Skip navigation
Vredesstrijd in Nederland

Vredesstrijd dringt zich op

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 6 februari 2024

bron: NCPN

Het vraagstuk van oorlog en vrede zal dit jaar nadrukkelijk op onze agenda staan. Het leek jarenlang ondenkbaar dat in de media openlijk wordt gespeculeerd op een gewapend conflict waar Nederland direct in verwikkeld is. Maar de oorlog in Oekraïne en Palestina leidt steeds openlijker tot pleidooien voor verhoging van de oorlogsbegroting. Evenals de noodzaak om meer personeel voor de strijdkrachten te werven. Met als motief dat de realiteit van een gewapend conflict waar Nederland direct bij is betrokken al bestaat!

Ook regionaal en lokaal wordt de bevolking voorbereid op de oorlogsvoorbereiding. Al jaren worden de Eemshaven en de haven van Vlissingen gebruikt voor wapentransporten. Maar recentelijk heeft Rinze Visser de voorbereidingen onthuld in de gemeente Fryske Marren, waar hij raadslid is, om bij Lemmer, Bantega, Echten en Oosterzee een groot munitiedepot aan te leggen met een capaciteit van 480 zeecontainers. De Nederlandse regering heeft hierover afspraken gemaakt met de NAVO. Het betekent dat ook de gemeente De Fryske Marren tot potentieel oorlogsgebied zal worden verklaard! Dit past in de plannen om het noorden van ons land een grotere inspanning te laten leveren bij landmacht- en luchtmachtoefeningen en in munitieopslag. Dat de plannen, ook voor Lemmer en omstreken, zeer serieus genomen moeten worden blijkt wel uit het feit dat het Ministerie van Defensie in 2024 informatie-avonden gaat organiseren.

Met deze berichtgeving, openlijk en sluiks in landelijke en lokale media, wordt de bevolking ontvankelijk gemaakt voor ‘noodzakelijke’ hogere defensielasten. En daarmee erop voorbereid dat op eerdere toezeggingen tot lastenverlichtingen voor de bevolking helaas niet kunnen worden nagekomen. Deze mediacampagne kan niet anders worden gezien dan een escalatie in de oorlogsinspanning zoals die na de Russische inval in Oekraïne al duidelijk was geworden. Recentelijk besloot de regering naast de levering van F16 straaljagers aan Oekraïne ook onderdelen van de F35 aan Israël te leveren. Nederland wordt actief ingeschakeld in de strijd van kapitaalgroepen en daaraan gelieerde regeringen. Met het doel om territoriale invloed, afzetmarkten en grondstoffen van de ‘eigen’ kapitaalgroepen te versterken. Waardoor bestaande conflicten escaleren en nieuwe worden ontwikkeld. De vestiging in Nederland van het hoofdkwartier van het NAVO Innovatiefonds bevestigt verdere inkapseling van Nederland in militaire ambities van het monopolie-kapitaal.

Op het oog regionale oorlogen, zoals in Oekraïne, tussen Israël en Palestina en de vele gewapende conflicten in andere delen van de wereld houden verband met tegenstellingen voortkomend uit de gewijzigde geopolitieke verdeling van de wereld. Niet alleen in het Midden-Oosten dreigt een escalatie, maar ook in Europa worden spanningen opgevoerd. Met, zoals in Oekraïne, een loopgravenoorlog waarin duizenden jongeren aan beide kanten van het front sneuvelen bij elke 50 m terreinwinst of -verlies. Ten offer gevallen aan de belangen van oligarchen en multinationale kapitaalgroepen.

Al deze ontwikkelingen stellen de noodzaak van een krachtige brede vredesbeweging aan de orde. Nederland heeft bewezen daar vorm aan te kunnen geven. In de jaren ‘80 werden met succes grote groepen van de bevolking gemobiliseerd tegen escalatie van de wapenwedloop tussen de socialistische staten en de landen aangesloten bij de NAVO.

Nu gaat het om uitbreiding van gewapende conflicten tussen landen waarin kapitaalgroepen met tegengestelde belangen opereren. Conflicten waarin nationalisme als aanjager wordt gebruikt om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten die jarenlang vreedzaam naast elkaar leefden.

Het komende jaar moeten we mogelijkheden onderzoeken naar en initiatieven nemen tot een brede vredesbeweging. De bevolking mag niet willoos toezien hoe:

  • Ook Nederland betrokken wordt bij inmiddels niet meer denkbeeldige oorlogshandelingen en schietschijf wordt die duizenden doden en gewonden tot gevolg kan hebben.
  • Haar materiële eisen zoals compensatie van verlies aan koopkracht door prijsstijgingen niet wordt gecompenseerd, oplossing van de studieschuld, meer handen aan het bed en aan het stuur van het OV, enz. niet worden ingewilligd maar belastinggeld wordt besteed aan meer oorlogstuig.
  • Haar eisen tot betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zoals echte banen voor jongeren en vroeg pensioen bij zwaar werk voor ouderen, niet worden gehonoreerd omdat de politiek prioriteit bij oorlogsvoorbereiding legt.

Een brede vredesbeweging kan de bevolking mobiliseren om deze scenario’s te voorkomen en de gekozen volksvertegenwoordiging landelijk, regionaal en lokaal dwingen deze te verwerpen. De bevolking mag zich niet laten leiden door valse oorlogsretoriek en politiek van agressie, maar moet in ‘in het geweer’ komen tegen deze zeer gevaarlijke plannen en háár vreedzame belangen voorop stellen!

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!