Skip navigation
Vakbond

Arbeidsvoorwaarde Pensioen en Indexering

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van donderdag 10 juni 2021

Placeholder
NCPN

De vakbond is essentieel voor behartiging van de belangen van werknemers (zij die voor hun inkomen afhankelijk zijn van huidige of vroegere arbeid). Die biedt een platform om hun belangen te onderkennen, daarover te discussiëren (in de vakbond en met collega's op de werkvloer) en besluiten te nemen over eisen om hun positie te verbeteren en hoe die te realiseren: via minnelijk overleg of via onderhandelingen na actie waarin met 'machtsvertoon' (van een werkonderbreking of staking) de ernst van de eisen wordt onderstreept!

De vakbeweging is dus onmisbaar om gezamenlijk (zonder 'verwarrende' politieke of culturele verschillen) voor belangen van de werknemers op te komen.

Arbeidsvoorwaarden

De vakbeweging is daarmee een fundamenteel element in de parlementaire democratie die te vaak wordt gedomineerd door politieke opvattingen (en daaruit voortvloeiende 'fractiediscipline') en voor de belangenstrijd irrelevante culturele en sociale tegenstellingen. De resultaten van de collectieve belangenbehartiging door de vakbeweging worden vastgelegd in arbeidsvoorwaarden die met wetgeving worden ondersteund.

Pensioen als arbeidsvoorwaarde

Pensioen is ook een arbeidsvoorwaarde. Het is een zaak van werkgevers en werknemers. Op de cao-tafel wordt vastgesteld welk deel van de 'loonruimte' wordt besteed aan de latere pensioenuitkering: het uitgestelde loon. Richtinggevend daarbij is om bij pensionering de dan bereikte levensstandaard te kunnen voortzetten. Het pensioenfonds stelt vast welke premie (het uitgestelde loon) nodig is voor een welvaartsvaste uitkering, rekening houdend met het reeds gemaakte en te verwachten rendement.

Pensioenakkoord

In de in 2020 vastgestelde uitwerking van het 'pensioen-akkoord' van 2019 wordt in feite pensioen als arbeidsvoorwaarde verlaten. Want in de cao-onderhandelingen is voor het bepalen van de premie niet meer richtinggevend om een waardevaste uitkering te realiseren waarmee je bij pensionering je levensstandaard kunt voortzetten. De pensioenaanspraken die worden opgebouwd zijn vooral afhankelijk geworden van het rendement: op het gespaarde uitgestelde loon: een casinopensioen dus! Waarom zou je dan in de cao uit de 'loonruimte' kiezen voor concrete loonsverbetering nu in plaats van een ongewis pensioen straks?

Maar belangrijker: als het pensioen (en daarmee de hoogte van de uitkering: je inkomen na pensionering) geen inzet meer is van pensioeneisen op de cao-tafel is het daarmee ook beroofd van de mogelijkheid vakbondsmacht in te zetten: kassa en zekerheid voor de werkgevers, onzekerheid over hun inkomen later voor de werknemers!

Vakbondsleiding geeft ultieme machtsmiddel weg!

We zijn in 2020 dus getuige geweest van besluitvorming (in FNV en CNV) over het 'pensioen-akkoord' waarmee het ultieme machtsmiddel van de vakbeweging in belangenbehartiging over (toekomstig) inkomen is weggegeven! Omdat de hoogte van de pensioenuitkering geen doel meer is in cao-onderhandelingen is ook de eis van indexatie voor iedere generatie in FNV en CNV vervlogen! Dit is geen loze beschuldiging, want FNV en CNV weigeren immers al 12 jaarin actie te komen voor indexatie van de pensioenen! Hierdoor is een koopkrachtverlies van een pensioenuitkering ontstaan van 25 procent en zijn gepensioneerden in die 12 jaar 125 procent van een jaarlijks aanvullend pensioen misgelopen.

Iedereen gaat erop vooruit

De pensioenonderhandelaar van FNV prees het pensioen-akkoord in 2020 aan met de leus: (bijna) iedereen gaat erop vooruit! Maar de leden die met pensioen zijn voelen de ernstige capitulatie voor de eisen van werkgeversvan de vakbondsleiding elke maand in hun portemonnee. De leden die nog pensioen opbouwen merken dat als ze met pensioen gaan. Beide groepen leden kunnen hun pensioenvooruitzichten zien op mijnpensioenoverzicht.nl. En vergelijk daar je huidige bruto pensioen of bruto jaarsalaris met de vooruitblik op je pensioen! En trek je conclusies!

Herover de vakbonden

Laat je niet ontmoedigen door de capitulatie van de vakbondsleidingen en hun meelopers en laat je niet verleiden tot het opzeggen van het lidmaatschap van de FNV. Help mee FNV voor en door de leden te heroveren! Wordt actief in de eigen sector, versterk de sectorbesturen en sectorraden! Zet de leden van het LP en de FNV-fracties in de VO's (Verantwoordingsorganen in de Pensioenfondsen) onder druk opdat de bond weer van de leden wordt en ACTIEF optreedt voor haar primaire taak: WERK EN INKOMEN!

Sluit je aan bij redhetpensioenstelsel.nl via de website of info@redhetpensioenstelsel.nl

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!