Skip navigation

Manifest 10

22 december 2022 | Jaargang 40

van de redactie

Dit is de laatste krant voor 2022. Een goed moment om kort terug te blikken op het afgelopen jaar en de plannen voor komend jaar uit te lichten. Maar voordat we dat doen, eerst beknopt een aantal punten over de inhoud van deze krant.

In deze krant besteden we aandacht aan diverse actuele ontwikkelingen. Zo plaatsen we een stuk over het corruptieschandaal in de EU rondom het WK in Qatar, de spoorstakingen in Groot-Brittannië die onderdeel zijn van een bredere stakingsgolf, evenals de VN-conferentie over biodiversiteit in Montreal. Verder plaatsen we artikelen over bedrijvenwerk, gerelateerd aan bepaalde ontwikkelingen in de productiekrachten en arbeidsverhoudingen. Ook het onderwerp oorlog wordt besproken, dat helaas actueel is gezien de aanhoudende imperialistische oorlog in Oekraïne, maar ook elders in de wereld.

Op 30 december is het honderd jaar geleden sinds de oprichting van de Sovjet-Unie. Binnenkort zal een verklaring van het Partijbestuur worden gepubliceerd op onze website dat nader ingaat op de betekenis van de Sovjet-Unie in de geschiedenis en lessen die we trekken uit de socialistische opbouw. In deze krant publiceren we twee achtergrondartikelen die hieraan gerelateerd zijn: een vertaling van de oprichtingsverklaring van de Sovjet-Unie met een korte toelichting, en een meer theoretisch artikel dat ingaat op de relatie tussen warenproductie en socialisme.

Terugblik 2020 en Vooruitzicht

Het was voor Manifest een spannend jaar. Wil van der Klift, die ongeveer 25 jaar hoofdredacteur van Manifest was, zag zich namelijk om medische redenen genoodzaakt zijn werkzaamheden neer te leggen. De overdracht van bepaalde taken vond daardoor noodgedwongen sneller plaats dan gepland. Dit in een periode waarin de partij haar 7e Congres organiseerde en ook veel andere taken moesten worden opgepakt. Desondanks is het ons gelukt om tien kranten uit te brengen, evenveel als in eerste instantie gepland. In die kranten hebben we talloze artikelen gepubliceerd die inzicht bieden in de complexe en zorgwekkende ontwikkelingen in Nederland en de wereld.

 • We publiceerden artikelen over allerlei problemen waar de arbeidersklasse mee geconfronteerd wordt, zoals de inflatie, wooncrisis, de afbraak van pensioenen en sociale zekerheid, de zorg, maar ook kwesties als discriminatie, fascisme, aantasting van het milieu etc.
 • We riepen op voor diverse strijdacties van de vakbeweging en actiecomités, en uitten onze solidariteit met die acties.
 • We riepen op voor allerlei kleine en grote acties en publieke bijeenkomsten van de NCPN en CJB, en deden vervolgens verslag van die activiteiten.
 • We publiceerden over internationale ontwikkelingen, zoals de imperialistische oorlog in Oekraïne, de rol van imperialistische verbonden zoals de NAVO en EU, en allerlei andere ontwikkelingen. We uitten solidariteit met anti-imperialistische strijd van andere volkeren die geconfronteerd worden met het imperialisme, zoals Cuba.
 • We publiceerden over ontwikkelingen in de internationale arbeidersbeweging. Zo vertaalden we verklaringen van zusterorganisaties over belangrijke ontwikkelingen in hun landen. We publiceerden over de ontwikkelingen in de internationale communistische beweging en deden verslag van internationale bijeenkomsten van communistische partijen.
 • We publiceerden over historische onderwerpen, die ook voor de strijd vandaag de dag relevant blijven.

Dit was natuurlijk onmogelijk zonder de bijdrage van de mensen die tijd vrijmaken om te schrijven, vertalen, corrigeren, redigeren, tekenen, foto's uit te zoeken, de krant op te maken, te vouwen etc. We zijn ontzettend dankbaar aan de partijgenoten en sympathisanten die daaraan bijdragen! Manifest wordt namelijk volledig gedragen door vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen aan een krant die de ontwikkelingen belicht vanuit het perspectief van de arbeidersklasse en georiënteerd is op de klassenstrijd. Zo’n rol kan enkel worden vervuld door een krant die verschijnt onder verantwoordelijkheid van het Partijbestuur van de communistische partij, de NCPN.

Het afgelopen jaar hebben we daarnaast belangrijke stappen gezet in het uitbreiden en versterken van de redactie. Ook zijn meer mensen betrokken bij het correctiewerk, de beeldredactie, de vouwploeg enzovoorts. In navolging van de nieuwe partijwebsite die we in het voorjaar introduceerden, wordt ondertussen ook hard gewerkt aan een nieuwe website voor Manifest. Ook aan de fysieke krant wordt flink aan de weg getimmerd, met bijvoorbeeld nieuwe hardware en software. Ongetwijfeld is er nog veel ruimte voor verbetering, en daar gaan we komende jaren mee aan de slag.

In februari is het 40 jaar sinds de eerste uitgave van Manifest. Daar zullen we in de krant aandacht aan besteden. Die 40 jaar zijn voor ons geen geschiedenis die rijp is voor het museum, maar een bron van ervaringen die lessen en inspiratie bieden voor de toekomst. De ontwikkelingen in de wereld tonen immers steeds meer de noodzaak aan van een sterke communistische partij en krant in Nederland. De tegenstellingen van het kapitalisme nemen toe. We twijfelen er niet aan dat de arbeidersbeweging en de partij van de arbeidersklasse, de NCPN, de komende jaren stappen zullen maken, om de aanvallen op het levenspeil van de arbeidersklasse een halt toe te roepen. Een strijd die de weg opent naar een betere wereld. En Manifest is een onmisbaar wapen in die strijd.

Wij wensen alle Manifest-lezers fijne feestdagen en een gezond en strijdbaar 2023!

De eerste krant van 2023 komt uit op donderdag 19 januari. Daarna wordt de krant voortaan op een vast moment gepubliceerd, namelijk op de derde donderdag van de maand (geteld vanaf de eerste maandag van de maand).

Een aantal artikelen in deze krant zijn ook al op onze website te lezen:

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Dit is de laatste krant voor 2022. Een goed moment om kort terug te blikken op het afgelopen jaar en de plannen voor komend jaar uit te lichten. Maar voordat we dat doen, eerst beknopt een aantal punten over de inhoud van deze krant.

In deze krant besteden we aandacht aan diverse actuele ontwikkelingen. Zo plaatsen we een stuk over het corruptieschandaal in de EU rondom het WK in Qatar, de spoorstakingen in Groot-Brittannië die onderdeel zijn van een bredere stakingsgolf, evenals de VN-conferentie over biodiversiteit in Montreal. Verder plaatsen we artikelen over bedrijvenwerk, gerelateerd aan bepaalde ontwikkelingen in de productiekrachten en arbeidsverhoudingen. Ook het onderwerp oorlog wordt besproken, dat helaas actueel is gezien de aanhoudende imperialistische oorlog in Oekraïne, maar ook elders in de wereld.

Op 30 december is het honderd jaar geleden sinds de oprichting van de Sovjet-Unie. Binnenkort zal een verklaring van het Partijbestuur worden gepubliceerd op onze website dat nader ingaat op de betekenis van de Sovjet-Unie in de geschiedenis en lessen die we trekken uit de socialistische opbouw. In deze krant publiceren we twee achtergrondartikelen die hieraan gerelateerd zijn: een vertaling van de oprichtingsverklaring van de Sovjet-Unie met een korte toelichting, en een meer theoretisch artikel dat ingaat op de relatie tussen warenproductie en socialisme.

Terugblik 2020 en Vooruitzicht

Het was voor Manifest een spannend jaar. Wil van der Klift, die ongeveer 25 jaar hoofdredacteur van Manifest was, zag zich namelijk om medische redenen genoodzaakt zijn werkzaamheden neer te leggen. De overdracht van bepaalde taken vond daardoor noodgedwongen sneller plaats dan gepland. Dit in een periode waarin de partij haar 7e Congres organiseerde en ook veel andere taken moesten worden opgepakt. Desondanks is het ons gelukt om tien kranten uit te brengen, evenveel als in eerste instantie gepland. In die kranten hebben we talloze artikelen gepubliceerd die inzicht bieden in de complexe en zorgwekkende ontwikkelingen in Nederland en de wereld.

 • We publiceerden artikelen over allerlei problemen waar de arbeidersklasse mee geconfronteerd wordt, zoals de inflatie, wooncrisis, de afbraak van pensioenen en sociale zekerheid, de zorg, maar ook kwesties als discriminatie, fascisme, aantasting van het milieu etc.
 • We riepen op voor diverse strijdacties van de vakbeweging en actiecomités, en uitten onze solidariteit met die acties.
 • We riepen op voor allerlei kleine en grote acties en publieke bijeenkomsten van de NCPN en CJB, en deden vervolgens verslag van die activiteiten.
 • We publiceerden over internationale ontwikkelingen, zoals de imperialistische oorlog in Oekraïne, de rol van imperialistische verbonden zoals de NAVO en EU, en allerlei andere ontwikkelingen. We uitten solidariteit met anti-imperialistische strijd van andere volkeren die geconfronteerd worden met het imperialisme, zoals Cuba.
 • We publiceerden over ontwikkelingen in de internationale arbeidersbeweging. Zo vertaalden we verklaringen van zusterorganisaties over belangrijke ontwikkelingen in hun landen. We publiceerden over de ontwikkelingen in de internationale communistische beweging en deden verslag van internationale bijeenkomsten van communistische partijen.
 • We publiceerden over historische onderwerpen, die ook voor de strijd vandaag de dag relevant blijven.

Dit was natuurlijk onmogelijk zonder de bijdrage van de mensen die tijd vrijmaken om te schrijven, vertalen, corrigeren, redigeren, tekenen, foto's uit te zoeken, de krant op te maken, te vouwen etc. We zijn ontzettend dankbaar aan de partijgenoten en sympathisanten die daaraan bijdragen! Manifest wordt namelijk volledig gedragen door vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen aan een krant die de ontwikkelingen belicht vanuit het perspectief van de arbeidersklasse en georiënteerd is op de klassenstrijd. Zo’n rol kan enkel worden vervuld door een krant die verschijnt onder verantwoordelijkheid van het Partijbestuur van de communistische partij, de NCPN.

Het afgelopen jaar hebben we daarnaast belangrijke stappen gezet in het uitbreiden en versterken van de redactie. Ook zijn meer mensen betrokken bij het correctiewerk, de beeldredactie, de vouwploeg enzovoorts. In navolging van de nieuwe partijwebsite die we in het voorjaar introduceerden, wordt ondertussen ook hard gewerkt aan een nieuwe website voor Manifest. Ook aan de fysieke krant wordt flink aan de weg getimmerd, met bijvoorbeeld nieuwe hardware en software. Ongetwijfeld is er nog veel ruimte voor verbetering, en daar gaan we komende jaren mee aan de slag.

In februari is het 40 jaar sinds de eerste uitgave van Manifest. Daar zullen we in de krant aandacht aan besteden. Die 40 jaar zijn voor ons geen geschiedenis die rijp is voor het museum, maar een bron van ervaringen die lessen en inspiratie bieden voor de toekomst. De ontwikkelingen in de wereld tonen immers steeds meer de noodzaak aan van een sterke communistische partij en krant in Nederland. De tegenstellingen van het kapitalisme nemen toe. We twijfelen er niet aan dat de arbeidersbeweging en de partij van de arbeidersklasse, de NCPN, de komende jaren stappen zullen maken, om de aanvallen op het levenspeil van de arbeidersklasse een halt toe te roepen. Een strijd die de weg opent naar een betere wereld. En Manifest is een onmisbaar wapen in die strijd.

Wij wensen alle Manifest-lezers fijne feestdagen en een gezond en strijdbaar 2023!

De eerste krant van 2023 komt uit op donderdag 19 januari. Daarna wordt de krant voortaan op een vast moment gepubliceerd, namelijk op de derde donderdag van de maand (geteld vanaf de eerste maandag van de maand).

Een aantal artikelen in deze krant zijn ook al op onze website te lezen:

Citaat van de Maand

"

“(…)Het was niet zo moeilijk de tsaar weg te jagen. Daar waren maar enkele dagen voor nodig. het was niet zo moeilijk de grootgrondbezitters weg te jagen, daar waren maar enkele maanden voor nodig, en het is ook niet moeilijk de kapitalisten weg te jagen. Maar de klassen afschaffen is onvergelijkelijk veel moeilijker; nog altijd is de verdeling in arbeiders en boeren gebleven. Als de boer op zijn afgezonderd stuk grond zit en het overschot aan graan achterhoudt, dat wil zeggen het graan dat hij noch voor zichzelf, noch voor zijn vee nodig heeft, terwijl alle anderen zonder brood zitten, dan betekent dit dat hij al een uitbuiter geworden is. Hoe meer graan hij voor zichzelf achterhoudt, des te voordeliger het voor hem is als anderen hongeren: ‘Hoe meer ze hongeren, des te duurder zal ik het graan verkopen.’. Het is noodzakelijk dat allen volgens een gemeenschappelijk plan werken, op gemeenschappelijke grond, in gemeenschappelijke fabrieken en werkplaatsen en volgens een gemeenschappelijk systeem. Is het gemakkelijk dat te doen? Jullie zien wel dat de oplossing van die opgave niet zo gemakkelijk is als de verdrijving van de tsaar, de grootgrondbezitters en de kapitalisten. Hiervoor is het noodzakelijk dat het proletariaat een deel van de boeren heropvoedt, herschoolt, dat het de werkende boeren aan zijn zijde krijgt om de tegenstand van de rijke boeren te breken, die uit nood van de anderen hun winst halen. Dat betekent dat de strijd van het proletariaat met het verjagen van de tsaar, de grootgrondbezitters en de kapitalisten nog niet afgelopen was, en het voltooien van de strijd is nu juist de taak van het stelsel dat wij de dictatuur van het proletariaat noemen(…)”

Lenin
Redevoering op het Derde Congres van de Communistische Jeugdbond van Rusland, 1920.