Skip navigation

Manifest 7

21 juli 2020 | Jaargang 38

van de redactie

Hij stierf onverwachts aan een hartinfarct op 69-jarige leeftijd op 13 augustus jl. Kameraad Simonelli (in het midden voor) was lid van het Centraal Comité van de KPL. Tussen de NCPN, de CJB en de Luxemburgse partij en jongerenorganisatie groeiden in de afgelopen jaren een hechte band en ook persoonlijke vriendschappen. Wij wensen de KPL en zijn levensgezellin Marceline veel sterkte in deze moeilijke tijden. Gilbert blijft dichtbij in onze herinnering.

"Snelle maatschappelijke veranderingen vinden niet plaats, ook niet nu het coronavirus de mondiale kapitalistische crisis aanzienlijk verergert", schreven we herhaaldelijk. Het imperialisme neemt steeds meer actie tegen onafhankelijke en socialistische staten. De aanvallen op landen die zich niet willen schikken naar die dominantie worden gevaarlijker. Vooral nu de verkiezingen in de VS steeds meer naderen. Het Amerikaanse kapitaal probeert op alle mogelijke manieren zijn mondiale dominantie te behouden, maar de kapitalistische crisis verdiept zich, ook in de VS.

Een nieuwe hardere politieke strijd tussen kapitalisme en socialisme staat op de politieke en economische dagorde. Deze verscherping van de klassentegenstellingen krijgt steeds meer het karakter van daadwerkelijke oorlogen. De strijd voor vrede moet hoog op de agenda van de arbeidersklasse staan.

Deze ontwikkelingen zullen in elke nieuwe krant weer opnieuw worden beschreven, zolang er geen grote omwentelingen plaatsvinden. In Manifest proberen we de veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. We leven in een kanteltijdperk met veel verwarring, kansen en bedreigingen. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid meer, zoals het in het Westen lange tijd was. Deze maatschappij-ordening zal onvermijdelijk worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. De kapitalistische kat in het nauw maakt vreemde gevaarlijke sprongen. Maar er is geen sprake van een gemeenschappelijk antwoord van de arbeiders(klasse). Klassenstrijd is absoluut noodzakelijk, dat is wat anders dan rellen organiseren. Die rellen moeten nog uitgroeien tot georganiseerd politiek verzet.

In Nederland draait het ook steeds meer om de komende verkiezingen. Het gefragmenteerde politieke landschap maakt dat er geen makkelijke politieke meerderheden te vormen zijn. De onderlinge politieke tegenstellingen groeien en worden steeds minder makkelijk opgelost. Het kapitalisme op een politieke manier handhaven wordt moeilijker. Maar in politiek Nederland zijn nog geen grote aardverschuivingen te zien. Dus krijgen de werkenden in de gezondheidszorg een eenmalige fooi en verandert er verder weinig aan de salarissen van de werknemers in de gezondheidszorg en het onderwijs. Want de levensstandaard moet nog verder omlaag om de heersende klasse in het zadel te houden. De top van de vakbeweging gaat mee in de redenatie dat nu eerst de werkgelegenheid ten koste van de lonen moet worden beschermd, dat het systeem niet mag instorten. De komende jaren zullen, onder de dekmantel van de coronacrisis, nog talloze nieuwe aanvallen op het levensniveau plaatsvinden, zolang de arbeidersklasse de weg naar de klassenstrijd onvoldoende weet te vinden.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Libanon op weg naar sociale rechtvaardigheid', Omar Deeb, 'Economische update in juli', Ewan MacDonald (vertaling Louis Wilms), 'Gevaarlijke weg, Neem omleiding' en 'Rassengelijkheid of raciaal exorcisme', Greg Godels, vertaling resp. Frans Willems en J. Bernaven.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website: Biedt het Kapitalisme nog perspectief?, Jan Ilsink.

Manifest nr. 08/2020 - de eerste na de zomerperiode - verschijnt op donderdag 24 september 2020. De redactie van Manifest wenst u nog een prettige staart van de zomerperiode en minder extreme hitte.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Hij stierf onverwachts aan een hartinfarct op 69-jarige leeftijd op 13 augustus jl. Kameraad Simonelli (in het midden voor) was lid van het Centraal Comité van de KPL. Tussen de NCPN, de CJB en de Luxemburgse partij en jongerenorganisatie groeiden in de afgelopen jaren een hechte band en ook persoonlijke vriendschappen. Wij wensen de KPL en zijn levensgezellin Marceline veel sterkte in deze moeilijke tijden. Gilbert blijft dichtbij in onze herinnering.

"Snelle maatschappelijke veranderingen vinden niet plaats, ook niet nu het coronavirus de mondiale kapitalistische crisis aanzienlijk verergert", schreven we herhaaldelijk. Het imperialisme neemt steeds meer actie tegen onafhankelijke en socialistische staten. De aanvallen op landen die zich niet willen schikken naar die dominantie worden gevaarlijker. Vooral nu de verkiezingen in de VS steeds meer naderen. Het Amerikaanse kapitaal probeert op alle mogelijke manieren zijn mondiale dominantie te behouden, maar de kapitalistische crisis verdiept zich, ook in de VS.

Een nieuwe hardere politieke strijd tussen kapitalisme en socialisme staat op de politieke en economische dagorde. Deze verscherping van de klassentegenstellingen krijgt steeds meer het karakter van daadwerkelijke oorlogen. De strijd voor vrede moet hoog op de agenda van de arbeidersklasse staan.

Deze ontwikkelingen zullen in elke nieuwe krant weer opnieuw worden beschreven, zolang er geen grote omwentelingen plaatsvinden. In Manifest proberen we de veranderingen die noodzakelijk zijn en/of plaatsvinden zo goed mogelijk te beschrijven. We leven in een kanteltijdperk met veel verwarring, kansen en bedreigingen. De kapitalistische dominantie is geen vanzelfsprekendheid meer, zoals het in het Westen lange tijd was. Deze maatschappij-ordening zal onvermijdelijk worden opgevolgd door een nieuwe fase van de menselijke ontwikkeling: het socialisme. Maar dat zal niet voetstoots gebeuren. De kapitalistische kat in het nauw maakt vreemde gevaarlijke sprongen. Maar er is geen sprake van een gemeenschappelijk antwoord van de arbeiders(klasse). Klassenstrijd is absoluut noodzakelijk, dat is wat anders dan rellen organiseren. Die rellen moeten nog uitgroeien tot georganiseerd politiek verzet.

In Nederland draait het ook steeds meer om de komende verkiezingen. Het gefragmenteerde politieke landschap maakt dat er geen makkelijke politieke meerderheden te vormen zijn. De onderlinge politieke tegenstellingen groeien en worden steeds minder makkelijk opgelost. Het kapitalisme op een politieke manier handhaven wordt moeilijker. Maar in politiek Nederland zijn nog geen grote aardverschuivingen te zien. Dus krijgen de werkenden in de gezondheidszorg een eenmalige fooi en verandert er verder weinig aan de salarissen van de werknemers in de gezondheidszorg en het onderwijs. Want de levensstandaard moet nog verder omlaag om de heersende klasse in het zadel te houden. De top van de vakbeweging gaat mee in de redenatie dat nu eerst de werkgelegenheid ten koste van de lonen moet worden beschermd, dat het systeem niet mag instorten. De komende jaren zullen, onder de dekmantel van de coronacrisis, nog talloze nieuwe aanvallen op het levensniveau plaatsvinden, zolang de arbeidersklasse de weg naar de klassenstrijd onvoldoende weet te vinden.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, 'Libanon op weg naar sociale rechtvaardigheid', Omar Deeb, 'Economische update in juli', Ewan MacDonald (vertaling Louis Wilms), 'Gevaarlijke weg, Neem omleiding' en 'Rassengelijkheid of raciaal exorcisme', Greg Godels, vertaling resp. Frans Willems en J. Bernaven.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website: Biedt het Kapitalisme nog perspectief?, Jan Ilsink.

Manifest nr. 08/2020 - de eerste na de zomerperiode - verschijnt op donderdag 24 september 2020. De redactie van Manifest wenst u nog een prettige staart van de zomerperiode en minder extreme hitte.

Citaat van de Maand

"

"(...) De redding ligt in het monopolie - herhaalden de politieke leiders van de bourgeoisie en zij haastten zich, de nog onverdeelde stukken van de wereld te veroveren. En Cecil Rhodes, zoals zijn intieme vriend, de journalist Stead verhaalt, zei hem in het jaar 1895 over zijn imperialistische ideeën: "Ik was gisteren in het Londense East End (de arbeidersbuurt) en ik bezocht een vergadering van werklozen. Toen ik de wilde redevoeringen hoorde, die één enkele kreet naar brood waren en ik op weg naar huis nadacht over wat ik gezien had, was ik meer dan ooit overtuigd van de grote betekenis van het imperialisme... Mijn grote gedachte is de oplossing van het sociale vraagstuk en wel: om de veertig miljoen bewoners van het Verenigd Koninkrijk van een moordende burgeroorlog te redden, moeten wij, koloniale politici, nieuwe landen ontsluiten, om daar onze overtollige bevolking heen te brengen, om nieuwe afzetgebieden voor de waren, die in onze fabrieken en in onze mijnen worden geproduceerd, te verkrijgen, Het imperium, dat heb ik altijd gezegd, is een kwestie van de maag. Wanneer gij geen burgeroorlog wilt, moet gij imperialisten worden". Zo sprak Cecil Rhodes in 1895, de militair, de koning der financiers, de voornaamste schuldige aan de boerenoorlog. (...)"

Lenin, februari 1914
Het imperialisme, het hoogste stadium van het kapitalisme