Skip navigation

Manifest 10

17 december 2020 | Jaargang 38

van de redactie

Van het coronavirus zijn we nog (lang) niet af en met de veilge vaccins wil het ook niet echt vlotten. waart nog mondiaal en nationaal rond. Het wakkert de al bestaande mondiale kapitalistische crisis verder aan. De crisis kent intussen winnaars en verliezers. Lang nagestreefde kapitalistische doelen worden doorgedrukt. De onderlinge concurrentie tussen de verschillende kapitaalsgroepen is hevig.

De schadelijke economische gevolgen van de huidige crisis gaan ten koste van het levenspeil van de arbeidersklasse: sociale en publieke voorzieningen en cultuur worden in sneltreinvaart afgebroken. De groei van lonen, pensioenen en uitkeringen stagneert. Er is zelfs sprake van afbraak en dat is nog maar het begin als het aan de kapitalistische plannenmakers ligt.

Ook mondiaal is er sprake van een slagveld. Het kapitalistische Westen probeert te overleven ten koste van socialistische en onafhankelijke staten. "Het imperialisme laat zich zien in zijn monsterachtige vorm en fascisme ligt op de loer. Racisme treedt steeds openlijker op. Extreem-rechtse politieke ontwikkelingen tonen zich steeds brutaler. De aanvallen op soevereine landen, politiek onafhankelijke groepen en personen nemen in omvang en intentie toe", schreven we eerder. De onderlinge strijd tussen de dominante kapitaalsgroepen en politieke stromingen wordt feller en gevaarlijker voor de mensheid. Het is de afgelopen maanden niet veranderd.

De vorm van het politieke einde van Trump en de gevolgen van de Amerikaanse regeringswisseling zijn nog onhelder. De gevolgen van een harde of zachte Brexit zullen zullen zich in het komende jaar luidruchtig aandienen. De 'oorlog' tussen de VS en China en Rusland zal intenser en gevaarlijker worden. De 'Sultan van het nieuwe Groot-Ottomaanse rijk' Turkije, Erdogan, zal duidelijk van zich laten horen in zijn imperialistische pogingen om zijn gevaarlijke dromen te verwezenlijken. De aanvallen op met name Cuba en Venezuela blijven aanhouden en zijn levensgevaarlijk voor de stabiliteit in die regio.

We leven in een kanteltijdperk met veel verwarring, kansen en bedreigingen. Kanteltijden zijn altijd schimmig. Het verdeelde maar nog steeds oppermachtige Amerikaanse kapitaal probeert op alle mogelijke manieren zijn mondiale dominantie te behouden. Of Biden president wordt of niet maakt uiteraard wel voor veel vraagstukken verschil. Maar centraal blijven staan de politieke plannen van de VS, mondiaal en in eigen land. 'America en de heersende klasse first' blijft de politieke koers in dit tweepartijenland. Daarom moet de strijd voor vrede en tegen opkomend fascisme zo hoog mogelijk op de agenda van de arbeidersklasse staan. De aanslagen op het milieu en de daarmee samenhangende negatieve klimaatveranderingen vragen tegelijkertijd om sociale en socialistische antwoorden.

De politieke en economische strijd tussen kapitalisme en socialisme blijft op de politieke, militaire en economische dagorde staan. De klassentegenstellingen met hun economische gevolgen worden wellicht iets anders 'behandeld' maar blijven in de kern overeind, Biden en Trump vertegenwoordigen hetzelfde imperialistische kamp. De tegenstelling socialisme of barbarij is meer dan een theoretische mogelijkheid.

Intussen dienen zich tal van nieuwe mogelijkheden aan om het kapitalisme in al zijn verschijningsvormen te bestrijden. De zwakke schakels in de kapitalistische ketting worden met de dag zichtbaarder. De onderlinge spanningen tussen de regeringspartners in ons land nemen met het zicht op de komendeverkiezing steeds meer toe. De ontploffing van het FvD, het geharrewar in het CDA, maar ook de strijd binnen de SP zijn evenzovele tekenen van onderlinge tegenstellingen en strijd. Er bestaat voor onze grondbeginselen, het dialectisch en historisch materialisme, niets definitiefs, absoluuts, heiligs; van alles en bij alles legt het de vergankelijkheid bloot en er bestaat voor hem niets dan het ononderbroken proces van worden en vergaan. Het gaat er om het goede te behouden en te vergroten, positieve ontwikkelingen te versterken en strijd te leveren gericht op de verbetering van de behoeften van de mensheid, ten koste van de graaiers en andere uitbuiters in ons land en ook deel te nemen aan internationale strijd. De daden van Anton de Kom worden steeds meer een voorbeeld voor de jonge Surinamers en andere progressieve migranten in ons land. De hedendaagse anti-imperialistiche, antikoloniale en antiracistische strijd in ons land kan niet zonder de daden en gedachten van Anton de Kom erbij te betrekken.

De vernietiging van de aarde is weliswaar een reële mogelijkheid, maar de opbouw van een menswaardige sociale samenleving eveneens. In Manifest proberen we de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd is absoluut noodzakelijk.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Revolutionaire strategie in niet-revolutionaire tijden, deel 2) (Willy Gerns), vertaling Louis Wilms, 'Ta- rievengekte' (Greg Godels), vertaling Frans Willems en 'Het einde van het neoliberale contract' (Dónal ó Coisdealbha), vertaling Louis Wilms.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Vooraarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

De redactie van Manifest, dankt iedereen voor geleverde bijdragen. We wensen iedreen een gezond, voorspoedig en strijdbaar 2021. Probeer gezond te blijven door verstandig om te gaan met het gevaarlijke Covid-19. Het jaar 2020 was, na het trekken van de juiste lessen, een jaar om snel te vergeten. De situatie zal niet plotsklaps verbeteren in 2021. Even diep ademen dus en daarna weer als van ouds aan de slag met de strijd voor een betere wereld.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Van het coronavirus zijn we nog (lang) niet af en met de veilge vaccins wil het ook niet echt vlotten. waart nog mondiaal en nationaal rond. Het wakkert de al bestaande mondiale kapitalistische crisis verder aan. De crisis kent intussen winnaars en verliezers. Lang nagestreefde kapitalistische doelen worden doorgedrukt. De onderlinge concurrentie tussen de verschillende kapitaalsgroepen is hevig.

De schadelijke economische gevolgen van de huidige crisis gaan ten koste van het levenspeil van de arbeidersklasse: sociale en publieke voorzieningen en cultuur worden in sneltreinvaart afgebroken. De groei van lonen, pensioenen en uitkeringen stagneert. Er is zelfs sprake van afbraak en dat is nog maar het begin als het aan de kapitalistische plannenmakers ligt.

Ook mondiaal is er sprake van een slagveld. Het kapitalistische Westen probeert te overleven ten koste van socialistische en onafhankelijke staten. "Het imperialisme laat zich zien in zijn monsterachtige vorm en fascisme ligt op de loer. Racisme treedt steeds openlijker op. Extreem-rechtse politieke ontwikkelingen tonen zich steeds brutaler. De aanvallen op soevereine landen, politiek onafhankelijke groepen en personen nemen in omvang en intentie toe", schreven we eerder. De onderlinge strijd tussen de dominante kapitaalsgroepen en politieke stromingen wordt feller en gevaarlijker voor de mensheid. Het is de afgelopen maanden niet veranderd.

De vorm van het politieke einde van Trump en de gevolgen van de Amerikaanse regeringswisseling zijn nog onhelder. De gevolgen van een harde of zachte Brexit zullen zullen zich in het komende jaar luidruchtig aandienen. De 'oorlog' tussen de VS en China en Rusland zal intenser en gevaarlijker worden. De 'Sultan van het nieuwe Groot-Ottomaanse rijk' Turkije, Erdogan, zal duidelijk van zich laten horen in zijn imperialistische pogingen om zijn gevaarlijke dromen te verwezenlijken. De aanvallen op met name Cuba en Venezuela blijven aanhouden en zijn levensgevaarlijk voor de stabiliteit in die regio.

We leven in een kanteltijdperk met veel verwarring, kansen en bedreigingen. Kanteltijden zijn altijd schimmig. Het verdeelde maar nog steeds oppermachtige Amerikaanse kapitaal probeert op alle mogelijke manieren zijn mondiale dominantie te behouden. Of Biden president wordt of niet maakt uiteraard wel voor veel vraagstukken verschil. Maar centraal blijven staan de politieke plannen van de VS, mondiaal en in eigen land. 'America en de heersende klasse first' blijft de politieke koers in dit tweepartijenland. Daarom moet de strijd voor vrede en tegen opkomend fascisme zo hoog mogelijk op de agenda van de arbeidersklasse staan. De aanslagen op het milieu en de daarmee samenhangende negatieve klimaatveranderingen vragen tegelijkertijd om sociale en socialistische antwoorden.

De politieke en economische strijd tussen kapitalisme en socialisme blijft op de politieke, militaire en economische dagorde staan. De klassentegenstellingen met hun economische gevolgen worden wellicht iets anders 'behandeld' maar blijven in de kern overeind, Biden en Trump vertegenwoordigen hetzelfde imperialistische kamp. De tegenstelling socialisme of barbarij is meer dan een theoretische mogelijkheid.

Intussen dienen zich tal van nieuwe mogelijkheden aan om het kapitalisme in al zijn verschijningsvormen te bestrijden. De zwakke schakels in de kapitalistische ketting worden met de dag zichtbaarder. De onderlinge spanningen tussen de regeringspartners in ons land nemen met het zicht op de komendeverkiezing steeds meer toe. De ontploffing van het FvD, het geharrewar in het CDA, maar ook de strijd binnen de SP zijn evenzovele tekenen van onderlinge tegenstellingen en strijd. Er bestaat voor onze grondbeginselen, het dialectisch en historisch materialisme, niets definitiefs, absoluuts, heiligs; van alles en bij alles legt het de vergankelijkheid bloot en er bestaat voor hem niets dan het ononderbroken proces van worden en vergaan. Het gaat er om het goede te behouden en te vergroten, positieve ontwikkelingen te versterken en strijd te leveren gericht op de verbetering van de behoeften van de mensheid, ten koste van de graaiers en andere uitbuiters in ons land en ook deel te nemen aan internationale strijd. De daden van Anton de Kom worden steeds meer een voorbeeld voor de jonge Surinamers en andere progressieve migranten in ons land. De hedendaagse anti-imperialistiche, antikoloniale en antiracistische strijd in ons land kan niet zonder de daden en gedachten van Anton de Kom erbij te betrekken.

De vernietiging van de aarde is weliswaar een reële mogelijkheid, maar de opbouw van een menswaardige sociale samenleving eveneens. In Manifest proberen we de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd is absoluut noodzakelijk.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Revolutionaire strategie in niet-revolutionaire tijden, deel 2) (Willy Gerns), vertaling Louis Wilms, 'Ta- rievengekte' (Greg Godels), vertaling Frans Willems en 'Het einde van het neoliberale contract' (Dónal ó Coisdealbha), vertaling Louis Wilms.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Vooraarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

De redactie van Manifest, dankt iedereen voor geleverde bijdragen. We wensen iedreen een gezond, voorspoedig en strijdbaar 2021. Probeer gezond te blijven door verstandig om te gaan met het gevaarlijke Covid-19. Het jaar 2020 was, na het trekken van de juiste lessen, een jaar om snel te vergeten. De situatie zal niet plotsklaps verbeteren in 2021. Even diep ademen dus en daarna weer als van ouds aan de slag met de strijd voor een betere wereld.

Citaat van de Maand

"

Ten derde heeft de overtuiging, dat de mensheid, op het ogenblik tenminste, zich over het algemeen in voorwaartse richting beweegt, absoluut niets te maken met de tegenstelling tussen materialisme en idealisme. De Franse materialisten koesterden deze overtuiging, niet minder dan de deïsten Voltaire en Rousseau, in een bijna fanatieke graad en brachten daaraan vaak genoeg de grootste persoonlijke offers. Wanneer ook iemand zijn gehele leven wijdde aan de 'geestdrift voor waarheid en recht' - in de goede betekenis van het woord - dan was het bijvoorbeeld Diderot. Wanneer Starcke dit dus alles voor idealisme verklaart, dan bewijst dit slechts, dat het woord materialisme en de gehele tegenstelling tussen beide richtingen voor hem hier iedere betekenis verloren heeft. Feit is dat Starcke hier - zij het ook misschien onbewust - een onvergeeflijke concessie doet aan het traditionele filistervooroordeel tegen het woord materialisme, dat door jarenlange kerkelijke verkettering ontstaan is. De filister verstaat onder materialisme vreten, zuipen, welbehagen, vleselijke lust, hovaardigheid, geldzucht, gierigheid, hebzucht, winstbejag en beurszwendel, kortom alle vuile zonden , waaraan hij zichzelf stiekem overgeeft; en onder idealisme verstaat hij het geloof aan de deugd, universele mensenliefde en in het algemeen een 'betere wereld', waarmee hij tegenover anderen opschept, maar waarin hoogstens hijzelf gelooft zolang hij de kater of het bankroet doormaakt, die noodzakelijk volgen op zijn gebruikelijke 'materialistische' uitspattingen, waarbij hij dan zijn lievelingslied zingt: Wat is de mens - half dier, half engel.

Friedrich Engels, 1888
Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke Duitse filosofie