Skip navigation

Manifest 5

10 juni 2021 | Jaargang 39

De eerste pagina van manifest 5 - 2021
van de redactie

De heersende kapitalistische klasse wil, ook tijdens de huidige heftige crisis, overal haar overwicht behouden of uitbreiden. Nieuwe en oude economische machtscentra bestrijden elkaar onderling in een moordende kapitalistische concurrentie. Belangen en winsten boven de behoeften van de bevolking. Daartegen kan alleen georganiseerd worden opgetreden. En dat gebeurt ook. De jonge kameraden van de CJB laten voortdurend van zich horen. Dat inspireert en toont dat het gezwets in de Tweede Kamer alleen maar afleidt van wat er werkelijk nodig is: Optreden in buurten en bedrijven en het heden verbinden aan de moedige strijd die door andere kameraden overal in de wereld werd en nog wordt gestreden. We laten er iets van zien in Manifest.

De strijd is harder nodig dan ooit. De, nieuwe en oudere, jonge smoeltjes in de Tweede Kamer laten zich door het kapitalisme en de ermee verbonden media om de tuin leiden of ophemelen. Zo blijft het treurige schouwspel in de Tweede Kamer gewoon doorgaan, of de deelnemers aan het toneelstuk nu wel of niet joviaal fietsend op de foto staan. Er wordt gewoon doorgeknoeid in de pogingen om een nieuw stabiel groepje te formeren waarin het kapitaal weer een tijdje voldoende vertrouwen heeft, opdat de afbraakpolitiek zo ongestoord mogelijk kan worden voortgezet. De monarchie laat ook steeds meer van zich horen om te tonen hoezeer ze gewoon een gezellige Hollandse familie zijn. Hoe breekt Nederland uit de sleur...? Maar ook er is nog steeds voor zeer veel slachtoffers van het toeslagenschandaal geen gerechtighheid en in Groningen probeert de NAM onder haar verplichtingen uit te komen. Politiek en werkelijkheid groeien steeds verder uit elkaar. Aan de basis van ons land staan programmamakers, adverteerders en andere illusionisten die 'het volk' moeten geruststellen en vooral moeten voorkomen dat het verzet dat hier en daar groeit, de bestaande veenbrand, werkelijk leidt tot bosbranden.

En vooral moet duidelijk zijn dat er mondiaal van alles niet deugt maar dat het in Nederland steeds meer lijkt op 'Hobbitland'. Maar zoals in het verhaal van Tolkien dreigt er gevaar van elders. Mondiaal vindt de voortzetting en verheviging plaats van 'Pax Americana', hete en koude politieke oorlogsvoering, terreur en mediamanipulatie. De spanningen aan de Russisch-Oekraense grens worden opgevoerd door de NAVO-landen. De politieke, morele en militaire spanningen nemen toe, de economische oorlogsvoering tegen China en Rusland verhevigt. Ook elders in de wereld, zoals in Latijns-Amerika, waar met name Cuba en Venezuela bedreigd worden, neemt oorlogsdreiging in rap tempo toe. Het 'kapitaal' domineert momenteel overal in de wereld. Het imperialistische Westen, alhoewel elkaar onderling waar mogelijk bestrijdend, probeert mondiaal te overleven ten koste van de rest van de wereld, de socialistische en onafhankelijke staten, maar ook ten koste van de talloze kapitalistische concurrenten. Extreemrechtse politieke ontwikkelingen treden steeds brutaler voor het voetlicht. De risico's op hete oorlogen nemen gaandeweg toe. We schreven het al talloze keren eerder.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, deel 2 van 'Gevolgen van de coronacrisis voor werk en leven van arbeiders', Zola Sapheta - WFTU-activist, vertaling Louis Wilms, 'De Chinese munt als internationaal betaalmiddel' Wolfgang Hermann Dreesch, 'Chili na een halve eeuw op de drempel van hoop, Greg Godels, vertaling Frans Willems.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

De heersende kapitalistische klasse wil, ook tijdens de huidige heftige crisis, overal haar overwicht behouden of uitbreiden. Nieuwe en oude economische machtscentra bestrijden elkaar onderling in een moordende kapitalistische concurrentie. Belangen en winsten boven de behoeften van de bevolking. Daartegen kan alleen georganiseerd worden opgetreden. En dat gebeurt ook. De jonge kameraden van de CJB laten voortdurend van zich horen. Dat inspireert en toont dat het gezwets in de Tweede Kamer alleen maar afleidt van wat er werkelijk nodig is: Optreden in buurten en bedrijven en het heden verbinden aan de moedige strijd die door andere kameraden overal in de wereld werd en nog wordt gestreden. We laten er iets van zien in Manifest.

De strijd is harder nodig dan ooit. De, nieuwe en oudere, jonge smoeltjes in de Tweede Kamer laten zich door het kapitalisme en de ermee verbonden media om de tuin leiden of ophemelen. Zo blijft het treurige schouwspel in de Tweede Kamer gewoon doorgaan, of de deelnemers aan het toneelstuk nu wel of niet joviaal fietsend op de foto staan. Er wordt gewoon doorgeknoeid in de pogingen om een nieuw stabiel groepje te formeren waarin het kapitaal weer een tijdje voldoende vertrouwen heeft, opdat de afbraakpolitiek zo ongestoord mogelijk kan worden voortgezet. De monarchie laat ook steeds meer van zich horen om te tonen hoezeer ze gewoon een gezellige Hollandse familie zijn. Hoe breekt Nederland uit de sleur...? Maar ook er is nog steeds voor zeer veel slachtoffers van het toeslagenschandaal geen gerechtighheid en in Groningen probeert de NAM onder haar verplichtingen uit te komen. Politiek en werkelijkheid groeien steeds verder uit elkaar. Aan de basis van ons land staan programmamakers, adverteerders en andere illusionisten die 'het volk' moeten geruststellen en vooral moeten voorkomen dat het verzet dat hier en daar groeit, de bestaande veenbrand, werkelijk leidt tot bosbranden.

En vooral moet duidelijk zijn dat er mondiaal van alles niet deugt maar dat het in Nederland steeds meer lijkt op 'Hobbitland'. Maar zoals in het verhaal van Tolkien dreigt er gevaar van elders. Mondiaal vindt de voortzetting en verheviging plaats van 'Pax Americana', hete en koude politieke oorlogsvoering, terreur en mediamanipulatie. De spanningen aan de Russisch-Oekraense grens worden opgevoerd door de NAVO-landen. De politieke, morele en militaire spanningen nemen toe, de economische oorlogsvoering tegen China en Rusland verhevigt. Ook elders in de wereld, zoals in Latijns-Amerika, waar met name Cuba en Venezuela bedreigd worden, neemt oorlogsdreiging in rap tempo toe. Het 'kapitaal' domineert momenteel overal in de wereld. Het imperialistische Westen, alhoewel elkaar onderling waar mogelijk bestrijdend, probeert mondiaal te overleven ten koste van de rest van de wereld, de socialistische en onafhankelijke staten, maar ook ten koste van de talloze kapitalistische concurrenten. Extreemrechtse politieke ontwikkelingen treden steeds brutaler voor het voetlicht. De risico's op hete oorlogen nemen gaandeweg toe. We schreven het al talloze keren eerder.

In Manifest proberen we de leugens, maar ook de positieve veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid, zoals in het Westen lange tijd gedacht is. Deze maatschappij-ordening kan op basis van georganiseerde strijd worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. Klassenstrijd en sterke communistische partijen zijn absoluut noodzakelijk. Er is een nieuwe jonge generatie zichtbaar, we tonen het in Manifest en Voorwaarts.net, die zich niet om de tuin laat leiden, maar - desnoods met een kleine groep - daadwerkelijk en zichtbaar in verzet komt. De gestage groei van CJB en NCPN geeft hoop en inspiratie.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, deel 2 van 'Gevolgen van de coronacrisis voor werk en leven van arbeiders', Zola Sapheta - WFTU-activist, vertaling Louis Wilms, 'De Chinese munt als internationaal betaalmiddel' Wolfgang Hermann Dreesch, 'Chili na een halve eeuw op de drempel van hoop, Greg Godels, vertaling Frans Willems.

Ook in deze krant wordt weer ruimschoots ruimte gegeven aan artikelen uit Voorwaarts, de digitale krant van de CJB (zie: www.voorwaarts.net). De samenwerking tussen Voorwaarts en Manifest verbetert letterlijk zienderogen. De NCPN kan niet zonder de actieve deelname van de jongeren aan de strijd. Zij produceren bovendien tal van boeiende artikelen.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

Citaat van de Maand

"

Het zijn vooral drie grote ontdekkingen, die onze kennis van het onderlinge verband van de natuurprocessen met reuzenschreden vooruit hebben gestuwd: ten eerste de ontdekking van de cel als de eenheid, uit welker vermenigvuldiging en differentiatie het hele planten- en dierenlichaam zich ontwikkelt, zodat niet alleen werd ingezien, dat de ontwikkeling en de groei van alle hogere organismen volgens een enkele algemene wet plaatsvinden, maar dat ook in het vermogen tot verandering van de cel de weg is aangewezen, waarlangs de organismen hun soort kunnen wijzigen en daardoor een meer dan individuele ontwikkeling kunnen doormaken. Ten tweede de omzetting van de energie, die ons aangetoond heeft dat alle zogenaamde krachten, die allereerst in de anorganische natuur optreden, de mechanische kracht en haar aanvulling, de zogenaamde potentiële energie, warmte, straling (licht, respectievelijk stralende warmte), elektriciteit, magnetisme en de chemische energie, verschillende verschijningsvormen van de universele beweging zijn, die in bepaalde kwantitatieve verhouding in elkaar overgaan, en wel zo dat voor de hoeveelheid van de ene, die verdwijnt, een bepaalde hoeveelheid van een andere in de plaats treedt, zodat de gehele beweging van de natuur neerkomt op dit onophoudelijke proces van het veranderen van de ene vorm in die andere. En tenslotte het voor het eerst door Darwin in samenhangende vorm ontwikkelde bewijs, dat het geheel van organische natuurproducten, dat nu vandaag omgeeft, de mensen daarbij inbegrepen, het product is van een lang ontwikkelingsproces uit enkele oorspronkelijke eencellige kiemen en dat deze weer zijn voortgekomen uit langs chemische weg ontstaan protoplasma of eiwit.

Friedrich Engels, 1888
Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke Duitse filosofie