Skip navigation

Manifest 2

20 februari 2021 | Jaargang 39

De eerste pagina van manifest 2 - 2021
van de redactie

Mondiaal probeert de heersende kapitalistische klasse haar gezag te bestendigen. Te midden van de hevige kapitalistische crisis proberen nieuwe en oude economische machtscentra ten koste van andere kapitaalsgroepen en staten de moordende onderlinge concurrentie te winnen.

Op dit moment springt vooral in het oog de strijd om het winnende vaccin. Deze strijd ten koste van de gezondheid van miljoenen mensen op de wereld toont het kapitalisme overduidelijk. Belangen en winsten boven de behoeften van de bevolking. Die strijd gaat hand in hand met leugens en verdraaiingen. Nepnieuws, fakenieuws en geschiedvervalsingen gaan hand in hand.

Biden voert talloze maatregelen door die al op de agenda van Obama, Trump en hun voorgangers stonden. Zij worden gekenmerkt door een politiek van 'America first', net als eerder andere presidenten de belangen van de Amerikaanse rijken en machthebbers hebben gediend. De voortzetting van de 'Pax Americana', politieke oorlogsvoering, terreur en mediamanipulatie. Omdat oorlog de voortzetting is van de economische strijd met andere middelen leeft de mensheid al decennialang op een reeks mondiale kruitvatten die met regelmaat op verschillende plaatsen op de wereld ontploffen.

We schreven het eerder: "Ook mondiaal is er sprake van een slagveld. Het kapitalistische Westen probeert te overleven ten koste van socialistische en onafhankelijke staten. Het imperialisme laat zich zien in zijn monsterachtige vorm en fascisme ligt op de loer. Racisme treedt steeds openlijker op. Extreem-rechtse politieke ontwikkelingen tonen zich steeds brutaler. De aanvallen op soevereine landen, politiek onafhankelijke groepen en personen nemen in omvang en intentie toe. De onderlinge strijd tussen de dominante kapitaalsgroepen en politieke stromingen wordt feller en gevaarlijker voor de mensheid."

De coalitiepartijen onder leiding van Rutte en zijn parlementaire helpers, besloten te proberen zonder al teveel schade, vlak voor de verkiezingen er tussenuit te knijpen en op een slinkse manier het bijltje erbij neer te gooien. Het toneelstuk van de georchestreerde val van het kabinet Rutte III past helemaal in de documentaireserie 'Het Binnenhof' dat een fantastische reeks geschiedvervalsingen aaneenschakelt. Door de serie heen zien we de strijd tussen de steeds meer afkalvende macht van de verschillende Europese monarchieën, maar vooral ook hun verzet tegen de groeiende kracht en macht van het proletariaat en de middengroepen in Nederland. Nu je je tegenstanders niet meer kan laten lynchen of uit een vliegtuig kunt laten gooien, blijft steeds meer alleen nog populistische poppenkast over.

Het koninklijk huis trekt het gezicht naar buiten toe in een populistische grijns, maar houdt zich vooral keihard bezig met het bestendigen van hun macht, achterhaalde rechten en andere middeleeuwse privileges. Verhelderend waren de laatste twee afleveringen die waren gewijd aan Thorbecke en Troelstra. Rutte kon ongestoord Thorbecke ophemelen, die de toenmalige koning leerde zich enigszins in de nieuwe werkelijkheid te schikken zonder diens macht echt aan te tasten. Rutte heeft de les goed begrepen zoals hij aantoont als hij de monarchie steeds opnieuw steunt.

Troelstra liet zien hoe de krachtsverhoudingen in Nederland lagen en nog steeds zijn. Ruim twee jaar na de succesvolle Oktoberrevolutie besloot de man in zijn eentje in een Rotterdams huis alsnog de revolutie in Nederland uit roepen. Je moet wel een echte dromer zijn om totaal niet te weten hoe de verhoudingen in ons land lagen in die periode. Het resultaat was dus een grote demonstratie van oranjeklanten en andere lieden uit de middengroepen die werden opgetrommeld door de gezagsgetrouwe media. Geen woord over communisme, sociaaldemocatisch geleuter van een dagdromende eenling met wanen. Wel een eyeopener als het gaat over de vraag hoever we in dit land afstaan van revolutionair verzet. Hoe het tot nog toe altijd bleef en zonder revolutionaire theorie en organisatie blijft met strijd voor kleine eigenbelangetjes. Ploumen en Marijnissen gaan de kar niet uit de modder trekken. Daarvoor is echt een krachtige communistische partij nodig. Aan die versterking moet worden gewerkt. Dat is de hoogste prioriteit. Daarvoor moeten alle middelen worden ingezet.

In Manifest proberen we de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd onder leiding van sterke communistische partijen is absoluut noodzakelijk.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Revolutionaire strategie in niet-revolutionaire tijden, deel 4) (Willy Gerns), vertaling Louis Wilms, 'Biden zet koude oorlog voort' (Greg Godels), vertaling F. Willems en 'westers marxisme houdt van zuiverheid en martelaarschap, niet van echte revolutie' (Jones Manoel), vertaling Louis Wilms.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website 'Bananen-koninkrijk', over de pensioenontwikkelingen, door Jan Ilsink.

Manifest nr. 03/2021 verschijnt op donderdag 15 april 2021. Ook deze keer zijn we genoodzaakt weer een maand over te slaan met de publicatie van de krant.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Mondiaal probeert de heersende kapitalistische klasse haar gezag te bestendigen. Te midden van de hevige kapitalistische crisis proberen nieuwe en oude economische machtscentra ten koste van andere kapitaalsgroepen en staten de moordende onderlinge concurrentie te winnen.

Op dit moment springt vooral in het oog de strijd om het winnende vaccin. Deze strijd ten koste van de gezondheid van miljoenen mensen op de wereld toont het kapitalisme overduidelijk. Belangen en winsten boven de behoeften van de bevolking. Die strijd gaat hand in hand met leugens en verdraaiingen. Nepnieuws, fakenieuws en geschiedvervalsingen gaan hand in hand.

Biden voert talloze maatregelen door die al op de agenda van Obama, Trump en hun voorgangers stonden. Zij worden gekenmerkt door een politiek van 'America first', net als eerder andere presidenten de belangen van de Amerikaanse rijken en machthebbers hebben gediend. De voortzetting van de 'Pax Americana', politieke oorlogsvoering, terreur en mediamanipulatie. Omdat oorlog de voortzetting is van de economische strijd met andere middelen leeft de mensheid al decennialang op een reeks mondiale kruitvatten die met regelmaat op verschillende plaatsen op de wereld ontploffen.

We schreven het eerder: "Ook mondiaal is er sprake van een slagveld. Het kapitalistische Westen probeert te overleven ten koste van socialistische en onafhankelijke staten. Het imperialisme laat zich zien in zijn monsterachtige vorm en fascisme ligt op de loer. Racisme treedt steeds openlijker op. Extreem-rechtse politieke ontwikkelingen tonen zich steeds brutaler. De aanvallen op soevereine landen, politiek onafhankelijke groepen en personen nemen in omvang en intentie toe. De onderlinge strijd tussen de dominante kapitaalsgroepen en politieke stromingen wordt feller en gevaarlijker voor de mensheid."

De coalitiepartijen onder leiding van Rutte en zijn parlementaire helpers, besloten te proberen zonder al teveel schade, vlak voor de verkiezingen er tussenuit te knijpen en op een slinkse manier het bijltje erbij neer te gooien. Het toneelstuk van de georchestreerde val van het kabinet Rutte III past helemaal in de documentaireserie 'Het Binnenhof' dat een fantastische reeks geschiedvervalsingen aaneenschakelt. Door de serie heen zien we de strijd tussen de steeds meer afkalvende macht van de verschillende Europese monarchieën, maar vooral ook hun verzet tegen de groeiende kracht en macht van het proletariaat en de middengroepen in Nederland. Nu je je tegenstanders niet meer kan laten lynchen of uit een vliegtuig kunt laten gooien, blijft steeds meer alleen nog populistische poppenkast over.

Het koninklijk huis trekt het gezicht naar buiten toe in een populistische grijns, maar houdt zich vooral keihard bezig met het bestendigen van hun macht, achterhaalde rechten en andere middeleeuwse privileges. Verhelderend waren de laatste twee afleveringen die waren gewijd aan Thorbecke en Troelstra. Rutte kon ongestoord Thorbecke ophemelen, die de toenmalige koning leerde zich enigszins in de nieuwe werkelijkheid te schikken zonder diens macht echt aan te tasten. Rutte heeft de les goed begrepen zoals hij aantoont als hij de monarchie steeds opnieuw steunt.

Troelstra liet zien hoe de krachtsverhoudingen in Nederland lagen en nog steeds zijn. Ruim twee jaar na de succesvolle Oktoberrevolutie besloot de man in zijn eentje in een Rotterdams huis alsnog de revolutie in Nederland uit roepen. Je moet wel een echte dromer zijn om totaal niet te weten hoe de verhoudingen in ons land lagen in die periode. Het resultaat was dus een grote demonstratie van oranjeklanten en andere lieden uit de middengroepen die werden opgetrommeld door de gezagsgetrouwe media. Geen woord over communisme, sociaaldemocatisch geleuter van een dagdromende eenling met wanen. Wel een eyeopener als het gaat over de vraag hoever we in dit land afstaan van revolutionair verzet. Hoe het tot nog toe altijd bleef en zonder revolutionaire theorie en organisatie blijft met strijd voor kleine eigenbelangetjes. Ploumen en Marijnissen gaan de kar niet uit de modder trekken. Daarvoor is echt een krachtige communistische partij nodig. Aan die versterking moet worden gewerkt. Dat is de hoogste prioriteit. Daarvoor moeten alle middelen worden ingezet.

In Manifest proberen we de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd onder leiding van sterke communistische partijen is absoluut noodzakelijk.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Revolutionaire strategie in niet-revolutionaire tijden, deel 4) (Willy Gerns), vertaling Louis Wilms, 'Biden zet koude oorlog voort' (Greg Godels), vertaling F. Willems en 'westers marxisme houdt van zuiverheid en martelaarschap, niet van echte revolutie' (Jones Manoel), vertaling Louis Wilms.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website 'Bananen-koninkrijk', over de pensioenontwikkelingen, door Jan Ilsink.

Manifest nr. 03/2021 verschijnt op donderdag 15 april 2021. Ook deze keer zijn we genoodzaakt weer een maand over te slaan met de publicatie van de krant.

Citaat van de Maand

"

"(...) Aan de andere kant hebben we gezien dat de materiële productie- en circulatievoorwaarden door de grootindustrie en de grote landbouw ontegenzeglijk verruimd worden en de neiging vertonen het terrein van deze autoriteit steeds meer uit te breiden. Het is dan ook absurd om van het beginsel van de autoriteit te spreken als van een absoluut slecht beginsel en van het beginsel van de autonomie als van een absoluut goed beginsel. Autoriteit en autonomie zijn betrekkelijke dingen, waarvan de gebieden van toepassing in de verschillende fasen van de maatschappelijke ontwikkeling variëren. Indien de voorstanders van de autonomie zich ertoe zouden beperken te zeggen dat de maatschappelijke organisatie van de toekomst de autoriteit enkel en uitsluitend zal beperken tot die grenzen, binnen welke de productievoorwaarden het noodzakelijk maken, zou men het met elkaar eens kunnen worden; ze zijn evenwel blind voor alle feiten die de zaak noodzakelijk maken en vallen over het woord. Waarom vergenoegen de anti-autoriteiten er zich niet mee te keer te gaan tegen de politieke autoriteit, de staat? Alle socialisten zijn eensluidend van mening dat de politieke staat en met hem de politieke autoriteit als resultaat van de eerstkomende sociale revolutie zullen verdwijnen, en dat betekent dat de openbare functies hun politieke karakter zullen verliezen (...)"

Karl Marx en Friedrich Engels
Over het anarchisme, 1871, 1872 en 1873.