Skip navigation
Verklaring NCPN

Over de studentenprotesten

Verklaring Partijbestuur NCPN over de studentenprotesten in solidariteit met Palestina en het politiegeweld daartegen
Foto: CJB Amsterdam

Sinds maandag 6 mei heeft een golf van protesten de Nederlandse onderwijsinstellingen overspoeld in solidariteit met Palestina en tegen de samenwerking van Nederlandse onderwijsinstellingen met Israël. De NCPN steunt de eisen van de studenten en medewerkers, en veroordeelt het wrede politiegeweld dat tegen hen is ingezet.

De NCPN steunt de demonstrerende studenten en medewerkers en staat naast hen in de strijd. In navolging van soortgelijke acties in de VS en andere Europese landen, werd vorige week een tentenkamp gestart op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De actie verspreidde zich al snel naar Utrecht, Groningen, Maastricht, Leiden, Eindhoven, Wageningen, Nijmegen, Den Haag en Rotterdam.

De NCPN steunt de eisen van de protesterende studenten en medewerkers, waaronder:

  • Onderwijsinstellingen moeten de banden met Israëlische universiteiten en instellingen verbreken.
  • Onderwijsinstellingen moeten Israëlische producten boycotten.
  • Een einde aan de repressie en het politiegeweld tegen demonstranten.

De NCPN veroordeelt het ongerechtvaardigde en wrede politiegeweld dat wordt ingezet tegen vreedzame studenten en medewerkers. Honderden studenten en medewerkers zijn tijdens deze protestacties slachtoffer geworden van extreem politiegeweld en repressie. In Amsterdam en Utrecht is door het universiteitsbestuur de mobiele eenheid (ME) ingezet, al tijdens de nog lopende onderhandelingen, om tentenkampen en bezettingen te ontruimen. Hierbij liepen studenten en medewerkers van de universiteit ernstige verwondingen op, zoals hersenschuddingen, gebroken knieën en gekneusde ribben. Ook CJB-leden die studeren of werken op universiteiten en deelnamen aan protestacties zijn slachtoffer geworden van deze repressie, mishandeld door de politie en gearresteerd. De politie blokkeerde meerdere keren eerste hulpdiensten, waardoor gewonde demonstranten niet de hulp kregen die ze nodig hadden.

Zeer kwalijk is dat een journalist en een fotograaf van de krant Manifest slachtoffer zijn geworden van politiegeweld en zijn gearresteerd, tijdens een poging eerlijk verslag te doen van de studentenacties. Daarbij is de camera van de fotograaf vernietigd. Deze acties van de politie zijn een ernstige aanval op de vrijheid van pers en meningsuiting.

De NCPN veroordeelt de pogingen vanuit de burgerlijke politiek om de inhoud van de protestacties te verdraaien en het ongerechtvaardigde politiegeweld tegen studenten en werkers goed te praten. Het is ronduit walgelijk dat demissionair premier Mark Rutte de demonstraties afschildert als ‘antisemitisch’. Hypocriet is dat de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema en het bestuur van de UvA stellen dat het inzetten van de ME, waarbij tientallen vreedzaam demonstrerende studenten gewond raakten, nodig was ‘om de veiligheid voor studenten te waarborgen’. Opvallend is dat sociaaldemocratische partijen zoals GroenLinks en PvdA zij aan zij met rechtse partijen en zelfs extreemrechtse partijen, zoals PVV, JA21, FvD enzovoorts, samen de repressie tegen de studenten en medewerkers goedpraten met dezelfde valse argumenten.

Er wordt geprobeerd om de brede steun en sympathie voor de acties te ondermijnen door ze in een kwaad daglicht te stellen. Er waren enkele provocaties waarbij onbekende figuren doelloze vernielingen aanbrachten bij spullen die studenten en medewerkers nodig hebben voor hun studie of werk. Zulke incidenten tonen de noodzaak van de versterking van de studentenbeweging en de CJB op de onderwijsinstellingen, om de organisatie en strijd van de studenten te versterken en zulke provocaties te kunnen weerstaan.

De NCPN verwerpt het aanmoedigen van de repressie door de besturen van onderwijsinstellingen zelf. De Universiteiten van Nederland (UNL) en Vereniging Hogescholen (VH) hebben op dinsdag 14 mei richtlijnen gepubliceerd over hoe om te gaan met protesten. Deze regels bieden onderwijsinstellingen vrij spel om nagenoeg alle protestacties te weren: protesten moeten goedgekeurd worden, demonstranten moeten zich identificeren, en bezettingen – die van oudsher een belangrijk strijdmiddel van studenten vormen – worden niet meer aangemerkt als protest maar als een ‘strafbaar feit’. Toepassing van zulke maatregelen betekent in feite dat de vrijheid van protest alleen nog op papier bestaat.

Deze maatregelen staan in nauw verband met de toenemende commercialisering van het onderwijs, waardoor het onderwijs steeds verder in dienst staat van het kapitaal. Studenten worden behandeld als individuele ‘klanten’, waarbij hun welzijn en ontwikkeling ondergeschikt is aan de geldstromen die ze binnenbrengen. Vanuit dit oogpunt wordt elke vorm van protest en medezeggenschap, die het winstoogmerk van onderwijsinstellingen of de verbinding met het bedrijfsleven in gevaar brengt, onschadelijk gemaakt of hardhandig neergeslagen.

De maatregelen van de UNL en VH laten duidelijk zien waar de prioriteiten liggen van onderwijsinstellingen in Nederland. Niet bij studenten beschermen, niet bij gesprek en discussie faciliteren, niet eens bij het waarborgen van ‘academische vrijheid’, maar bij het behoud van banden met een land dat de Nederlandse staat als een ‘strategische partner’ ziet, terwijl het een bezettingsmacht betreft die zich schuldig maakt aan genocide van de Palestijnse bevolking. Onderwijsinstellingen zetten winsten boven de belangen van hun eigen studenten en medewerkers; boven de levens van het Palestijnse volk.

De NCPN blijft strijden voor een einde aan de genocide en de Israëlische bezetting, voor de bevrijding van het Palestijnse volk, tegen de steun van de Nederlandse staat aan de Israëlische bezettingsmacht. In deze strijd staan wij naast de medewerkers en studenten die hun onderwijsinstellingen terecht verantwoordelijk houden voor hun banden met Israël dat zich schuldig maakt aan genocide. Alleen de internationale solidariteit en de gezamenlijke strijd van de werkende klasse kan een einde brengen aan het imperialistische systeem dat dit soort vreselijke misdaden creëert en in stand houdt. Alleen samen kunnen wij een wereld creëren waarin onderwijs niet in dienst staat van de winst, maar van de mensen.

Vrijheid voor Palestina, stop de Nederlandse samenwerking met de genocidale staat Israël!

Voor vrije demonstraties op onderwijsinstellingen, tegen repressie van studentenprotesten!

Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit!

Partijbestuur NCPN

Wil je een abonnement op Manifest?

Met jullie hulp garanderen we een communistische visie op de actualiteit in Nederland

Manifest is de krant van de NCPN die tien keer per jaar verschijnt. Met Manifest blijf je op de hoogte van de actualiteit en van onze acties. Manifest belicht verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland, en publiceert analyses die inzicht bieden in de nationale en internationale ontwikkelingen vanuit een marxistisch-leninistisch perspectief. Neem nu een abonnement op Manifest of vraag een gratis proefabonnement aan.

Abonneer Nu!