Skip navigation
Referendum Amsterdam

Stem tegen afbraakbeleid met een groen tintje!

Verklaring over het Hoofdgroenstructuur referendum op 6 juni

Dit artikel verscheen in de editie van Manifest van dinsdag 4 juni 2024

Foto: Dguendel / CC BY 4.0

Deze week vielen er niet één, maar twee stempassen bij alle Amsterdammers op de deurmat. Naast de Europese verkiezingen kunnen zij op 6 juni hun stem uitbrengen over een voorgenomen wijziging in de Hoofdgroenstructuur. De afdeling Noord-Holland van de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) veroordeelt deze wijziging.

De aanleiding voor het eerste stadsbrede referendum in ruim twintig jaar is het plan van het college van burgemeester en wethouders (B&W) om aan het overkoepelende Amsterdamse groenbeleid- de zogenoemde Hoofdgroenstructuur- te sleutelen. Het huidige beleid stamt uit 2011 en beschrijft gebieden waar de natuur voorrang krijgt op andere functies, zoals bebouwing of wegen.1 Van de voorgenomen nieuwe versie stelt het college dat die niet alleen voor méér groen zorgt, maar ook bestaand groen beter beschermt.2 Verder wordt het plan gepresenteerd als noodzakelijk om het bouwen van nieuwe woningen mogelijk te maken.

De nieuwe Hoofdgroenstructuur is een beleid dat de leefbaarheid van de stad geweld aandoet. Uit sommige berekeningen blijkt zelfs dat er helemaal geen nieuw groen bijkomt, in tegenstelling tot wat het college van B&W beweert. Er wordt vooral geschoven - in de nieuwe plannen tellen plotseling bermen van wegen, groene daken en gevels, en zelfs fietspaden, mee. Hierdoor is er op papier meer groen, maar in de praktijk niet. Bestaand groen wordt juist minder goed beschermd doordat de nieuwe Hoofdgroenstructuur minder harde eisen stelt aan beschermd groen dan de bestaande richtlijnen. Een gebied met beschermd groen mag bijvoorbeeld bebouwd worden als er elders in de stad maar groen bijkomt. Hiermee wordt een deel van het bestaand groen vogelvrij verklaard voor projectontwikkelaars.3 Tot slot wordt er in geplande nieuwbouw onvoldoende rekening gehouden om nieuw groen te reserveren.

De gemeente is zeer helder over haar intenties. Uit het Woningbouwplan 2022-2028 wordt duidelijk dat het doel van het referendum niks te maken heeft met de leefbaarheid van de stad, maar met het “op korte termijn op peil houden van de business cases van marktpartijen, particulieren, wooncoöperatieven en/of corporaties" ook al betekent dit het minder hoge eisen stellen aan bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen, sport, infrastructuur en beschermd groen. Met andere woorden, de leefbaarheid en voorzieningen in Amsterdam worden opgeofferd voor de belangen van het grootkapitaal. Er wordt een schijntegenstelling opgezet tussen beschermd groen en voldoende betaalbare woningen, terwijl het tekort aan betaalbare woningen juist te maken heeft met de commercialisering van de huisvesting.

Een groep kritische bewoners maakt al langer bezwaar tegen deze verandering. Toen het college van B&W de bezwaren van deze groep niet wilde horen, werden er binnen enkele weken voldoende handtekeningen ingezameld om hierover een referendum af te dwingen.

Bij de uitvoering van het referendum gaat er nog meer mis: niet alleen worden de plannen gepresenteerd als een verbetering terwijl zij dat niet zijn, ook wordt nauwelijks een poging gedaan de mensen te informeren. Voor veel Amsterdammers was de aankondiging op grote verkiezingsbillboards, kort voor de stemdatum, het eerste dat zij ervan hoorden. Wat een stem 'voor' of 'tegen' betekent, is niet duidelijk. De beloofde 'referendumkrant' die in de week van 15 t/m 22 mei zou verschijnen is er nog niet.4 Het lijkt er sterk op dat het college van B&W weet, dat als de Amsterdammers wel goed geïnformeerd waren, deze plannen met een overweldigende meerderheid zouden worden weggestemd.

Wij willen niet geplaatst worden voor de keuze tussen huisvesting en leefbaarheid. Wij adviseren dan ook een stem tegen de nieuwe Hoofdgroenstructuur. Deze sluwe manier van handelen bewijst maar weer het belang van een nog sterkere communistische partij, die ook in de gemeenteraad actief is om burgerlijk beleid te ontmaskeren.


  1. https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/hoofdgroenstructuur/
  2. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/nieuws/2024/amsterdam-beschermt-groengebieden
  3. Initiatiefnemers refendum: https://rhgs.nl/wat_is_het_probleem
  4. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/nieuws/2024/referendum-hoofdgroenstructuur-0/

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!