Skip navigation
Vakbondsnieuws

Ultimatum voor RVU, Arriva gooit chauffeurs voor de bus, tegenhouden verhoging minimumloon ‘schandalig’

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 7 mei 2024

Foto: NCPN

Een terugkerend thema de laatste edities is de strijd voor de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De afgelopen maanden vonden meerdere acties plaats om een nieuwe zwaarwerkregeling, die volgend jaar afloopt, ook in 2026 te behouden zodat arbeiders in zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken en de periode tot hun pensioenleeftijd kunnen overbruggen. Inmiddels blijft het niet meer bij kleinschalige acties. De FNV, CNV en VCP stuurden minister Carola Schouten op 1 mei een ultimatum: het ministerie moet zo snel mogelijk met een permanente en verbeterde regeling komen. Als het kabinet mensen met zwaar werk ‘in de kou’ laat staan komen vanaf 15 mei staking in beeld, stellen de bonden.

“We proberen al maanden afspraken te maken met de minister over een permanente en verbeterde regeling, maar ze geeft niet thuis.” Daarnaast eisen de bonden dat bazen en medewerkers samen bepalen wat zwaar werk is. Ook FNV Transport en Logistiek, CNV en Transport en Logistiek Nederland onderstrepen in een gezamenlijke verklaring het belang van goede afspraken en willen op korte termijn duidelijkheid over de voortzetting van de RVU.

In de Metaal & Techniek sector – met zo’n 360.000 arbeiders de grootste cao in de marktsector – wordt eveneens gewezen op het belang van de RVU in de strijd voor een nieuwe cao. Dit als onderdeel van een ‘generatiepact’, waarbij het jeugdloon voor nieuwe medewerkers wordt afgeschaft om instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen. Metaal- en techniekwerkers voerden actie in Friesland, de Noordoostpolder, Twente, Noord-Brabant, Alkmaar en Utrecht. “Het gebrek aan bereidheid om tegemoet te komen aan onze belangrijkste cao-eisen, met name op het gebied van (jeugd)loon, zwaarwerkregeling en generatiepact, is zwaar teleurstellend”, stelt de FNV. Verder eist de vakbond onder andere een salarisverhoging van 10,1 procent, een invoering van een algemene prijscompensatie om toekomstige inflatieachterstanden te voorkomen, en een minimumstagevergoeding van € 500.

In Twente dreigt de ‘roerige start’ van Arriva een rampzalige situatie voor chauffeurs en reizigers te worden. Sinds Arriva in december het busvervoer overnam, werden ruimere rij- en rusttijden geschrapt en bleek materiaal niet op orde. Dit tot grote ergernis van chauffeurs en reizigers. In maart werd een staking ternauwernood afgewend door een toezegging van betere rij- en rusttijden, maar deze zijn nooit doorgevoerd. “Onbegrijpelijk”, stelt FNV. “Arriva hangt een zielig verhaal op, dat het moeilijk en tijdrovend is om een goed rooster te maken voor het personeel. Maar hoeveel tijd heb je nodig.” De vakbond roept chauffeurs op te staken op 6 mei, terwijl Arriva probeert haar eigen medewerkers voor de bus te gooien door een kort geding aan te spannen om de staking te verbieden.

Over gebroken beloftes gesproken: begin april kondigde de Eerste Kamer aan dat de geplande verhoging van het minimumloon naar € 14 per uur niet doorgaat. “Medewerkers die willen rondkomen van hun inkomen zijn een bedreiging voor de economie”, sneerden FNV’ers sarcastisch in Trouw. In een eigen persbericht noemt FNV de beslissing ‘schandalig’. “Dit betekent dat het geld dat gezinnen aan boodschappen hadden kunnen uitgeven nu terecht komt bij bedrijven die er hun winsten mee verhogen.” Ondanks mooie praatjes over ‘bestaanszekerheid’, tonen burgerlijke partijen wederom welke belangen zij werkelijk dienen: die van het kapitaal, en niet de Nederlandse arbeidersklasse.

Ook internationaal liet de FNV zich niet onberoerd de afgelopen maand. Zo vormden vakbondsmedewerkers en leden een zogenaamd ‘Palestina solidariteitsblok’ tijdens de landelijke 1 mei manifestatie in Amsterdam. Daarnaast vragen vakbondsleden het FNV-bestuur om een oproep te doen om het transport van militair materiaal aan Israël te beëindigen, en vakbondsleden te steunen die collectief actie willen voeren voor Palestina op de werkvloer.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!