Skip navigation
Palestina

Strijdbare acties bij universiteiten over het hele land

Ondanks repressie laten studenten en medewerkers hun stem horen
bron: Redactie Manifest

Meerdere strijdbare acties vonden vandaag plaats aan universiteiten over het hele land. Studenten en medewerkers van universiteiten protesteren de banden hun onderwijsinstellingen onderhouden met Israël, maar ook de zware repressie en het politiegeweld dat gebruikt is tegen studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam afgelopen week. Met als achtergrond de wrede inval van het Israëlische leger in Rafah en de gaande genocide van het Palestijnse volk door Israël laten studenten en medewerkers hun stem horen tegen de steun van Nederland hieraan!

Specifieker is er in bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) een walk-out georganiseerd door medewerkers van de universiteit. Zij veroordelen het politiegeweld dat ingezet is tegen studenten en medewerkers van de UvA. De walk-out werd gevolgd door een medewerkersbijeenkomst, die breed bezocht is door meer dan 300 medewerkers. Daar zijn de eisen van de medewerkers besproken en ter stemming gebracht van alle aanwezigen, waarbij 97% van de aanwezigen het volledig eens was met de gestelde eisen. Binnenkort worden deze eisen ook gepresenteerd aan het college van bestuur, namens de medewerkers van de UvA.

Vervolgens hebben studenten het ABC-gebouw van de UvA bezet. Hun eisen zijn:

  1. Het vrijlaten van studenten en medewerkers die tijdens de protesten van afgelopen week gearresteerd zijn
  2. Volledige helderheid over de banden van de Universiteit van Amsterdam met Israël
  3. Het breken van alle banden met Israël die bijdragen aan de genocide van de Palestijnse bevolking die nu plaatsvindt in Gaza.

De organiserende studenten hebben opgeroepen om geen vernielingen aan te richten aan het gebouw en zijn nogmaals de onderhandelingen ingegaan met het College van Bestuur. Ondanks dit heeft het CvB nogmaals, terwijl de onderhandelingen nog gaande waren en in samenwerking met de gemeente weer de Mobiele Eenheid ingezet, waarna studenten in het gebouw noodgedwongen baricades hebben opgezet. Buiten het gebouw zelf stonden de medewerkers van UvA vooraan de linie, met een gevoel van verantwoordelijkheid voor de studenten.

Tenten opgezet bij meerdere universiteiten

Studenten bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben een encampment opgezet. Hun eisen zijn vooralsnog het openbaren van alle banden tussen de universiteit met Israëlische instellingen (zowel onderwijsinstellingen als andere bedrijven) en het breken van de banden tussen de universiteit en deze Israëlische instellingen die een rol spelen in de genocide van de Palestijnse bevolking of het apartheidsregime in Israël. De verklaring van de studenten bejegend dat door deze banden te onderhouden, de universiteit zo medeplichtig is aan de genocide in Gaza. Het encampment verloopt vreedzaam, echter is er wel een poging gedaan door zionistische elementen om te provoceren en deelnemers te bedreigen. Deze aanval is gelukkig afgestoten.

De Groninger Studentebond (GSb) is daarnaast al langer actief tegen recente repressieve protestmaatregelen genomen door het College van Bestuur van de RUG. De nieuwe regels verbieden onder andere demonstraties na 19:00 uur, anonieme uitingen, de verstoring van colleges en protesteren zonder in gesprek te gaan met het RUG-bestuur, op straffe van het inzetten van repressie en de "vroegtijdige beëindiging" van het protest. Afdeling Groningen van de Communistische Jongerenbeweging heeft zich hierover recent uitgesproken.

Bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is er ook een encampment van start gegaan met dezelfde eisen. De organisatoren hadden afgelopen week een open brief gestuurd naar het bestuur van de universiteit. Hierin eisen ze het openbaren en breken van alle banden met Israëlische instellingen. Ook onthullen ze de hypocrisie waarmee het bestuur wel onmiddellijk een stelling nam en alle banden brak met Russische instellingen na de inval van de kapitalistische Russische Federatie in Oekraïne, maar met Israël niet hetzelfde doet. Deze openbare brief is door het bestuur totaal genegeerd, totdat de studenten besloten om over te gaan tot actie en er alsnog een reactie is gekomen. Echter faalt de reactie van het bestuur er alsnog in om een stelling te nemen over de genocide die nu gaande is in Gaza aan de hand van Israël.

Ondanks het feit dat de reactie claimt dat het bestuur open staat tot gesprek, heeft het bestuur afhankelijk de studenten verboden om te overnachten op het campus en heeft het bestuur gedreigd met escalatie. Door de strijdbare en vastberaden inzet van de aanwezigen is er echter voorkomen dat ze gedwongen werden om weg te gaan van het campus.

Ook bij Maastricht University (MU) is een encampment opgezet. Studenten eisen een onmiddellijk einde van de banden van de universiteit met diverse Israëlische instellingen die medeplichtig zijn aan de genocide in Gaza, waaronder de Hebrew University, het Horizon Europe programma en het Young Universities for the Future of Europe (YUFE) programma. Ook wordt het bestuur opgeroepen om niet hardhandig op te treden en niet de politie in te zetten.

Bij de Radboud University Nijmegen (RU) hebben studenten en medewerkers, met de steun van de studentebond AKKU een encampment neergezet. Tegen de hypocrisie van het College van Bestuur en hun verhaaltjes over "neutraliteit" in, eisen de studenten en medewerkers dat het CvB een standpunt inneemt over de genocide in Gaza, de onthulling van alle banden van de universiteit met Israëlische instellingen en een beëindiging van de banden met Israëlische instellingen die medeplichtig zijn aan de genocide.

Bij de Universiteit Leiden (LU) hebben medewerkers van de universiteit opgeroepen tot een walk-out, in solidariteit met studenten en medewerkers die in Amsterdam en Utrecht protesteerden. Ze veroordelen de repressie en het politiegeweld dat door het bestuur en de gemeente is ingezet.

Provocaties

Het is duidelijk dat sommigen geïrriteerd geraakt zijn door de mobilisaties van talloze studenten en medewerkers van universiteiten. Diverse berichten op sociale media wijzen erop dat kwaadwillende elementen met bedekte gezichten de bezetting van het ABC-gebouw van de UvA hebben geïnfiltreerd, met als doel het vreedzame karakter van de bezetting te verstoren, de politie te provoceren en de bezetters te isoleren van de rest van de beweging. Tegen de waarschuwingen van de organiserende studenten in om geen vernieling te veroorzaken is het deze personen, tot groot genoegen van de burgerlijke media, gelukt om hun gang te gaan.

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!