Skip navigation
Millieu, Werk & Vakbond

Wereldwijde Actiedag IVV klimaatbestendige banen

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van zondag 21 juni 2020

Placeholder
NCPN

Oproep door het Internationaal Vakverbond: Op 24 juni wereldwijde actiedag:

Maak onze banen klimaatbestendig en duurzaam. Het Internationaal Vakverbond (IVV of in het Engels ITUC) mobiliseert al haar geledingen wereldwijd. De teksten van deze CEPOW-campagne (Climate and Employment Proof Our Work) zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Spaans, Russisch,... Hieronder een vertaling van mij voor de Nederlandstaligen. De actiedag op 24 juni is de start van een grootse wereldwijde en volgehouden campagne om alle werkplaatsen klimaatbestendig en duurzaam te maken.

'Duurzaam' in de verschillende betekenissen van het woord. Het gaat ook om het behoud van je baan, om de sociale aspecten. We voeren een wedloop tegen de tijd, zegt het IVV, om een antwoord te vinden op de klimaatverandering, die iedereen bedreigt in ongekende mate en hele gebieden onleefbaar maakt. Extreme weersomstandigheden vernietigen nu al banen en levens. Klimaatontaarding kent geen grenzen, vervolgt het IVV, onze solidariteit onder de mensen mag ook geen grenzen kennen. We weten dat de mensen zich ernstig zorgen maken over werk en werkgelegenheid. Daarom moeten we praten over klimaat en werkgelegenheid. Werkers over heel de wereld zullen hun werkgevers aanspreken en discussiëren over de plannen om de bestaande bedrijven weerbaar en duurzaam te maken voor de nabije toekomst.

Sharan Burrow, algemeen secretaris van het IVV, schetst de noodzaak: zij maakt een vergelijking met de coronacrisis: We weten dat we een ongeziene mate aan zorg, sociale bescherming en economische ondersteuning nodig zullen hebben in alle landen omwille van de gezondheids-, sociale en economische gevolgen van Covid-19. Een nieuw sociaal contract is nodig. Het bedwingen van deze pandemie, die geen grenzen kent, is een race tegen de klok. Maar ook actie tegen klimaatverandering is een race tegen de tijd. Indien de globale opwarming niet kan worden tegengehouden, zal ze iedereen aantasten en volledige regio's onbewoonbaar maken. Extreme weersomstandigheden met blijvende effecten verwoesten nu al banen en inkomens.

Sharan is ook duidelijk over de klimaatdoelstellingen: De wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide moet dalen met 45 procent gedurende de komende tien jaar. Daarom de oproep dat in elk bedrijf de werkers en de vakbonden hun bedrijfsleiders aanspreken hoe dit voor hun eigen bedrijf zal worden uitgevoerd. Dus niet gewoon de eigen emissie compenseren met betalingen voor gebakken lucht, maar effectief de eigen emissie structureel naar beneden brengen.

Sharan Burrow vraagt leiderschap van de overheid

Uit haar inleiding: Terwijl de wetenschap schreeuwt om actie aan beide fronten, keken tot nu toe overheden grotendeels de andere kant op. Dit is een gebrek aan leiderschap. Nu we de economie hoognodig moeten bijsturen omdat er sociale- en milieurampen dreigen, hebben we moedige leiders nodig, meer dan ooit tevoren. En zij stelt:

 • Honderden overheden hebben minder dan één jaar om hun klimaatplannen te herzien (NDCs).
 • We hebben maar tien jaar om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen met 45 procent en de planeet te stabiliseren op een globale temperatuurstijging van 1.5 graad C.
 • Er rest ons nog maar dertig jaar tot een netto nuluitstoot in 2050.

Werknemers eisen zeggenschap in onze toekomst

Zeggenschap hebben over je eigen toekomst is een wezenlijk element om te spreken over een eerlijke en rechtvaardige transitie naar klimaatvriendelijkheid. Uit de tekst van het IVV: De tijd is bijna op. Zonder ambitieuze plannen tegen klimaatverandering in 2020, zullen we het kantelpunt van onomkeerbare schade aan onze planeet voorbij laten gaan. De frontlinies van al de globale crisissen liggen bij onze banen. Dat is waarom werknemers en vakbonden deel willen uitmaken van de discussie over hoe we ons werk klimaat- en arbeidsbestendig kunnen maken.

Uit de brief die het IVV voorstelt naar de bedrijfsleiding te sturen: Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat we de schuld van klimaatverandering niet doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat is waarom wij als werknemers met u willen samenwerken aan een plan om onze uitstoot te verminderen en een duurzame toekomst te creëren.

Meer dan ooit in onze recente geschiedenis willen werknemers, net als werkgevers, een gevoel van veiligheid. Klimaatverandering is een drijfveer voor een onzekere toekomst voor ons en onze familie. De ITUC voert campagne om alle banen groen en waardig te maken - wat resulteerde in een wereldwijde consensus over 'Just Transition' in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015. Just Transition stelt de toekomst en levensonderhoud van werknemers veilig in de transitie naar een koolstofarme economie. Het IVV vraagt of de werkers en de vakbondsafdelingen aan hun eigen bedrijfsleiders de volgende vragen stellen:

 1. Hoe maken we onze banen en werkplaatsen veiliger?
 2. Hoe kunnen we banen en werkgelegenheid veiligstellen en ze duurzamer maken?
 3. Meet u de CO2-uitstoot?
  • Zo ja, hoe kunnen we een plan opstellen om die uitstoot te verkleinen?
  • Zo nee, kunnen we een proces opstellen dat onze uitstoot meet?
 1. Kunnen we onze uitstoot verminderen met 45 procent tegen 2030 en een netto nuluitstoot bereiken tegen 2050?
 2. Hoe kunnen we dit samen bereiken?

De campagne van het IVV is nog vriendelijk van toon [zoals we weten van deze reformistische vakcentrale, nvdr] tegenover de bedrijfsleiders. Maar het is het Internationaal Vakverbond wel ernst. Het maakt de vakbonden tot één van de grootste spelers in de klimaatstrijd.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!