daarom een aantal artikelen die ingaan op de actuele economische en politieke ontwikkelingen in de wereld en wat we komende tijd kunnen verwachten. In deze krant plaatsen we ook een behoorlijk aantal verklaringen van zusterorganisaties die ingaan op actuele ontwikkelingen in andere landen.

Sommige daarvan kregen de afgelopen tijd ook aandacht in de Nederlandse media, zoals de massale protesten in Iran of de explosie in een Turkse mijn die meer dan 40 werkers het leven kostte. We plaatsen de verklaringen van onze zusterorganisaties, die een marxistisch perspectief bieden op deze ontwikkelingen.

Andere ontwikkelingen zul je juist niet horen in de burgerlijke media. Zoals de aanval van neonazi’s op het kantoor van onze Servische zusterorganisatie, de Nieuwe Communistische Partij van Joegoslavië (NKPJ). We plaatsen de verklaring van de NKPJ over deze laffe actie. Toevallig past het goed bij een achtergrondartikel dat we in deze krant plaatsen over anticommunisme en hoe de term ‘totalitarisme’ wordt gebruikt om het communisme te belasteren. Ook toevallig past daarbij de verklaring van het Algemeen Bestuur (AB) van de CJB over de intimidatie van een 16-jarige scholier die CJB-posters opplakte op een vrij aanplakbord door de politie. Natuurlijk is dit niet echt toevallig: de regering en de EU proberen het anticommunisme op te voeren. Maar communisten laten zich niet de mond snoeren! Dat is duidelijk het antwoord van zowel de jonge CJB’ers als onze kameraden in Servië.

Ondertussen bereidt de partij zich voor op deelname aan de 22ste Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP). Die vindt dit jaar plaats in de Cubaanse hoofdstad Havana. Door de pandemie is dit de eerste fysieke bijeenkomst sinds de IMCWP in 2019 in he Turkse Izmir.

De IMCWP vindt plaats terwijl Cuba geconfronteerd wordt met al decennia aanhoudende imperialistische blokkade door het VS. De druk neemt toe, wat ook blijkt uit openlijke contrarevolutionaire activiteiten die als doel hebben de verworvenheden van de Cubaanse socialistische revolutie terug te draaien. Die worden georkestreerd door de VS, die misbruik probeert te maken van onvrede over economische problemen die ontstaan door de blokkade. Tegelijkertijd heeft Cuba te maken met de gevolgen van de desastreuse orkaan Ian. De aanwezigheid van communistische partijen uit alle uithoeken van de wereld in Cuba zal daarom in de eerste plaats een uiting van solidariteit zijn aan het heldhaftige Cubaanse volk en met alle volkeren die zich met opgeheven hoofd verzetten tegen het imperialisme.

Dat gezegd hebbende, verwachten we dat de IMCWP dit jaar ook gepaard zal gaan met veel discussie. De eenheid in de internationale communistische beweging is namelijk nog zwak en er zijn uiteenlopende opvattingen over belangrijke ontwikkelingen in de wereld.

Op het moment dat deze krant wordt geproduceerd, is het 20ste Congres van de Communistische Partij van China afgerond. Daarvoor was opvallend veel aandacht in de Nederlandse media. Daarover berichten we in de volgende krant.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit op 24 november.

Citaat van de Maand

"

“(...)Daarom is de nieuwe, ongehoord krachtige stoot die aan de vrouwelijke arbeidersbeweging is gegeven onvermijdelijk verbonden met de oprichting (en de consolidatie) van de eerste Sovjet-republiek – en daarnaast ook in verband met de Communistische Internationale. Zodra er sprake is van hen die rechtstreeks of zijdelings, volledig of gedeeltelijk werden onderdrukt door het kapitalisme blijkt het de Sovjet-macht en de Sovjet-macht alléén te zijn die een waarborg vormt voor de democratie. Dat wordt wel duidelijk uit de positie van de vrouw. Maar de Sovjet-macht vormt de laatste beslissende strijd voor de vernietiging van de klassen en voor economische en maatschappelijke gelijkheid. Aan de democratie, zelfs aan de democratie voor hen die door het kapitalisme worden onderdrukt, waaronder ook die voor het onderdrukte geslacht - hebben wij niet genoeg. De arbeidersbeweging van de vrouwen stelt zich als hoofddoel de strijd voor de economische en maatschappelijke gelijkheid van de vrouw, en niet alleen de formele gelijkheid. Het betrekken van de vrouw bij de maatschappelijke productieve arbeid, haar uit de ‘slavernij van het huishouden’ sleuren en haar bevrijden van haar ondergeschikte positie - afstompend en vernederend als die is - van eeuwig en altijd louter en alleen de keuken en de kinderkamer - dat is de voornaamste taak. Dat is een langdurige strijd, die een fundamentele hervorming eist van zowel de maatschappelijke structuur als van de zeden. Maar deze strijd zal eindigen met een volledige overwinning van het communisme.(...)”

Lenin
Prawda – 8 maart 1920