Skip navigation

Manifest 6

31 augustus 2022 | Jaargang 40

De eerste pagina van manifest 6 - 2022
van de redactie

Sinds de vorige krant uitkwam in juli is er een hoop gebeurd. De tegenstellingen van het systeem nemen toe. Op die basis nemen ook de tegenstellingen tussen de imperialistische machten toe en verergert de situatie van de arbeidersklasse. De inkomens van de arbeidersklasse worden geteisterd door de uit de pan gerezen inflatie, die de inkomens van werkers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden doen verdampen. Ondertussen draaien de kapitalisten recordwinsten, terwijl ze de een steeds groter deel van de staatsbegroting aanwenden voor de voorbereiding van imperialistische oorlogen om hun belangen te verdedigen. Alleen met de strijd van de arbeidersbeweging kunnen we onze inkomens en rechten beschermen tegenover deze nieuwe aanval van het kapitaal. De recente stakingen in het openbaar vervoer laten weer eens zien wie de maatschappij draaiende houden: de werkers.

In deze krant uitgebreid aandacht voor de inflatie. We weerleggen de argumenten die de spreekbuizen van het kapitaal aanwenden om werkers van de strijd te weerhouden (pagina 10-11). Ook gaan we uitgebreid in op de strijd van de arbeidersbeweging in de afgelopen periode (pagina 6-7).

Via een artikel van de Cubaanse ambassade in Nederland, waarmee de NCPN warme banden onderhoudt, over Fidel Castro, besteden we ook aandacht aan de noodzaak van solidariteit met Cuba. Dat is van groot belang, want Cuba wordt steeds meer onder druk gezet. Op de website van onze partij publiceerden we eind juli een solidariteitsverklaring.

Recent hebben mensen terecht voor walging gereageerd op de seksistische en reactionaire uitlatingen in het studentencorps. Op de website publiceren we het artikel ‘Burgerlijke studentenverenigingen en het verrot van het corps’ door Eirini (kaderlid van de NCPN en CJB en verantwoordelijke voor de Commissie Vrouwenstrijd) dat ingaat op dit verschijnsel.

Daarnaast op de website het artikel ‘Vrede – een klassenvraagstuk!’, n.a.v. de ontwikkelingen in Oekraïne, eveneens door Eirini.

De CJB nam gedurende de zomer deel aan zomerkampen van zusterorganisaties in Duitsland (SDAJ), Griekenland (KNE) en Spanje (CJC). Het is van groot belang dat jonge communisten met elkaar ervaringen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Verslagen van de deelname van de CJB en de bijdrages die de CJB daar leverde zijn te vinden op de website van de CJB, voorwaarts.net.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit op 29 september.

Rectificatie

In de vorige krant (nummer vijf, verschenen op 7 juli) stond het artikel ‘Imperialisme en de aantasting van milieu en klimaat’. Hier stond ten onrechte dat het ging om een “toespraak van Caetano Antunes (lid Algemeen Bestuur CJB) bij de klimaatmars in Rotterdam.” Dit was onjuist. Dit was een artikel geschreven door Eirini (kaderlid van de partij en CJB) en Luuk (kaderlid CJB).

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Sinds de vorige krant uitkwam in juli is er een hoop gebeurd. De tegenstellingen van het systeem nemen toe. Op die basis nemen ook de tegenstellingen tussen de imperialistische machten toe en verergert de situatie van de arbeidersklasse. De inkomens van de arbeidersklasse worden geteisterd door de uit de pan gerezen inflatie, die de inkomens van werkers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden doen verdampen. Ondertussen draaien de kapitalisten recordwinsten, terwijl ze de een steeds groter deel van de staatsbegroting aanwenden voor de voorbereiding van imperialistische oorlogen om hun belangen te verdedigen. Alleen met de strijd van de arbeidersbeweging kunnen we onze inkomens en rechten beschermen tegenover deze nieuwe aanval van het kapitaal. De recente stakingen in het openbaar vervoer laten weer eens zien wie de maatschappij draaiende houden: de werkers.

In deze krant uitgebreid aandacht voor de inflatie. We weerleggen de argumenten die de spreekbuizen van het kapitaal aanwenden om werkers van de strijd te weerhouden (pagina 10-11). Ook gaan we uitgebreid in op de strijd van de arbeidersbeweging in de afgelopen periode (pagina 6-7).

Via een artikel van de Cubaanse ambassade in Nederland, waarmee de NCPN warme banden onderhoudt, over Fidel Castro, besteden we ook aandacht aan de noodzaak van solidariteit met Cuba. Dat is van groot belang, want Cuba wordt steeds meer onder druk gezet. Op de website van onze partij publiceerden we eind juli een solidariteitsverklaring.

Recent hebben mensen terecht voor walging gereageerd op de seksistische en reactionaire uitlatingen in het studentencorps. Op de website publiceren we het artikel ‘Burgerlijke studentenverenigingen en het verrot van het corps’ door Eirini (kaderlid van de NCPN en CJB en verantwoordelijke voor de Commissie Vrouwenstrijd) dat ingaat op dit verschijnsel.

Daarnaast op de website het artikel ‘Vrede – een klassenvraagstuk!’, n.a.v. de ontwikkelingen in Oekraïne, eveneens door Eirini.

De CJB nam gedurende de zomer deel aan zomerkampen van zusterorganisaties in Duitsland (SDAJ), Griekenland (KNE) en Spanje (CJC). Het is van groot belang dat jonge communisten met elkaar ervaringen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Verslagen van de deelname van de CJB en de bijdrages die de CJB daar leverde zijn te vinden op de website van de CJB, voorwaarts.net.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook Voorwaarts.net van de CJB.

De volgende krant komt uit op 29 september.

Rectificatie

In de vorige krant (nummer vijf, verschenen op 7 juli) stond het artikel ‘Imperialisme en de aantasting van milieu en klimaat’. Hier stond ten onrechte dat het ging om een “toespraak van Caetano Antunes (lid Algemeen Bestuur CJB) bij de klimaatmars in Rotterdam.” Dit was onjuist. Dit was een artikel geschreven door Eirini (kaderlid van de partij en CJB) en Luuk (kaderlid CJB).

Citaat van de Maand

"

“(...)Het conformisme dat van het begin af aan de sociaaldemocratie vertrouwd is geweest, kleeft niet alleen aan haar politieke tactiek, maar ook aan haar voorstelling van de economie. Zij is een van de oorzaken van de latere ineenstorting. Er is niets dat de arbeiders in grotere mate gecorrumpeerd heeft dan de mening dat zij met de stroom mee zouden moeten zwemmen. De technische ontwikkeling gold voor hen als het verval van de stroom waarmee ze mee meenden te zwemmen. Van daar was het maar één stap tot de illusie dat de fabrieksarbeid die zich in de vaart van de technische vooruitgang bevond, een politieke prestatie was. De oude protestantse arbeidsmoraal vierde in gespecialiseerde vorm bij de Duitse arbeiders haar wederopstanding. Het ‘Gothaer Program’ droeg reeds de sporen van deze verwarring in zich. Daar wordt de arbeid als ‘de bron van alle rijkdom en alle cultuur’ gedefinieerd. Kwaad bespeurend bracht Marx daar tegenin, dat de mens die geen ander eigendom bezit dan zijn arbeidskracht, “de slaaf moet zijn van de andere mensen die zich tot bezitters (....) gemaakt hebben“. desondanks grijpt de verwarring om zich heen en spoedig daarop verkondigt Jozef Dietzgen: “de heiland van deze tijd heeft Arbeid (...) In de verbeteringen (...) van de arbeid (...) bestaat de rijkdom die heden volbrengen kan wat geen verlosser gebracht heeft”. Dit vulgair marxistisch begrip van de arbeid houdt zich niet lang met de vraag bezig wat voor uitwerking het product op de arbeiders zelf heeft, zolang zij er niet over kunnen beschikken. Het wil slechts de vooruitgang van de natuurbeheersing en niet de achteruitgang van de samenleving toegeven. Het vertoont reeds de technocratische trekken die we later in het fascisme zullen tegenkomen. Daartoe behoort een begrip van de natuur dat op onheilspellende wijze contrasteert met de sociale utopieën van vóór de revolutionaire beweging in maar 1848. De arbeid zoals ze begrepen wordt loopt uit op de uitbuiting van de natuur, welke men met een naïeve voldoening tegenover de uitbuiting van het proletariaat stelt.(....)”

Marxisten over godsdienst 1913-1944.