Skip navigation

Manifest 10

19 december 2023 | Jaargang 41

van de redactie

Het stof is inmiddels neergedaald sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november en de formatie is in volle gang. Een uiterst rechtse coalitie van PVV, NSC, VVD en BBB ligt voor de hand, maar het theaterspel van de burgerlijke politiek is volop begonnen en het lijkt nog een flinke tijd te kunnen duren voordat deze partijen überhaupt beginnen met inhoudelijke onderhandelingen. We beginnen daarom op de voorpagina met de verklaring van de partij over de uitslag van de verkiezingen. De noodzaak voor een sterke communistische partij is glashelder.

Internationaal slepen vele conflicten voort zoals in Oekraïne en in Palestina. Over die laatste geven we ook een update in dit nummer. Daarnaast publiceren we een vertaling van een presentatie van de Partij van de Arbeid van Oostenrijk over het verband tussen imperialistische oorlogen, milieu en energievoorziening. Gelukkig spelen ook hoopvolle internationale ontwikkelingen, zoals de oprichting van de Europese Communistische Actie (ECA), een nieuw Europees samenwerkingsverband van communistische partijen waar de NCPN bij betrokken is.

Verder geven we de nodige verdieping bij de huidige ontwikkelingen. Zo kun je lezen hoe de nieuwe politieke verhoudingen relevant zijn voor de nieuwe Pensioenwet, en over onze visie op de nieuwe FNV-campagne omtrent het minimumjeugdloon. Ook publiceren we een uitgebreide analyse van de flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dit is de laatste krant van 2023. Ook volgend jaar komt Manifest weer tien keer uit. Een verandering is dat de krant voortaan aan het begin van de maand uitkomt, namelijk op de eerste dinsdag van de maand (donderdag of vrijdag wordt de krant bij abonnees bezorgd). Vanwege de feestdagen en het feit dat de laatste krant van 2023 eind december uitkomt, zal er in januari geen nummer komen. De volgende krant komt uit op dinsdag 6 februari.

Ondertussen zetten we de laatste puntjes op i voor de nieuwe website van Manifest. Als aanvulling op de krant, zal de nieuwe website van Manifest in het nieuwe jaar dienen om de mensen in Nederland beter op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen en daarop een communistische visie te geven.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld.

Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB.

Rectificatie

In de versie van het artikel ‘Stop de genocide! Vrijheid voor Palestina!’ die gepubliceerd is in de vorige krant, ontbreekt de paragraaf ‘De strijd van de Palestijnse communisten’ en wordt de strijd van Palestijnse communisten helaas niet vermeld. In de online versie van het artikel op onze website (Stop de genocide! Vrijheid voor Palestina!) is deze paragraaf alsnog te lezen. Deze omissie was te wijten aan ruimtegebrek in de krant waarbij dit artikel onder tijdsdruk slordig werd ingekort tijdens de productie van de krant. De productie werd bemoeilijkt doordat verschillende kameraden uit de redactie belast waren met het CJB-Congres dat tijdens het productieweekend plaatsvond en een partijgenoot onverwachts moest werken tijdens het productieweekend (Manifest wordt volledig geproduceerd door vrijwilligers). Daarbij speelde ook dat de intentie aanvankelijk was om een apart stuk te publiceren van een Palestijnse zusterorganisatie over het verzet daar, maar door problemen met de vertaling is dat helaas niet gelukt.

De redactie van Manifest biedt excuses aan voor deze tekortkoming. Vanzelfsprekend erkennen we de cruciale rol van Palestijnse communisten in de strijd voor gelijkheid en nationale bevrijding. We blijven toegewijd aan het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie. Dank aan onze lezers voor hun begrip.

Artikelen in deze editie

Je hoeft geen lid te zijn om bij te dragen aan Manifest!

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Abonneer Nu!
van de redactie

Het stof is inmiddels neergedaald sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november en de formatie is in volle gang. Een uiterst rechtse coalitie van PVV, NSC, VVD en BBB ligt voor de hand, maar het theaterspel van de burgerlijke politiek is volop begonnen en het lijkt nog een flinke tijd te kunnen duren voordat deze partijen überhaupt beginnen met inhoudelijke onderhandelingen. We beginnen daarom op de voorpagina met de verklaring van de partij over de uitslag van de verkiezingen. De noodzaak voor een sterke communistische partij is glashelder.

Internationaal slepen vele conflicten voort zoals in Oekraïne en in Palestina. Over die laatste geven we ook een update in dit nummer. Daarnaast publiceren we een vertaling van een presentatie van de Partij van de Arbeid van Oostenrijk over het verband tussen imperialistische oorlogen, milieu en energievoorziening. Gelukkig spelen ook hoopvolle internationale ontwikkelingen, zoals de oprichting van de Europese Communistische Actie (ECA), een nieuw Europees samenwerkingsverband van communistische partijen waar de NCPN bij betrokken is.

Verder geven we de nodige verdieping bij de huidige ontwikkelingen. Zo kun je lezen hoe de nieuwe politieke verhoudingen relevant zijn voor de nieuwe Pensioenwet, en over onze visie op de nieuwe FNV-campagne omtrent het minimumjeugdloon. Ook publiceren we een uitgebreide analyse van de flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dit is de laatste krant van 2023. Ook volgend jaar komt Manifest weer tien keer uit. Een verandering is dat de krant voortaan aan het begin van de maand uitkomt, namelijk op de eerste dinsdag van de maand (donderdag of vrijdag wordt de krant bij abonnees bezorgd). Vanwege de feestdagen en het feit dat de laatste krant van 2023 eind december uitkomt, zal er in januari geen nummer komen. De volgende krant komt uit op dinsdag 6 februari.

Ondertussen zetten we de laatste puntjes op i voor de nieuwe website van Manifest. Als aanvulling op de krant, zal de nieuwe website van Manifest in het nieuwe jaar dienen om de mensen in Nederland beter op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen en daarop een communistische visie te geven.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende wereldwijde, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daartegen. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld.

Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl). Zie ook voorwaarts.net van de CJB.

Rectificatie

In de versie van het artikel ‘Stop de genocide! Vrijheid voor Palestina!’ die gepubliceerd is in de vorige krant, ontbreekt de paragraaf ‘De strijd van de Palestijnse communisten’ en wordt de strijd van Palestijnse communisten helaas niet vermeld. In de online versie van het artikel op onze website (Stop de genocide! Vrijheid voor Palestina!) is deze paragraaf alsnog te lezen. Deze omissie was te wijten aan ruimtegebrek in de krant waarbij dit artikel onder tijdsdruk slordig werd ingekort tijdens de productie van de krant. De productie werd bemoeilijkt doordat verschillende kameraden uit de redactie belast waren met het CJB-Congres dat tijdens het productieweekend plaatsvond en een partijgenoot onverwachts moest werken tijdens het productieweekend (Manifest wordt volledig geproduceerd door vrijwilligers). Daarbij speelde ook dat de intentie aanvankelijk was om een apart stuk te publiceren van een Palestijnse zusterorganisatie over het verzet daar, maar door problemen met de vertaling is dat helaas niet gelukt.

De redactie van Manifest biedt excuses aan voor deze tekortkoming. Vanzelfsprekend erkennen we de cruciale rol van Palestijnse communisten in de strijd voor gelijkheid en nationale bevrijding. We blijven toegewijd aan het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie. Dank aan onze lezers voor hun begrip.

Citaat van de Maand

"

“(…)Wij zouden in de studie, in de opvoeding en vorming geen vertrouwen hebben als ze zich uitsluitend tot de school beperkten en geen verband hielden met het stormachtige leven. Zolang de arbeiders en boeren onderdrukt worden door de grootgrondbezitters en kapitalisten, zolang de scholen in handen van de grootgrondbezitters en kapitalisten blijven, blijft de jonge generatie blind en onwetend. Onze school moet echter de jeugd de grondslag van het weten bijbrengen, ze moet de jeugd in staat stellen zich zelfstandig de communistische wereldbeschouwing eigen te maken, ze moet er ontwikkelde mensen van maken. Ze moet de mensen, terwijl ze studeren, tot deelnemers maken aan de strijd voor bevrijding van de uitbuiters. De Communistische Jeugdbond zal pas dan zijn naam kunnen rechtvaardigen, zal pas dan werkelijk een bond van de communistische jonge generatie zijn, als hij de hele scholings-, opvoedings- en ontwikkelingsgebied zal verbinden met de deelname aan de gemeenschappelijke strijd van alle werkenden tegen de uitbuiters. Want jullie weten heel goed dat wij, zolang Rusland de enige arbeidersrepubliek blijft, terwijl in de gehele overige wereld nog de oude burgerlijke ordening bestaat, zwakker zijn dan zij, dat we altijd weer door nieuwe overvallen bedreigd worden; dat we pas wanneer we leren aaneensluiten en eensgezind te handelen in de verdere strijd zullen overwinnen en, gesterkt, inderdaad onoverwinnelijk worden.(…)”

Lenin
Pravda, oktober 1920