Skip navigation

Manifest 5

4 juni 2024 | Jaargang 42

van de redactie

Rode lijnen, overschreden grenzen en gamechangers ten spijt, de nog immer gaande genocide in Gaza heeft bar weinig consequenties voor het Israëlische regime. Op het moment dat de krant wordt gemaakt wordt weer gesproken van een wapenstilstand. Onduidelijk is nog of dit zal lukken en welke onrechtvaardige concessies van de Palestijnse bevolking gevraagd zullen worden. Steeds weer zien we veel loze woorden van de regeringen van de VS, EU en Nederland, maar Netanyahu en zijn morbide kabinet krijgen praktisch vrij spel.

Gelukkig bestaat de wereld niet alleen uit cynische politici en gretige wapenhandelaren. Studenten en medewerkers van universiteiten over de hele wereld zijn in verzet gekomen tegen de medeplichtigheid van hun universiteiten met de verschrikkingen in Palestina. Ook in Nederland klinkt de eis om banden met Israëlische instellingen te verbreken luidkeels. In deze krant besteden wij hier vanzelfsprekend aandacht aan. De afgelopen weken hebben wij ook op onze website uitgebreide verslaggeving gedaan over de ontwikkelingen omtrent de studentenprotesten.

De binnenlandse politieke ontwikkelingen gaan langzaam ook door. Extreemrechts lijkt dan toch zijn ideale roerganger te hebben gevonden. Dick Schoof, bekender met u dan u met hem waarschijnlijk, gezien een carrière die hem langs de AIVD, de NCTV, de IND en het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gebracht. Daar vindt onze vaste columnist Roel Hoefmaker wel wat van.

Van het regeerakkoord dat aan de basis zal staan van dit nieuwe kabinet is ook een hoop te vinden. Het zal de lezer niet verrassen dat het een weinig hoopvol akkoord is, ondanks de titel ‘Hoop, lef en trots’. Bezuinigen op de arbeidersklasse, voordeeltjes voor de kapitalisten. Ondertussen staan de volgende verkiezingen alweer voor de deur, deze keer voor het Europees Parlement. Ook op deze ontwikkelingen een blik in deze editie.

De Europese Communistische Actie (ECA) is wederom bijeengekomen en om te spreken over fascisme en antifascisme in Europa. Wij publiceren in deze krant de bijdragen van de NCPN en van onze Spaanse zusterorganisatie die deze bijeenkomst organiseerde.

Verder natuurlijk diepgang en achtergronden zoals u van ons gewend bent. Meindert duikt in de uitbuiting van gastarbeiders in Nederland. Tula Boni neemt ons mee naar de jaren 30 naar het racistische Scottsboro-proces in de Verenigde Staten en de protesten die als reactie hierop in Nederland uitbraken. De antiracistische beweging heeft in ons land een lange geschiedenis.

Deze keer helaas weer geen column van Rinze Visser, die nog kampt met gezondheidsproblemen. We wensen hem beterschap en een spoedig herstel.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld.

Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website van Manifest (leesmanifest.nl) en de website van de partij (ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB. De volgende krant komt uit op 7 juli.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Rode lijnen, overschreden grenzen en gamechangers ten spijt, de nog immer gaande genocide in Gaza heeft bar weinig consequenties voor het Israëlische regime. Op het moment dat de krant wordt gemaakt wordt weer gesproken van een wapenstilstand. Onduidelijk is nog of dit zal lukken en welke onrechtvaardige concessies van de Palestijnse bevolking gevraagd zullen worden. Steeds weer zien we veel loze woorden van de regeringen van de VS, EU en Nederland, maar Netanyahu en zijn morbide kabinet krijgen praktisch vrij spel.

Gelukkig bestaat de wereld niet alleen uit cynische politici en gretige wapenhandelaren. Studenten en medewerkers van universiteiten over de hele wereld zijn in verzet gekomen tegen de medeplichtigheid van hun universiteiten met de verschrikkingen in Palestina. Ook in Nederland klinkt de eis om banden met Israëlische instellingen te verbreken luidkeels. In deze krant besteden wij hier vanzelfsprekend aandacht aan. De afgelopen weken hebben wij ook op onze website uitgebreide verslaggeving gedaan over de ontwikkelingen omtrent de studentenprotesten.

De binnenlandse politieke ontwikkelingen gaan langzaam ook door. Extreemrechts lijkt dan toch zijn ideale roerganger te hebben gevonden. Dick Schoof, bekender met u dan u met hem waarschijnlijk, gezien een carrière die hem langs de AIVD, de NCTV, de IND en het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gebracht. Daar vindt onze vaste columnist Roel Hoefmaker wel wat van.

Van het regeerakkoord dat aan de basis zal staan van dit nieuwe kabinet is ook een hoop te vinden. Het zal de lezer niet verrassen dat het een weinig hoopvol akkoord is, ondanks de titel ‘Hoop, lef en trots’. Bezuinigen op de arbeidersklasse, voordeeltjes voor de kapitalisten. Ondertussen staan de volgende verkiezingen alweer voor de deur, deze keer voor het Europees Parlement. Ook op deze ontwikkelingen een blik in deze editie.

De Europese Communistische Actie (ECA) is wederom bijeengekomen en om te spreken over fascisme en antifascisme in Europa. Wij publiceren in deze krant de bijdragen van de NCPN en van onze Spaanse zusterorganisatie die deze bijeenkomst organiseerde.

Verder natuurlijk diepgang en achtergronden zoals u van ons gewend bent. Meindert duikt in de uitbuiting van gastarbeiders in Nederland. Tula Boni neemt ons mee naar de jaren 30 naar het racistische Scottsboro-proces in de Verenigde Staten en de protesten die als reactie hierop in Nederland uitbraken. De antiracistische beweging heeft in ons land een lange geschiedenis.

Deze keer helaas weer geen column van Rinze Visser, die nog kampt met gezondheidsproblemen. We wensen hem beterschap en een spoedig herstel.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld.

Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website van Manifest (leesmanifest.nl) en de website van de partij (ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB. De volgende krant komt uit op 7 juli.

Citaat van de Maand

"

“In de Verenigde Staten van Noord-Amerika bleef iedere zelfstandige arbeidersbeweging verlamd zolang de slavernij een deel van de republiek ontsierde. Daar, waar de arbeid in een zwarte huid wordt gekluisterd, kan de arbeid in een blanke huid zich niet vrijmaken. Maar uit de vernietiging van de slavernij ontsproot onmiddellijk een nieuw, verjongd leven. De eerste vrucht van de burgeroorlog was de strijd om de 8-urige arbeidsdag, die zich met de zevenmijlslaarzen van de locomotief verspreidde van de Atlantische tot de Stille Oceaan, van Nieuw-Engeland tot Californië. Het Algemeen Arbeiderscongres in Baltimore verklaarde op 16 augustus 1866: ‘Om de arbeid van dit land te bevrijden van de kapitalistische slavernij is op het ogenblik de eerste en belangrijkste eis de afkondiging van een wet, die voor alle staten van de Amerikaanse Unie zal bepalen dat de normale arbeidsdag uit 8 uur bestaat…’”

Karl Marx
Uit het hoofdstuk ‘De strijd om de normale arbeidsdag. Terugslag van de Engelse fabriekswetgeving op andere landen’ van Het Kapitaal (1867)